Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шумкова Олена

к.е.н., доцент

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, функціонує у складному оточуючому середовищі, що характеризується нестабільністю та постійною динамікою. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов, потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, з врахуванням чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища.

Для ефективної та стабільної діяльності підприємства необхідно забезпечити його економічну безпеку. Економічній безпеці підприємства властивий подвійний характер: з одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, з іншого — є частиною (елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і суб'єктом, що забезпечує виконання функцій регіоном, державою. Сутність економічної безпеки полягає в забезпеченні поступального економічного розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що задовольняють індивідуальні та суспільні потреби. Економічна безпека є складною та багатогранною економічною категорією, для забезпечення якої необхідно комплексно впровадити усі складові економічної безпеки.

На сьогоднішній момент окрім забезпечення ефективної діяльності підприємства з виготовлення продукції, ще потрібно звертати увагу на реалізацію цієї продукції, адже відомо, що всі зусилля з виробництва будуть зведені нанівець, якщо продукція не буде продана. За доведення виготовленої продукції до конкретного споживача відповідає ринкова складова економічної безпеки.

Ринкова складова економічної безпеки підприємства - це захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції. Ця складова економічної безпеки характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим середовищем.

Про ослаблення ринкової безпеки свідчать: зменшення частки ринку, яку займає підприємство; ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти конкурентному тиску; зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку, відставання від вимог ринку і т. ін.

За ринкову складову безпеки на підприємстві має відповідати служба маркетингу. Ця складова відображає рівень відповідності внутрішніх виробничих можливостей підприємства зовнішнім, які формуються в ринковому середовищі, тобто наскільки науково-дослідна робота, виробнича і збутова діяльність відповідають запитам ринку і конкретним потребам споживачів [2].

Для забезпечення ринкової безпеки підприємства необхідно вірно обрати стратегію поводження на ринку.

Стратегія маркетингу - це принципові середньо- та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну, місце та просування). Вони є глобальними напрямами діяльності, які потребують конкретизації через планування заходів маркетингу.

Стратегії маркетингової діяльності деталізують стратегії розвитку підприємства в цілому. Вони бувають:

- у галузі продукту: розроблення нових продуктів; розширення номенклатури наявних продуктів; вилучення з виробництва застарілих продуктів; постійне оновлення асортименту продукції, що випускається; дотримання багатомарочної політики та ін.;

- у галузі ціноутворення: встановлення ціни на продукт відповідно до позиції продукту на ринку; проведення різної цінової політики на різних ринках; вироблення цінової політики з урахуванням цінової політики конкурентів; проведення різної цінової політики на різних ринках та ін.;

- у галузі розподілу та збуту товарів: вибір оптимальних каналів доведення товарів до споживача; підвищення рівня післяпродажного обслуговування; розроблення заходів щодо зниження витрат на доставку продукту; продаж оптом або невеликими партіями та ін.;

- у галузі просування продукту: зв’язок зі споживачами за допомогою співробітників відділу продажу, через рекламу, виставки; методи та засоби організації дій співробітників відділу збуту на нових ринках [1].

Вибір вірної стратегії діяльності підприємства забезпечить йому ефективне управління ринковою складовою економічної безпеки підприємства. При цьому, не слід забувати, що підприємство з невеликою часткою ринку може процвітати за допомогою розробки чіткої стратегії; а підприємство, що має велику частку ринку, процвітає в результаті переваг за витратами або обраної диференційованої стратегії, але будь-яке підприємство може загрузнути, якщо воно не має унікальної продукції та переваг за загальними витратами.

 

Література

1. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг [Текст]/Л.В. Балабанова// - Київ, 2012. – 612 с.

2. Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст] / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз // - Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 266 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 844
Всього коментарів: 0
avatar