Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Коритько Тетяна

к.е.н., доцент

Донбаський державний педагогічний університет

м. Слов’янськ

 

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

В практиці функціонування територіальної громади залишається невирішеним ряд питань, які пов'язані із забезпеченням фінансової стійкості унаслідок дефіциту фінансових та майнових ресурсів. В сучасних умовах між територіальними громадами розвиваються конкурентні стосунки у сфері залучення інвестицій, перерозподілу фінансових коштів, робочої сили та інше, у зв'язку з чим підвищується можливість органів місцевої самоврядності проявляти самостійність для забезпечення соціально-економічного розвитку, але, одночасно, і збільшується відповідальність за рішення, що приймаються.

Процес функціонування значної кількості територіальних громад найчастіші має нестабільний, кризовий характер, високу значущість має проблема розробки ефективних механізмів антикризового управління на рівні територіальної громади, спрямованих не лише на усунення, але і на недопущення переходу місцевих соціально-економічних систем в кризовий стан.

В сучасних умовах понятійний апарат у відношенні поняття «антикризове управління» використовується на різних рівнях економіки та з урахуванням результатів дослідження особливостей перебігу кризових процесів на місцевому рівні, під антикризовим управлінням фінансовою стійкістю територіальної громади пропонується розглядати систему, яка включає наступні три підходи:

– антикризове управління як процес управління в умовах кризи, метою якого є стабілізація діяльності територіальної громади ;

– антикризове управління як процес запобігання кризі – діяльність яка орієнтована на своєчасне виявлення симптомів кризи з метою його недопущення;

– антикризове управління як управління процесами виходу з кризової ситуації з метою забезпечення досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку в умовах невизначеності, дефіциту часу чи ресурсів.

Отже, під механізмом антикризового управління фінансовою стійкістю територіальної громади слід розуміти сукупність взаємозв’язаних елементів, які спрямовано на розробку і впровадження заходів щодо проведення своєчасної профілактики або запобігання кризовим явищам.

Предмет механізму антикризового управління фінансовою стійкістю територіальної громади – передбачувані та реальні причини кризи, фактори кризи, проблеми, тобто всі прояви сукупного загострення суперечностей, які спричиняють загрозу настання та розвитку кризи.

Об’єктом механізму антикризового управління фінансовою стійкістю територіальної громади є процеси розвитку криз на рівні територіальної громади. Суб’єктами механізму антикризового управління фінансовою стійкістю територіальної громади є менеджери відділів фінансового управління зі своїм досвідом та навичками, які повинні допомогти їм у вирішенні різних кризових ситуацій.

Основну метою антикризового управління фінансовою стійкістю територіальної громади є збереження цілісності, основного призначення та властивостей місцевого бюджету. У зв'язку з цим необхідно вирішити наступні завдання: попередження кризи місцевого бюджету шляхом використання превентивних інструментів антикризового управління та усунення кризи в разі її настання за допомогою застосування стабілізаційних інструментів.

Діагностика і попередження кризи є запорукою успішної діяльності підприємств. Для того, щоб вчасно розпізнати і запобігти фінансовій неспроможності підприємства, необхідно систематично прогнозувати його майбутній стан, що дозволить виявити початкові симптоми кризи і прийняти відповідні заходи.

Механізм антикризового управління на рівні територіальної громади базуватися на таких основних принципах:

– принцип системного підходу. Діагностика кризових явищ на ранніх стадіях прояву з метою своєчасного використання можливостей їх нейтралізації;

– принцип цілеспрямованості. Антикризове управління може бути ефективне тільки за наявності плану фінансового оздоровлення території;

– принцип адекватності. Методи розробки та реагування на кризові явища повинні бути адекватними, оскільки кожен прояв кризового процесу не тільки має тенденцію до розширення, а й породжує негативні явища;

– принци повноти. Повна реалізація внутрішніх можливостей місцевих бюджетів для виходу з кризового стану.

Таким чином, основні процедури антикризового управління фінансової стійкості територіальної громади включають: розпізнання економічного механізму виникнення кризових ситуацій та створення системи моніторингу зовнішнього й внутрішнього середовища з метою раннього виявлення «слабких сигналів» про загрозу наближення кризи; розробку стратегії запобігання кризовим тенденціям на місцевому рівні; попередню діагностику причин виникнення кризи; розробку політики в умовах настання кризи; розробку механізму усунення кризових тенденцій та системи контролю за його реалізацією.

Отже, антикризове управління фінансовою стійкістю територіальної громади можна трактувати як процес запобігання або регулювання впливів на стан територіальної громади, спрямований на досягнення визначених цільових орієнтирів її розвитку, за допомогою застосування системи взаємно узгоджених підходів, інструментів і програм, оптимізованих за ресурсами та строками.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 286
Всього коментарів: 0
avatar