Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КЛАСТЕРУ

Лазарєва Олена

к.е.н., доцент

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

м. Миколаїв

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КЛАСТЕРУ

 

Велике значення має ступінь забезпечення якості продовольства на внутрішньому ринку, оскільки від цього залежить природний приріст населення, тривалість його життя, стан здоров’я та ін.  Для цього в Україні затверджена Стратегія національної безпеки «Україна у світі, що змінюється», відповідно до якої затверджені пріоритетні напрями забезпечення продовольчої безпеки. Крім запропонованих у Стратегії напрямків [1], варто додати ще й такі напрями, як:

 • підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу та досягнення на цій основі ефективності виробництва;
 • забезпечення незначних цінових коливань на сільгосппродукцію та продукти харчування;
 • дотримання при споживанні продуктів харчування науково обґрунтованих норм;
 • забезпечення доступності продовольства відповідно до купівельної спроможності населення;
 • досягнення необхідного рівня якості продуктів харчування;
 • збільшення експорту при умові забезпечення внутрішніх потреб та зниження імпорту продовольства.

Ці напрями забезпечення продовольчої безпеки є базою підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Необхідно зазначити, що на ефективність виробництва продуктів харчування для населення важливий вплив справляє кластерний підхід, який активізує перетворення аграрного виробництва в диверсифіковану сферу економіки. До того ж, кластерний підхід забезпечує поліпшення не тільки територіальної, але й соціальної складової на регіональному і місцевому рівнях, врахування мікроекономічної складової функціонування продовольчого ринку, що є вагомою підставою для формування конкурентоспроможності економіки.

В умовах сталого розвитку економіки важливим є врахування пріоритетів кластерізації в продовольчий сфер, а саме:

 1. Створення кластерів сприятиме впровадженню безпечних технологій для сільськогосподарського землекористування та залучення інвестицій.
 2. Кластерізація активізує інноваційно-інвестиційний характер сільськогосподарського землекористування, що посилює його конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 3. Кластерізація поліпшує бізнес-клімат у господарській діяльності.
 4. Ефективність кластерів у їх діяльності виражається підтримкою органів місцевої влади і самоврядування.

Зазначимо, що за словами О.М. Одінцова [2, с. 142], агропродовольчий кластер – це цілеспрямована група підприємств, яка функціонує на основі таких центрів: генерації наукових знань і бізнесових розробок, підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

У цьому зв’язку вважаємо, що продовольча кластерізація має стимулювати розвиток ринку продовольства,  формувати розвиток екологобезпечних агровиробництв, використовувати різні джерела технологічних знань, прискорювати розповсюдження інноваційного продукту в національному просторі. Концептуальна схема формування продовольчих кластерів має наступний вигляд (рис.).

Кластер в продовольчій сфері має сприяти зміцненню конкурентних переваг сільськогосподарського землекористування завдяки використанню нових методів і технологій організації сільськогосподарського виробництва, впровадженню найбільш привабливих методів впливу на покупців, стабілізації та розвитку агропромислового потенціалу, відновленню українського села та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна схема формування аграрного продовольчого кластеру

 

Отже, з огляду на вищеприведене, фактори формування продовольчої безпеки дозволяють викристалізувати конкурентні переваги, які розкривають широкі можливості економічного зростання аграрного сектора країни і її регіонів на основі посилення взаємодії науки і виробництва з метою потужних впливів на соціально-економічний та екологічний розвиток.

 

Література

 1. Стратегія розвитку аграрного сектору на період до 2020 року. Прийнятої розпорядженням КМ України від 17 жовтня 2013 року № 806-р. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.uapls webproc34id.rtf 
 2. Одінцов О.М. Формування інноваційно-інвестиційного механізму агропромислових кластерів / О.М. Одінцов // Інвестицій: практика та досвід. – № 12. – 2012. – с. 11-14.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 364
Всього коментарів: 0
avatar