Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гродзь Тетяна

студентка

Київський фінансово-економічний коледж при НУДПСУ

м. Ірпінь

 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

На сучасному етапі розбудови України, її прагнення до інтеграції до Європейської спільноти, наша країна стискається з низками перепон на своєму шляху. Такими проблемами можна назвати: масове безробіття та підвищення рівня інфляції, внутрішньополітична нестабільність держави внаслідок цього недовіра громадян до органів державної влади. Це все свідчить про низький рівень ефективності діяльності системи органів державного управління та органів місцевого самоврядування. Необхідність оновлення її полягає у запровадження нових форм і методів управління на основі інформаційних технологій, одним з яких є впровадження системи електронного урядування.

Метою даної статті є дослідити певні проблеми електронного урядування, на підставі дослідження та запропонувати подальші перспективи розвитку «електронного уряду».

Розвиток електронного урядування припав на кінець ХХ початок ХХІ ст., у країнах Заходу. [1] Метою його впровадження є підтвердження принципу відкритості та прозорості діяльності органів державного управління і органів місцевого самоврядування; економія часу і матеріальних ресурсів; підвищення якості інформаційного забезпечення громадян.

На сьогодні існує безліч підходів до визначення поняття «електронний уряд, кожне з варіантів поняття «електронний уряд» є скорі як чергове завдання держави, а не як самостійну ідею комплексних принципів організації управління державою. Тому, однозначності у визначені даного поняття так і не існує.

На нашу думку, доцільніше розуміти під терміном «електронне урядування» спосіб організації державної влади за допомогою системи локальних інформаційних мереж, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними фізичних осіб, юридичних осіб, неурядових організацій.

Розглядаючи «електронний уряд» як ідею, науковці звертають увагу на її певну суперечності, що обумовлена наявністю двох протилежних точок зору.

Перша, полягає у тому, що широке застосування комп’ютерних технологій може спричинити зменшення ролі органів влади в прийнятті рішень в процесі управління державою. Друга, навпаки стверджує, що впровадження електронних технологій може привести до збільшення ролі держави та підвищення результативності [2]. Обидві позиції мають право на існування, однак на нашу думку, друга є більш реальною враховуючи наявність і відповідних державних структур функцій адміністрування, з одного боку, переважну пасивність громадян – з іншого.

Можна зробити висновок, що запровадження «електронного уряду» є одним із найголовніших кроків до спрощення виконання державних операцій громадянами та приватними підприємствами. Для успішного прогресу на шляху запровадження та розвитку електронного урядування в Україні сформовано необхідні законодавчі та організаційні передумови, натомість вагомою перешкодою є психологічний бар’єр, неготовність сприймати електронний документ як рівноцінний паперовому.

 

Література

  1. Лопушинський І. П. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010-2/doc/4/08.pdf.
  2. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К.: ЗАТ "Атлант UMS", 2002. – 173 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 1902
Всього коментарів: 0
avatar