Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЯК ІНДИКАТОР ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Головко Тетяна

аспірант

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ

 

ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК ЯК ІНДИКАТОР ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Грошові потоки генеруються в процесі всієї  фінансово-господарської діяльності підприємства, впливають на її кінцеві результати та перспективи і можливості розвитку. Ефективне управління грошовими потоками покликане забезпечувати фінансову стабільність підприємства, є важливим при прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з можливістю вкладення капіталу, адже для того, щоб дійсно ефективно використовувати наявні кошти і отримати максимально можливий прибуток від вкладеного капіталу, а також забезпечити реалізацію розроблених планів, необхідно безперервно контролювати стан грошових потоків на підприємстві.

Чистий грошовий потік NCF (Net cash flow) – це різниця сум надходжень і виплат підприємства за конкретний період. [1] Також чистий грошовий потік розглядається як різниця позитивного і негативного грошових потоків у рамках певного періоду  з урахуванням окремих інтервалів. Інтервали мають місце тоді, коли досліджуваний період, наприклад, дорівнює одному року, в розрізі якого є деталізація за звітними періодами – місяць, квартал тощо.

Чистий грошовий потік, його числові значення, достатньою мірою визначають фінансову рівновагу підприємства і темпи зростання його ринкової вартості, тобто належить до ключових позицій двох видів аналізу: аналізу фінансової звітності та інвестиційного аналізу.

Чистий грошовий потік підприємства може приймати як додатні так і від’ємні значення, в першому випадку підприємство більше отримує коштів ніж витрачає, в другому витрати переважають надходження, що порушує фінансову стабільність підприємства, зокрема здатність виплат по поточним платежам, а в довгостроковому періоді має негативний вплив на перспективи діяльності та розвитку підприємства.

Важливе значення має чистий грошовий потік з операційної діяльності, оскільки він відображає стан діяльності підприємства по ключових напрямах та є джерелом фінансування і реінвестування. Здорове підприємство повинен формувати позитивний чистий грошовий потік з операційної діяльності та збільшувати його обсяг. Якщо підприємство не може генерувати позитивний чистий грошовий потік йому необхідно буде покладатися на зовнішні джерела фінансування, що не завжди є раціональним та надійним особливо в довгостроковій перспективі.

Чистий грошовий потік з інвестиційної діяльності для стабільних та зростаючих підприємств зазвичай має негативне значення, що пов’язано зокрема, з купівлею-продажем довгострокових активів, таких як обладнання та майно, тобто підприємства постійно інвестують в нові активи для розширення діяльності, заміни застарілого і зношеного обладнання, а також для впровадження нових технологій.

Чистий грошовий потік з фінансової діяльності для ефективно функціонуючого підприємства іноді може мати додатне значення, наприклад, якщо має місце отримання коштів від інвесторів і кредиторів для розвитку бізнесу, але частіше чистий грошовий потік може набувати від’ємного значення, що припускає використання підприємством його грошового потоку від операційної діяльності для виплати дивідендів і погашення його зовнішнього фінансування.

Таким чином, аналіз динаміки чистого грошового потоку підприємства в цілому та у розрізі окремих видів його діяльності дає об’єктивну картину фінансового стану підприємства, його інвестиційної привабливості, поточних та майбутніх можливостей діяльності на ринку.

 

Література

  1. Rosemary Peavler, Net Cash Flow [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bizfinance.about.com/od/cashflowanalysis/f/net-cash-flow.htm
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 2992
Всього коментарів: 0
avatar