Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Скідан Олена

аспірант

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

Надопта Тетяна

к.т.н., ст. викладач

Михайловська Оксана

к.т.н., доцент

Хмельницький національний університет

м. Хмельницький

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Стратегія розвитку легкої промисловості зорієнтована на ефективне використання інноваційних досягнень науки, зокрема, застосування систем автоматизованого проектування (САПР), підвищення технічного рівня та якості виробів, а також скорочення термінів і трудомісткості процесу проектування та зниження вартості виробів в цілому [1].

У нових соціально-економічних умовах розвитку взуттєвої галузі особливо важливою є проблема поліпшення якості та конкурентоспроможності виробів із шкіри. Особливе місце займають проблеми випуску якісного та естетично привабливого взуття для дітей і підлітків, а саме, взуття для дітей-школярів. Взуття для дітей-школярів загалом експлуатується протягом дуже короткого періоду часу, оскільки дитяча стопа росте зі значною швидкістю [2]. А тому, важливо для такого взуття збільшити ступінь його експлуатації, що можливо завдяки перетворенню, дозволяючи при цьому змінювати закритість взуття (вид взуття).

Це особливо актуально в теперішній час: споживач орієнтований на вибір асортименту продукції, що дозволить замінювати не весь виріб, а тільки певні елементи.

Використовуючи принципи перетворення форми виробів, можна прийти до одержання нової конструкції, в якій автономні частини вже є завершеною одиницею та можуть бути використані самостійно. Крім того, форма може постійно змінюватися, компонуватися по-новому в залежності від економічних можливостей, соціальних, естетичних вимог.

В загальному основи перетворень – складання значної кількості варіантів із заданих елементів, що досягається їх чергуванням, попарним з'єднанням, перестановкою, дзеркальним повтором, розглядає комбінаторика.

Досить часто у фаховій літературі [3, 4] наведено різні класифікації та типи комбінаторних методів. Застосування методів перетворень відбувається за різною методикою, однак принципи однакові – проектування багатофункціонального виробу, який задовольняє сучасного покупця.

З огляду на вище зазначене, при розробці конструкцій взуття для дітей-школярів запропоновано використовувати термін «модульна трансформація». Це метод перетворення однієї форми конструкції в іншу або зміна деталей всередині цієї форми з використанням відокремлених модулів.

Застосування методу модульної трансформації при проектуванні взуття дозволяє вирішувати завдання, пов’язані з формоутворенням виробу. Суть методу полягає в проектуванні взуття з окремих модулів, де модуль – це одиниця або елемент певної форми, що трансформує виріб згідно задуму. Такі модулі можуть бути як простих, так і складних геометричних форм. Застосування модульної трансформації дає необмежені можливості для проектування взуття для дітей-школярів, які здатні трансформуватися, з метою зміни форми, призначення, асортименту.

Послідовність проектування взуття для дітей-школярів з використанням модульної трансформації з урахуванням всіх аспектів, наведено на рисунку 1.

 

Отже, застосування модульної трансформації при проектуванні взуття для дітей-школярів дозволить отримувати різноманітні перетворення конструкції за ступенем закритості, можливість максимальної експлуатації виробу та економії матеріальних ресурсів.

 

Література

1. Надопта Т.А. Розробка методу проектування деталей верху взуття на основі аналітичної моделі прототипу: дис. …канд. техн. наук: 05.18.18 / Надопта Тетяна Анатоліївна – Хмельницький, 2013. – 214 с.

2. Михайловська О. А. Удосконалення конструкції дитячого спеціального взуття для спортивних танців: дис. …канд. техн. наук: 05.18.18 / Михайловська Оксана Анатоліївна – Хмельницький, 2010. – 198 с.

3. Дизайн: Иллюстрированный словарь-справочник / Под общ. редакцией Г.Б. Минервина. - М.: Архитектура, 2004. - 281 с.

3. Рачицкая Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 608 с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 361
Всього коментарів: 0
avatar