Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

МАШИНА ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІНННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Теслюк Геннадій

к.т.н., доцент

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

МАШИНА ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІНННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

 

Підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві та задоволення потреб населення країни товарами харчування,  неможливе без вирішення питань щодо технічного забезпечення реформованого аграрного сектора економіки. Однією з таких галузей є сільськогосподарське машинобудування, призначене постачати сільськогосподарським товаровиробникам необхідну сучасну техніку та обладнання для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

Баштанні культури в порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами залишаються прибутковими. Ними щорічно засівається близько 70...100 тис. гектарів в південних областях України. На цих площах найбільше вирощується кавунів. В західних та північних областях вирощують в основному гарбузи, але незважаючи на їх харчову і кормову цінність площі під них відводяться дуже малі [1].

Але при вирощуванні баштанних культур, як і при вирощуванні інших овочевих культур виникає ряд проблем. До них можна віднести проблеми агротехніки, захисту рослин від хвороб та шкідників, переробки та зберігання продукції, насінництва[3,4]. Тому вважаємо доцільним розробку спеціальної машини для видалення насіння з плодів баштанних культур.

Машина складається (рис.1.) з герметичного корпусу 1 з завантажувальним бункером 2, в який завантажують плоди баштанних культур для переробки. У  коробі 3,  розміщено скребковий транспортер-підйомник 4, який подає суміш мезги та насіння до ванни-сепаратора 5, мезга та недозріле насіння вспливають, а кондиційне насіння тоне. При наповненні ванни-сепаратора 5 мезга переливається по жолобу 6 у  спеціальні ємкості і відправляється на годівлю худоби. Відбір кондиційного насіння виконується періодично через зливний патрубок 7.

В корпусі 1 розміщено ножовий шнек 8, який ріже плоди на долі та зминає масу.  Шаг навивки шнека поступово зменшується, для поступового підняття тиску та різання корки на менші частки. Ножовий шнек 8 має встановлені за гвинтовою лінією ножі 9, за рахунок чого плоди не тільки ріжуться, а і переміщуються у повздовжньому напрямку. На валу 10 ножового шнеку 8 встановлено роторна швирялка 11 з плоскими лопатями 12, відігнутими у напрямку, протилежному обертанню. В верхній частині корпусу 1 проти роторної швирялки 11 тангенційно закріплено патрубок 13, який спрямовує відпрацьовану масу у транспортний засіб.

У залежності від типу переробляємої культури сітка 14 може змінюватись. Головне призначення сітки 14 є видалення мезги та насіння з зони подріблення. Під роторною швирялкою сітка утворює карман 15.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивна схема розробленої машини для виділення насіння баштанних культур

 

Під сіткою 14 у дна корпусу 1 встановлено шнековий транспортер 16, який переміщає мезгу з насінням до скребкового транспортера 4, який отримує обертаючий момент від шнекового транспортера 16.  Загальний привід машини відбувається через пасову передачу від електродвигуна 17.

В верхній частині корпусу 1 встановлено патрубок 18 з регульованим вентелем 19 для подання води у корпус 1  у разі зниження рівня нижче заданого. Заданий рівень робочої рідини у корпусі також регулюється в кінцевій частині короба 3 зливним отвором.

Регулювання рівня технологічної рідини у корпусі 1 необхідне для забезпечення необхідних технологічних параметрів. Підвищення рівня вище вала 10 призведе до того, що корка не буде викидатись у отвір роторної швирялки за один оберт і буде подрібнюватись далі. Останнє призведе до того, що подрібнена корка через карман 15 сітчастого дна 14 перемішається з мезгою і насінням. Окрім того, частина насівння буде викинута швирялкою у транспортний засіб разом з відходами. При пониженні рівня нижче сітки карману 15 проходження мезги та насіння буде затримуватись, тому, що останнє можливе тільки у рідинному середовищі.    

Отже на основі аналізу відомих конструкцій машин для видалення насіння з плодів баштанних культур нами визначені слабі та сильні сторони різних конструктивних рішень. Запропонована нами конструкція на наш погляд синтезувала в собі більшість позитивних рішень і  за своїми показниками повинна перевищити відомі машини.

 

Література

1. Шемавньов В.І . Овочівництво : навч. посібник / [Шемавньов В.І., Лазарева О.М., Грекова Н.В. та ін.]; за ред. проф. В.І. Шемавньова. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2001. – 392 с.

  1. Анисимов И.Ф. «Машины и поточные линии для производства семян овощебахчевых культур» / И.Ф. Анисимов.-  Кишинев: Штинца, 1987. – 292с..

3. Медведев В. П. «Механизация производства семян овощных и бахчевых культур»/ В.П. Медведев, А.В. Дураков. -  М.:  Агропромиздат, 1985. -320с.

4. Болотский А.С. Технологические процессы возделывания овощных культур / Болотский А.С. – К. : Урожай, 1990. – 240 с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 350
Всього коментарів: 0
avatar