Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_4_Технічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСУ РОЗПИЛЮВАЧІВ ПЕСТИЦИДІВ

Сушко Олександр

магістрант

Колінько Дмитро

магістрант

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний Університет

 м. Дніпропетровськ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСУ РОЗПИЛЮВАЧІВ ПЕСТИЦИДІВ

 

Ключовим елементом| обприскувачів є робочий орган – розпилювач, від якості роботи (розпилювання) якого в значній мірі залежить економічна і біологічна ефективність використання засобів захисту рослин, їх екологічна безпека. Найбільш поширеними типами розпилювачів є гідравлічні: щілинні, відцентрові, дефлекторні.

Основними вимогами, що ставляться до розпилювачів є забезпечення необхідної витрати робочої рідини при заданому тиску, дисперсності розпилення, довговічності та надійності роботи.

Виробники сучасних розпилюючих пристроїв все більше уваги приділяють поряд з підвищенням якості розпилення збільшенню ресурсу розпилювача та його надійності в роботі, у відповідності до чого дослідження в даному напрямку є актуальними.

Вимоги до строку служби розпилювача міжнародними стандартами не встановлені. Це дає змогу виготовляти розпилювачі з різних матеріалів. Традиційними матеріалами з яких виготовляють робочу частину розпилювача є латунь, нержавіюча сталь, кераміка. В останні роки цей перелік поповнився сучасними полімерними матеріалами, які по зносостійкості не поступаються нержавіючій сталі але більш технологічні та дешевші.

Результати досліджень закономірностей впливу зношення розпилювачів з різних матеріалів (латунь, нержавіюча сталь та полімер) на дисперсну та гідравлічну характеристики [1] свідчать про переваги розпилювачів, які виготовлені із полімеру в порівнянні з нержавіючою сталлю і особливо з латунню. 

Зношення соплового отвору розпилювача пестицидів – актуальна проблема технології обприскування.

Метою досліджень є розробка методики та проведення експериментальних досліджень по визначенню довговічності відцентрових розпилювачів, виготовлених з металу та полімеру.

Програмою експериментальних досліджень відцентрових розпилювачів передбачалось визначення впливу наробітку розпилювача на його експлуатаційні показники: хвилинну витрату та розподіл рідини по ширині факелу.

На рис. 1 показано загальний вид і конструктивну схему відцентрового розпилювача, розробленого ТОВ «АгроМодуль» (м. Дніпропетровськ) [2]. Складовими розпилювача є корпус 1, сопло 2, завихрювач 3 і гумове кільце 4.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальний вигляд і конструктивна схема відцентрового розпилювача

 

Рідина з розподільника А каналами Б потрапляє до кільцевого колектора В і через дотичні вхідні канали Г перетікає до камери закручування Д. Тут вона набуває обертового руху і формує сталу вихрову структуру, що складається з вихрових ниток, які у подальшому визначають розміри краплин. Після виходу з соплового отвору Е, вихрові нитки діляться на краплини з утворенням конічного факела.

Методикою проведення експериментальних досліджень передбачалось визначення відносного ресурсу відцентрових розпилювачів при використанні робочої рідини з домішкою 20 г/л мікрозернистого оксиду алюмінію [3], яку необхідно замінити після 50 проходжень через розпилювач.

Експериментальні дослідження відцентрових розпилювачів  виконувалися в лабораторних умовах на розроблених та виготовлених стендах.

 У ході проведення досліджень періодично визначалась хвилинна витрата рідини через розпилювач, розподіл її по ширині факелу та за допомогою мікроскопу фіксувались геометричні параметри соплового отвору відцентрового розпилювача.

Висновки.

1. Запропонована методика діагностування технічного стану  розпилювачів дозволяє визначити відносну довговічність та основні експлуатаційні характеристики – відносне збільшення витрати рідини та характер розподілу її по ширині факелу.

2. В результаті проведених лабораторних досліджень гідроабразивного зношування встановлено, що відцентрові розпилювачі, які виготовлено з полімеру, мають близький ресурс до аналогічних розпилювачів з металу. 

3. Подальші дослідження необхідно проводити в напрямку підвищення експлуатаційних характеристик розпилювачів з врахуванням особливостей сучасних агротехнологій захисту рослин.

 

Література

1. Маркевич А.Е., Немировец Ю.Н. Основы эффективного применения пестицидов: Справочник в вопросах и ответах по механизации и контролю качества применения пестицидов в сельском хозяйстве. – Горки, 2004. – 60 с.

2. Коваль В.П. Обприскування відцентровими розпилювачами Роса / В.П. Коваль, О.І. Мележик // Техніка і технології АПК. – 2011. № 11,12.

3. Національний стандарт України. Обприскувачі. Частина 1. Методи випробування насадок для розприскування (ISO 5682-1:1996, IDT) ДСТУ ISO 5682-1:2005.  – К.: Держспоживстандарт України. – 2007.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 440
Всього коментарів: 0
avatar