Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВМІСТ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ В КРОВІ СОБАК ЗА ПІРОМЕТРИ

Рубленко Михайло

д. вет. н., академік НААН

Єрошенко Олександр

к. вет. н., асистент

Плахотнюк Ігор

к. вет. н, доцент

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ВМІСТ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ В КРОВІ СОБАК ЗА ПІРОМЕТРИ

 

Серед захворювань репродуктивної системи собак одне із перших місць займає піометра – близько 43 % [1]. Основною причиною якого є зміна гормонального статусу та інфікування матки у період еструсу. А це в свою чергу веде до порушення функції систем гемостазу. Зважаючи на це  патогенетичним механізмам розвитку піометри у собак приділяється недостатньо уваги. В деяких дослідженнях встановлено зміни морфологічних показників крові а останнім часом і системи цитокінів [2]. Це спонукає до подальшого вивчення діагностично-прогностичного та патогенетичного значення систем гемостазу за піометри.

Метою роботи – визначити вміст деяких показників системи гемостазу в крові собак за пірометри

Матеріали та методи дослідження. У собаках різних пород та віку (n=12), які надходили у хірургічну клініку Білоцерківського НАУ на основі клінічних даних та результатів ультразвукового дослідження встановили піометру. У багатій (БТП) та бідній (БіТП) тромбоцитами плазмі крові клінічно здорових (n=25) та хворих собак визначали вміст фібриногена, його метаболітів – розчинного фібрину та продуктів розщеплення фібрину/фібриногену (ПРФ) згідно рекомендацій [3].

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що за розвитку піометри в сук у тромбоцитарній та безтромбоцитарній плазмі крові спостерігається збільшення вмісту позитивного гострофазного та основного білка згортання – фібриногену в 1,4 (р<0,01) та 1,8 (р<0,001) раза за норми 3,7±0,15 г/л та 2,55±0,18 г/л, відповідно, що з одного боку є відображенням розвитку реакції гострої фази, а з іншого – гіперкоагуляційного синдрому. Це є характерним для розвитку гнійного запалення із супутньою ендотоксинемією [4].

Таблиця 1

Вміст деяких показників системи гемостазу за піометри у собак

Показник

Плазма

Клінічно здорові, n=25

Піометра, n=12

Fg, г/л

БТП

БіТП

3,71±0,15●●●

2,55±0,18

5,26±0,46**

4,74±0,32***

РФ, мг/мл

БТП

БіТП

7,18±1,4●●●

0,02±0,01

19,7±1,18***●●

9,8±3,16***

ПРФ, мкг/мл

БТП

БіТП

0

0

10,8±2,64***

3,3±0,99**

Примітки: 1) р: ** − <0,01; ***–<0,001; решта –>0,05, порівняно з аналогічним показником клінічно здорових тварин; 2) р: − <0,05; ●●  − <0,01; ●●●–<0,001;решта –>0,05, порівняно між БТП та БіТП.

 

За розвитку піометри у собак збільшується вміст РФ як у тромбоцитарній, так і безтромбоцитарній плазмі до 19,7±1,18 мг/мл (р<0,001) та 9,8±3,16 мг/мл (р<0,001), відповідно. При чому в БТП його вміст був удвічі вищим (р<0,01), ніж у БіТП. Наявність у циркулюючій крові РФ свідчить про тромбінемію та активацію каскадно-коагуляційного процесу. При цьому стимуляція тромбоцитів супроводжується вивільненням і зв’язуванням на поверхні клітин фібронектина та фібриногена, які посилюють відкладання на серозних оболонках фібрину.

Кінцеві продукти метаболізму фібриногену – продукти розщеплення фібрину/фібриногену (ПРФ) володіють антикоагулянтними і антиагрегантними властивостями. Їх наявність за піометри становить 3,3±0,99 мкг/мл у БіТП та 10,8±2,64 мкг/мл у БТП, що на фоні помірної кількості РФ є свідченням розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного мікрозгортання крові (ДВЗ-синдром) [5].

Таким чином піометра у собак супроводжується гіперфібриногенемією, підвищеним вмістом розчинного фібрину та появою ПРФ, що є характерним для розвитку ДВЗ-синдрому.

 

Література

1. Белобороденко A.M. Морфофункциональное состояние репродуктивного аппарата сук, находящихся в условиях гиподинамии: сборник статей по болезням мелк. дом. животных / A.M. Белобороденко, М.А. Белобороденко, Т.А. Белобороденко // Казань. – 2006. – С. 50-51.

2. Чернигов Ю.В. Изменения цитокиновой системы крови собак в динамике оперативного лечения пиометры / Ю.В. Чернигов, С.В. Чернигова, Т.Ш. Кузнецова // М.: ООО «Агровет», Ветеринарная медицина – 2011 - № 1. – С. 61 -62.

3. Методи визначення показників гемостазу у тварин: Методичні рекомендації / М.В. Рубленко, С.А. Власенко, А.В. Яремчук. – Біла Церква, 2007. – 16 с.

4. Bacteriological findings, blood chemistry profile and plasma endotoxin levels in bitches with pyometra or other uterine diseases / B. Fransson, A-S. Lagerstedt, E. Hellmen // J. Vet. Med. – 1997. – Vol. 44. – P. 417−426.

5. Черешнев В.А. Системное воспаление как иммунопатобиологический феномен / В.А. Черешнев, Е.Ю. Гусев // Цитокины и воспаление. – 2002. − Т.1, № 2. – С. 17.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 230
Всього коментарів: 0
avatar