Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТА ПРОТОЗООЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Євстаф’єва Валентина

д.в.н., доцент, завідувач кафедри

Степанюк Віталій

аспірант

Гришко Антон

аспірант

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТА ПРОТОЗООЗІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Вівчарство – галузь тваринництва, яка здатна забезпечувати різні сектори економіки продукцією: дієтичною ягнятиною, молоком для виготовлення сирів, а також текстильну промисловість незамінною сировиною.

Вівці, завдяки своїм біологічним особливостям, здатні використовувати пасовища з мінімальними витратами майже 8‒9 місяців на рік [1]. Проте, за статистичними даними науковців, сьогодні чисельність поголів’я овець в Україні, порівняно з часом розквіту галузі, зменшилася у 9 разів і становить близько 1,11 млн. голів. За останні 20 років крупнотоварна галузь вівчарства перетворилася на дрібнотоварну, а поголів’я овець у сільськогосподарських підприємствах становить лише 286 тис. або 26 % від загальної чисельності [2].

Однією з причин, що певною мірою стримує розвиток галузі вівчарства, є інвазійні хвороби, у тому числі гельмінтози та протозоози шлунково-кишкового каналу овець [3, 4].

Тому метою наших досліджень було вивчення видового складу та поширення збудників паразитарних хвороб шлунково-кишкового каналу овець в умовах господарств Полтавської області.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися впродовж літньо-осіннього періоду 2015 року на базі наукової лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах вівчарських фермерських і одноосібних селянських господарств Шишацького і Зіньківського районів. Всього обстежено 120 голів овець.

Копроовоскопічні дослідження проводили за методом В. Н. Трача [5]. Основними показниками ураження овець були екстенсивність та інтенсивність інвазії (ЕІ, ІІ).

Результати досліджень та їх аналіз. За результатами паразитологічних досліджень овець в господарствах Полтавської області зареєстровано наявність збудників стронгілятозів органів травлення з підряду Strongylata, гельмінтів роду Trichuris та видів Nematodirus spathiger і Strongyloides papillosus, а також найпростіших організмів Eimeria spp.

Найбільш поширеними серед інвазій овець виявилися стронгілятози органів травлення та еймеріози, ЕІ становила відповідно 99,16 та 75,00 % (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поширення паразитозів шлунково-кишкового каналу овець

 

Рідше реєстрували нематодіроз, трихуроз та стронгілоїдоз. Екстенсивність інвазій дорівнювала відповідно 39,16 %, 25,83 та 23,33 %.

Аналізуючи показники інтенсивності інвазій встановлено, що за стронгілятозів органів травлення та еймеріозів ІІ була найвищою і склала 286,55±32,08 та 93,15±16,58 екз. яєць у 1 г фекалій (ЯГФ) відповідно. Причому мінімальні та максимальні значення ІІ дорівнювали 4‒1660 та 4‒1000 ЯГФ відповідно. За стронгілоїдозу, нематодірозу та трихурозу овець ІІ була дещо меншою і дорівнювала відповідно 33,54±8,11 ЯГФ, 32,76±9,91 та 20,12±4,12 ЯГФ за мінімальних та максимальних показників 4‒200 ЯГФ, 4‒316 та 4‒84 ЯГФ.

Отже, на території вівцегосподарств Полтавської області поширеними інвазіями шлунково-кишкового каналу жуйних тварин є стронгілятози органів травлення, нематодіроз, трихуроз, стронгілоїдоз та еймеріози.

 

Література

1. Турчинський В. М. Обґрунтування і розробка системи технологічних рішень та способів виробництва продукції вівчарства: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук / В. М. Турчинський. ‒ К.: НАУ, 2005. ‒ 43 с.

2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]. ‒ К. : ННЦ ІАЕ, 2011. ‒ 1008 с.

3. Сафиуллин Р. Т. Распостранение и экономический ущерб от основных гельминтозов жвачных животных / Р. Т. Сафиуллин // Ветеринария. – 1997. ‒ № 6. – С. 28‒32.

4. Дахно И. С. Гельминтозы овец Северной части Украины [Электронный ресурс] / И. С. Дахно, Г. Ф. Дахно // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: матер. науч. конф., г. Москва, 22‒23 мая 2012 г. ‒ М., 2012. ‒ Вып. 12. ‒ С. 145‒147.

5. Трач В. Н. Рекомендации по применению нового метода учета яиц гельминтов и цист простейших в фекалиях животных / В. Н. Трач. – К.: Госагропром УССР, 1992. – 13 с.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 396
Всього коментарів: 0
avatar