Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН НА ЇЇ РІСТ У ВИСОТУ

Заболотний Олександр

к.с.-г.н.

Заболотна Альона

к.с.-г.н.

Уманський національний університет садівництва

м. Умань

 

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ кукурудзи РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН НА ЇЇ РІСТ У ВИСОТУ

 

Виробництво зерна кукурудзи є важливою складовою всього зернового господарства України. Серед зернових культур кукурудза займає одне з почесних місць. Потреба в кукурудзі і межі її застосування не обмежуються лише харчовим споживанням. Кукурудза нині – одна з основних зернових культур, активно використовуваних у харчовій, індустріальній, тваринницькій і медичній галузях, для виробництва масла і палива [1].

Ситуація на світовому ринку кукурудзи сприяє збільшенню її виробництва вітчизняними аграріями, адже утримується високий попит на кукурудзу. Упродовж останніх років в Україні спостерігається тенденція до розширення площ під цією культурою. Якщо в 1995 році кукурудзу вирощували на площі 1,2 млн га, то у 2013 році площа збільшилася до 4,8 млн га, а валовий збір виріс з 3,4 до 30 млн тонн. Такий рівень виробництва виводить Україну в п’ятірку світових лідерів [2].

Проблеми підвищення продуктивності рослин кукурудзи вирішуються не лише селекційно-генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, а й застосуванням регуляторів росту рослин, які все більше стають невід’ємними елементами інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур [3].

Технологічні прийоми в умовах сьогодення не повною мірою сприяють реалізації потенціалу врожайності інтенсивних гібридів кукурудзи, що пов’язано з недостатньою відповідністю агротехніки вирощування біологічним особливостям. Тому нагальним є питання вдосконалення елементів агротехніки з метою приведення їх у відповідність до біологічних особливостей культури, що дозволить максимально використовувати її потенціальні можливості. Резервом підвищення врожайності та покращення якості отриманого зерна при вирощуванні кукурудзи за інтенсивною технологією є регулятори росту рослин. Ними обробляють насіння перед сівбою, обприскують посіви під час вегетації рослин. Обробку насіння регуляторами росту рослин поєднують з протруєнням, обробкою мікроелементами [4].

У зв’язку з наведеним нас цікавило, як впливає обробка насіння кукурудзи перед сівбою вітчизняними регуляторами росту рослин на ростові процеси культури, в тому числі і її ріст у висоту.

Досліди виконували в польових і лабораторних умовах кафедри біології Уманського національного університету садівництва впродовж 2013–2014 рр. Гібрид кукурудзи – ДКС 4014. Насіння кукурудзи обробляли перед сівбою регуляторами росту рослин Стимпо (25 мл/т), Радостим (250 мл/т) та Регоплант (250 мл/т). Визначення висоти рослин кукурудзи проводили шляхом вимірювання 100 типових рослин з варіанту [5].

У результаті проведених досліджень встановлено, що передпосівна обробка насіння кукурудзи регуляторами росту мала позитивний вплив на ріст рослин у висоту. Так, зокрема, у варіанті досліду із використанням Стимпо висота рослин кукурудзи у 2013 році (фаза 8–10 листків культури) збільшилася у порівнянні з контролем на 10%. За використання регулятора росту Радостим приріст досліджуваного показника проти контролю складав 6%. Найвищі рослини кукурудзи спостерігалися у разі обробки її насіння регулятором росту Регоплант. У цьому варіанті досліду висота збільшилася проти контролю на 18%.

Визначення висоти кукурудзи у цю ж фазу розвитку культури у 2014 році показало, що залежність досліджуваного показника від виду регулятора росту, яким обробляли насіння перед сівбою, залишалася аналогічною 2013 року, хоча абсолютні значення висоти рослин були дещо більшими. Це можна пояснити більшою кількістю опадів, що випала у травні-липні 2014 року у порівнянні з 2013 роком.

Так, при використанні для обробки насіння регулятором Стимпо висота кукурудзи збільшилася проти контролю на 12%, а при дії Радостиму – на 8%. Як і у 2013 році, найвищі рослини кукурудзи були за використання для обробки насіння культури регулятора Регоплант – на 19% більше за контроль.

Визначення висоти рослин кукурудзи у фазі викидання волоті показало, що хоча висота рослин і значно збільшилася. Найвищі рослини так само спостерігалися у разі перепосівної обробки насіння кукурудзи регулятором росту Регоплант. У цьому варіанті досліду висота кукурудзи збільшилася у порівнянні з контрольнами варіантом на 8% у 2013 році та на 9% у 2014 році.

Отже, аналіз отриманих даних по визначенню висоти рослин кукурудзи свідчить, що використання регуляторів росту рослин з метою передпосівної обробки насіння культури сприяє більш активному росту її рослин. Найкращі показники отримано за використання регулятора росту Регоплант.

 

Література

  1. Лавриненко Ю. О. Кукурудза на зрошуваних землях / Ю. О. Лавриненко, Р. А. Вожегова, С. В. Коковіхін, П. В. Писаренко, В. Г. Найдьонов, І. В. Михаленко. Херсон: Айлант, 2011. – 468 с.
  2. Маслак О. Переваги – за кукурудзою / О. Маслак // Пропозиція. – 2013. – №5 (215). – С. 32–34.
  3. Мельник І. П. Рекомендації по застосуванню біостимуляторів нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур / І. П. Мельник. –  Івано-Франківськ ПП «НВ Місто», 2011. – 14 с.
  4. Анішин Л. Регулятори росту рослин: сумніви і факти / Л. Анішин // Пропозиція. – 2002.  – №5. – С. 64–65.
  5. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. – К.: ЗАТ “ НІЧЛАВА”, 2003. – 320 с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 489
Всього коментарів: 0
avatar