Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

РОСТОВІ ПРОЦЕСИ РОСЛИН СОЇ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Івасюк Юлія

аспірант

Уманський національний університет садівництва

м. Умань

 

РОСТОВІ ПРОЦЕСИ РОСЛИН СОЇ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

 

Хіміко-техногенна концепція інтенсифікації рослинництва, що є основною технологією вирощування сільськогосподарських культур індустріального типу, сьогодні майже повністю вичерпала свої резерви в розвитку землеробства. Такі технології передбачають тотальне пестицидне навантаження, що безпосередньо впливає на ріст і розвиток рослини [1].

Гербіциди за своєю природою можуть діяти на культурні рослини як інгібітори або стимулятори рослин [3]. Застосування комплексних регуляторів росту рослин на основі фізіологічно активних природніх сполук і елементів живлення у поєднанні з екологічно безпечними мікробіологічними препаратами створює оптимальні умови для розвитку рослин та їх продуктивності з одночасним вирішенням проблеми пестицидного навантаження на довкілля [4].

Продуктивність сільськогосподарських культур залежить від їх висоти у певних фазах розвитку, за умови їх успішної конкуренції з бур’янами. Відомо, що соя характеризується повільним і нерівномірним ростом у початкові фази розвитку. Тому важливим агрозаходом, особливо в цей період розвитку сої, є боротьба з бур’янами, що створює передумови для формування потужної вегетативної маси і одержання високого врожаю [2].

Саме тому метою наших досліджень було вивчення темпів росту і розвитку рослин сої за дії різних норм і способів застосування біологічного препарату Ризобофіт, регулятора росту рослин Регоплант та гербіциду Фабіан.

Дослідження проводились на дослідному полі Уманського національного університету садівництва за методикою З.М. Грицаєнко [5].

 Гербіцид Фабіан WG – двокомпонентний системний гербіцид для захисту посівів сої від однорічних і деяких багаторічних дводольних і однорічних злакових бур’янів. Регоплант – новітній препарат третього покоління, що являє собою полікомпонентну композицію продуктів життєдіяльності грибів−мікроміцетів. Ризобофіт – бактеріальна суспензія для інокуляції рослин сої Bradyrhizobium japonicum штам М 8.

 У досліді висівали сорт сої Романтика з нормою висіву 500−600 тис. схожих насінин на гектар. Передпосівну обробку насіння проводили безпосередньо перед посівом. Схема досліду включала 17 варіантів: 1.Без застосування препаратів (Контроль І); 2. Ручні прополювання упродовж вегетаційного періоду (КонтрольІІ); 3. Гегоплант 50 мл/га; 4. Фабіан 90 г/га; 5. Фабіан 100 г/га; 6. Фабіан 110 г/га; 7. Фабіан 90 г/га+Регоплант 50 мл/га; 8. Фабіан 100 г/га+Регоплант 50 мл/га; 9. Фабіан 110 г/га+Регоплант 50 мл/га;    10. Ризобофіт 100 мл/т+Регоплант 250 мл/т (фон); 11.Фон+Регоплант 50 мл/га; 12. Фон+Фабіан 90г/га; 13. Фон+Фабіан 100г/га; 14. Фон+Фабіан 110г/га; 15. Фон+Фабіан 90г/га+Регоплант 50 мл/га; 16. Фон+Фабіан 100г/га+Регоплант 50 мл/га; 17. Фон+Фабіан 110г/га+Регоплант 50 мл/га.

Дослідження, виконані у 2013−2014 рр. показали, що внесення гербіциду Фабіан у нормах 90, 100 і 110 г/га сприяло збільшенню висоти рослин на 3,5; 2,9 та 2,5 см відповідно до контролю І у фазі гілкування. За обробки рослин сої досліджуваними нормами гербіциду сумісно з Регоплантом середня довжина стебла становила відповідно 33,1; 32,9 і 32,7 см.

На фоні передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт з Регоплантом довжина стебла рослин збільшувалась у всіх варіантах досліду порівняно з контролем І. Так, найвищі показники висоти рослин були зафіксовані у фазі гілкування на варіанті застосування гербіциду Фабіан у нормах 90, 100 і 110 г/га у суміші із рістрегулятором Регоплант (50 мл/га) − 34,5; 33,6 і 34,2 см відповідно.

У фазі цвітіння спостерігалась аналогічна тенденція щодо збільшення рослин сої у висоту залежно від внесення норм гербіциду Фабіан і становила − 71,4; 70,9 та 71,5 см та 75,6; 74,9 і 75,7 см − відповідно при застосуванні тих самих доз гербіциду сумісно з Регоплантом. Висота рослин у контролі І становила 65,3 см.

Найвищий приріст довжини стебла сої у фазі наливу бобів був зафіксований у 2014 році. Рослини з найбільшими показниками висоти стебла сформувались на фоні передпосівної обробки рістстимулюючими препаратами  у варіантах із застосування досліджуваних норм гербіциду Фабіан відповідно – 106,9; 107 та 109 см, а застосування тих же норм з Регоплантом сприяло формуванню висоти рослин сої на рівні 110,5; 114,2 і 114,6 см при висоті у контрольному варіанті 88,0 см.

Отже, розвиток рослин сої залежав від норм і способів застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробіологічного препарату Ризобофіт, сортових характеристик та погодніх умов, що склались у роки досліджень.

 

Література

  1. Душко П.М. Ресурсозберігаюча екологоощадна технологія сої в підвищенні родючості ґрунту / П.М. Душко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Част. 1. Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. Умань 2011. – С. 36−37.
  2. Бабич А. Боротьба з бур’янами в посівах сої в Лісостепу України / А. Бабич, В. Борона // Пропозиція. – 2001. – № 1. − С. 51-54.
  3. Гербіциди. Механізм дії та практика застосування: Монографія / Є.Ю. Мордерер, Ю.Г. Мережинський; За ред. Є.Ю. Мордерера. – К.: Логос, 2009. – С.75−82.
  4. Моргун В.В. Проблеми регуляторів росту у світі та пробми їх вирішення в Україні / В.В. Моргун, В.К. Яворська, І.В. Дроговоз // Физиология и биохимия культурных растений. – 2002. – Том 34. № 5. – С. 228−269. 
  5. Грицаєнко З.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко – К.: «Нічлава». 2003. – 320 с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 495
Всього коментарів: 0
avatar