Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Черненко-Курагіна Наталія

к.б.н, старший викладач

НДІ ім. М. Босого

Національний університет ім. Б. Хмельницького

м. Черкаси

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завданням роботи було дослідити особливості розумової діяльності у обстежуваних з різними індивідуально-типологічними особливостями вищої нервової діяльності (ІТО).

Індивідуально-типологічні особливості обстежуваних визначали за рівнем генетично-детермінованих властивостей – функціональної рухливості (ФРНП) та сили (СНП) нервових процесів. Всіх 158 обстежуваних за рівнем ФРНП поділили на 3 групи: з низьким, середнім та високим рівнем. Кожному обстежуваному пред’являли 2 типи навантажень - з високою та низькою швидкістю тривалістю 30 хвилин кожне. Висока швидкість дорівнювала рівню ФРНП і була оптимальною, низька – була однаковою для всіх (70 подразників на хвилину). Визначали показники розумової діяльності: індекс продуктивності, швидкість та якість переробки інформації, зосередженість та стійкість уваги на початку, в середині та наприкінці роботи.

Індекс продуктивності – це результат конкретної роботи за певний проміжок часу. Індекс продуктивності переробки інформації на низькій швидкості був вищим у осіб з низьким, ніж з високим рівнем ФРНП і ці різниці були вірогідними (р<0,05). При збільшенні швидкості переробки інформації індекс продуктивності зріс найбільше в групі з високою ФРНП та мав вищі показники впродовж всієї роботи ніж в групі з низьким рівнем ІТО(р<0,05).

Швидкість переробки інформації – це кількість переробленої інформації за певний проміжок часу. Відповідно до інформаційного підходу індивідуальні відмінності у вирішенні тієї чи іншої задачі залежать від конкретних фізіологічних процесів, що залучаються для її вирішення різними індивідами, і від швидкості і точності цих процесів. На низькій швидкості вірогідних відмінностей показників між досліджуваними групами виявлено не було. В той же час при збільшенні навантаження у осіб з високою, ніж з низькою ФРНП цей показник був вищим (р<0,05).

Розумова діяльність пов’язана із активізацією процесу уваги. Зосередженість уваги – це міра утримання уваги на об'єкті діяльності. На низькій швидкості переробки інформації рівень зосередженості уваги досяг рівня вірогідності і був вищим у обстежуваних з низьким, ніж високим, рівнем ФРНП (р<0,05). При збільшенні навантаження рівень зосередженості уваги зріс в обох досліджуваних групах і був вищим у осіб з високим, ніж з низьким, рівнем ФРНП (р<0,05).

Стійкість уваги - це властивість, яка полягає у тривалості утримання уваги на предметі діяльності. Стійкість уваги при високій швидкості переробки інформації була низькою в обох досліджуваних групах і не залежала від рівня ІТО і лише на низькій швидкості були виявлені вірогідні відмінності: даний показник був вищим у групі обстежуваних з високим, ніж з низьким, рівнем ФРНП в усі періоди роботи (р<0,05). Об’єм переробленої інформації у осіб з високим рівнем ФРНП був вищим, ніж з низьким рівнем ФРНП. При цьому кількість помилок у осіб з високою ФРНП була вищою, ніж у обстежуваних з низькою ФРНП (р<0,05).

Отже, вивчення ІТО і значення їх в ціленаправленій інформаційній поведінці в умовах різного ступеня складності відкриває шлях до розуміння біологічних основ індивідуальних відмінностей між людьми, розшифровки нейрофізіологічних механізмів складних психічних явищ та необхідне для розробки профілактичних засобів розвитку розумової втоми і захворювань.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 358
Всього коментарів: 0
avatar