Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ФЕРМЕНТАТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ТА М'ЯСОКОМБІНАТІВ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Марченко Олексій

студент

Семенова Олена

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

ФЕРМЕНТАТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ТА М'ЯСОКОМБІНАТІВ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

Стан навколишнього природного середовища погіршується з кожним днем. Харчова промисловість України є істотним забруднювачем навколишнього середовища і потребує докорінної зміни з огляду на світові тенденції у сфері збереження довкілля. На харчових підприємствах в стічні води переходить до 35% сировини, що переробляється, а концентрація забруднювальних компонентів в них в 10 – 100 разів вище, ніж в господарсько-побутових. Особливо забруднені стічні води м’ясокомбінатів та тваринницьких комплексів, вони утворюються на всіх стадіях технологічного процесу і містять велику кількість тваринної сировини та побічних продуктів виробництва. З органічних забруднень в стічну воду потрапляють жир, кров, канига, гній, частки тваринних тканин, щетина, уламки кісток. Мінеральні забруднення представлені піском, кухонною сіллю, нітратами, глиною. Стоки м'ясокомбінатів мають неприємний запах, швидко загнивають, оскільки містять значну кількість мікроорганізмів зі шлунків і кишечників тварин. Дані стічні води представляють серйозну небезпеку для навколишнього середовища не тільки через забрудненість тваринними рештками, а й  через можливе зараження води, ґрунту і атмосфери умовно-патогенними мікроорганізмами. Колітітр стічних вод становить близько 0,0002, в стоках можуть бути присутні і патогенні мікроорганізми [1]. Тому існує нагальна потреба впровадження нових, ефективних та економічно рентабельних очисних технологій. Вже існують досить ефективні технології очищення стічних вод м’ясокомбінатів але вони потребують значних інвестицій, що на невеликих підприємствах та бійнях не є рентабельним.

Перспективним напрямом вирішення проблеми стічних вод м’ясокомбінатів  та тваринницьких комплексів є застосування ферментних препаратів. Дослідження показали, що тваринницький свинокомплекс потужністю 10 – 12 тис голів/рік продукує приблизно 73 тис м3/рік стічних вод і може отримувати у вигляді добрива тільки азоту 10 тис кг щороку, в результаті оброблення стоків ферментним препаратом «Оксидолом» . З врахуванням посівної площі такий рівень забезпеченості азотом є оптимальний при вирощуванні сої та кукурудзи на власних чи орендованих полях. Після додавання препарату в стічну воду зростає концентрація корисних мікроорганізмів і збільшується ефективність механічного та біологічного очищення стічних вод. Використання «Оксидолу» забезпечує біохімічне перетворення речовин, що забруднюють воду. В результаті своєї життєдіяльності мікроорганізми продукують кисень, сприяючи зниженню витрат на безперервну аерацію, необхідну для біологічного окиснення органічних забруднень. Зарубіжний досвід свідчить, що при додаванні препарату в стічну воду перед первинними відстійниками в безперервному режимі вже після одного-двох місяців його застосування досягаються наступні результати по ефективності видалення забруднювальних речовин: до 90- 93% за БСК, до 71 - 74% за ХСК, до 55-57% фосфору, до 95-97% амонійного азоту, до 85-88% завислих речовин [2].

Очищення стічних вод тваринницьких комплексів та м’ясокомбінатів біологічно активними препаратами має низку малодосліджених питань. Наприклад, при значенні ХСК до 2000 мгО2/дм3 доцільно використовувати аеробний метод очищення стічних вод. Враховуючи те, що в результаті життєдіяльності мікроорганізмів препарату виділяється кисень постає питання, чи буде ефективним очищення стічних вод при перевищенні ХСК 2000 мгО2/ дм3. Стічні води м’ясокомбінатів можуть містити значну кількість крові, ХСК якої сягає 70 тис мгО2/ дм3 тому це питання залишається актуальним. Також поки що невідомо як взаємодіють з мікробіологічним комплексом препарату миючі засоби, що містять ПАР та фосфор і яким чином їх вміст у подальшому може вплинути на родючість ґрунтів. Оскільки значну частину стічних вод складають комунальні стоки, це питання потребує подальшого дослідження [3].

Висновки. Використання ферментних препаратів для переробки стічних вод тваринницьких комплексів та м’ясокомбінатів – перспективний напрямок підвищення рентабельності утилізації стоків з дотриманням екологічних норм. Але потрібно пам’ятати, що тільки об’єктивне, всебічне дослідження можливостей та побічних ефектів технології можуть дати надійні підстави для використання цього методу у народному господарстві. У подальшому метод біохімічної трансформації стічних вод при застосуванні ферментних препаратів може не лише підвищити рентабельність виробництва , а й вирішити одну з головних проблем м’ясної промисловості – проблему очищення та утилізації стічних вод.

 

Література

  1. Цыганков, С.П. Биологическая очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности/С.П. Циганков. М.: Агропромиздат, 1988. - 165 с.
  2. Проект організації санітарно-захисної зони для виробничої діяльності тваринницької ферми ТОВ «Маруна Нью» в с. Соколівка, Васильківького району, Київської області. / Уклад. ТОВ «Київська інженерна формація «КІНФО». – К.:  ТОВ «Маруна Нью», 2014. – 73 с.
  3. Конспект лекцій з дисципліни "Екологія харчових виробництв" для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної форми навчання / Г. О. Нікітін. — К. : УДУХТ, 2000. — 56 с. — каф. біохімії та екологічного контролю.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 460
Всього коментарів: 0
avatar