Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_2_Біологічні науки

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД ПИЛУ І ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК

Семенова Олена

к.т.н.,доцент

Пономаренко Катерина

студентка

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД ПИЛУ І ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК

 

Значення атмосферного повітря для людини та інших живих організмів важко переоцінити. Найбільші глобальні екологічні проблеми сучасності пов'язані саме з антропогенним забрудненням атмосфери. Робота технологічного устаткування підприємств супроводжується викидами в атмосферу пилу і газів, що містять оксиди сірки, вуглецю, сірководень, фториди, оксиди металів та ін. Кількість та склад інгредієнтів в газі залежать від технології переробки сировини, використовуваного обладнання та інших факторів [4].

Для захисту атмосферного повітря від негативного антропогенного впливу використовують наступні заходи: екологізацію технологічних процесів, очищення газоподібних викидів від шкідливих домішок, розсіювання викидів в атмосфері, улаштування санітарно-захисних зон. Найбільш радикальна міра охорони повітряного басейну від забруднень - екологізація технологічних процесів, тобто створення замкнутих технологічних циклів, безвідходних та маловідходних технологій, що виключають потрапляння в атмосферу шкідливих забруднювальних речовин [1].

Серед інноваційних методів очищення промислових викидів можна виділити електростатичні, каталітичні і методи звукової та ультразвукової коагуляції.

Електростатичне очищення газів є універсальним способом, який придатний для багатьох дисперсних систем, в широкому діапазоні розмірів частинок від 0,01 мкм (віруси, тютюновий дим) до десятків мікрометрів [3].   Електрофільтри використовуються для очищення повітря при різних видах металообробки в машинобудуванні, мікроелектроніці, при виробництві лікарських препаратів і т.д.

Спосіб заснований на іонізації і зарядженні частинок аерозолю при проходженні газу через електричне поле високої напруги, створюване коронуючими електродами. Осадження частинок відбувається на заземлених осаджувальних електродах. Промислові електрофільтри складаються з ряду заземлених пластин або труб, через які пропускається газ, який очищується. Між осаджувальними електродами підвішені дротові коронуючі електроди, до яких підводиться напруга 25-100 кВ [2].

Вибір електрофільтру визначається необхідної ступенем уловлювання частинок, властивостями частинок, параметрами і обсягом очищуваних газів, а також умовами установки електрофільтру. Найбільш ефективні комбіновані методи очищення, наприклад, очищення в батарейних циклонах, потім в скруберах Вентурі і електрофільтрах [3].  

Використовують також установки, що складаються з трьох фільтрів: фільтра грубої очистки, електростатичного та хімічного фільтра. Потік повітря проходить через попередній фільтр (фільтр грубого очищення), де вловлюються найбільш великі частки. Потім повітря надходить в іонізатор, де між дротяними коронуючими і пластинчастими заземленими електродами при подачі високої напруги (12-13 кВ) відбувається зарядка частинок. Заряджені частинки притягуються до заземлених пластин і осідають на них. Хімічний фільтр забезпечує очищення повітря від шкідливих газових домішок. Очищене повітря повертається в приміщення, що дозволяє економити тепло та електроенергію, або викидається в атмосферу [2].   

Електрофільтри мають ряд переваг: висока ступінь очищення газів - до 99% і вище при вловлюванні частинок будь-яких розмірів; низький газодинамічний опір (100-150 Па); можливість роботи в агресивних середовищах; можливість очищення високотемпературних газів; застосування повної автоматизації (регулювання напруги, видалення з електродів уловлених частинок і вивантаження пилу в електрофільтрах можуть бути повністю механізовані й автоматизовані); широкий діапазон застосування; можливість очищення як від твердих, так і від рідких включень.

Однак є певні недоліки: великі затрати коштів на спорудження та утримання очисних установок, які зростають із зменшенням їх одиничної продуктивності, і значна витрата енергії на створення електричного поля. Витрата електроенергії на електростатичне очищення – (0,1-0,5 кВт·год) на 1000 м3 очищуваного газу [1].

Розробка і впровадження інновацій з високим ступенем екологічності та економічної ефективності є передумовою виходу з еколого-економічної кризи, тому важливим стає питання пошуку новітніх природоохоронних технологій. Апарати електростатичного очищення газів (електрофільтри) отримали широке застосування в промисловості завдяки своїй універсальності і високого ступеня очищення при порівняно низьких енерговитратах.

 

Література

1. Юшин В.В., Попов В.Н., Кукин П.П. и др. Техника и технология защиты воздушной среды - М .: Высшая школа, 2005. - 391 с.

2. Ермолаева В.А., Петрова Е. Выбор эффективного метода очистки газообразных выбросов как составляющая экологической безопасности // Современные наукоемкие технологии. - 2008. - № 2 - С. 88-89.

3. Яценко В.П. Определение оптимальных режимов процесса электростатического золоочищення // Проблемы общей энергетики, 2012 г., вып. 4 (31) - 65 с.

4. Мошкина С.А., Васьков С.А. Электростатическое очистка газов от пыли и вредных примесей // Экология производства, 2013, вып. 1 (102) - 78 с.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 1050
Всього коментарів: 0
avatar