Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

УРОЖАЙНІСТЬ СВІТЧГРАСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

Кулик Максим

викладач

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

Іщенко Тетяна

учитель фізики

Недаєв Ігор

учень

Полтавська загальноосвітня школа № 25

м. Полтава

 

УРОЖАЙНІСТЬ СВІТЧГРАСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

 

Пошук ефективних шляхів використання альтернативних джерел енергії є актуальним питанням сьогодення багатьох європейських країн, в тому числі й України. У нашій країні існує значна кількість джерел енерґії з біомаси для виробництва біопалива: рослинні рештки сільськогосподарських культур, відходи деревообробної промисловості та енерґетичні культури [1, 3], з поміж яких – просо прутоподібне, синонім: лозоподібне (надалі – світчграс) – є перспективною рослиною для виробництва біопалива [2, 4]. Ця рослина має багато преваг над іншими «енергетичними культурами»: багаторічна, не вибаглива до умов вирощування, високоврожайна, а її наземна вегетативна маса (фітомаса) характеризується низьким вмістом хімічних елементів і є відмінною сировиною для виробництва твердого і рідкого біопалива.

Для встановлення найбільш врожайних сортів світчграсу та визначення кількісних показників рослин протягом трьох років в умовах центральної частини Лісостепу на чорноземах опідзолених (з вмістом гумусу 3,5%) було проведено експеримент.

Погодні умови були типовими для зони проведення досліджень із показниками близькими до середньобагаторічних, з окремими відхиленням від тренду температур та кількості опадів, що дозволило об’єктивно оцінити реакцію рослин світчграсу на умови вирощування.

З-поміж сортів світчграсу поставлених на вивчення, найбільшу кількість стебел на метр погонний (м.п.) мали сорти світчграсу третього року вегетації: Кейв-ін-рок і Форесбург, дещо менше – Картадж, відповідно 275,3; 262,5 та 233,0 шт. на м.п., найнижчим цей показник був у сорту Канлоу – 219,3 шт./м.п.

За висотою рослин можна виокремити сорти Кейв-ін-рок, Форесбург, та Картадж, стеблостій яких був майже однаковим (201,7; 202,0 та 199,4 см), а рослини сорту Канлоу виявилися найнижчими (175,5 см).

Найвища урожайність сухої фітомаси була у наступних сортів світчграсу третього року вегетації: Форесбург (15,1 т/га), Кейв-ін-рок (15,2 т/га) та Картадж (14,7 т/га), найнижчою – у сорту Канлоу (11,6 т/га).

Висновок. На чорноземах опідзолених (з вмістом гумусу 3,5%) найбільш продуктивними за кількісними показниками рослин та рівнем врожайності більше 15 т/га виявились сорти світчграсу третього року вегетації – Форесбург, Кейв-ін-рок і Картадж, найменш урожайним був сорт Канлоу.

 

Література

1. Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії : Монографія / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.]. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2010. – С. 18–38.

2. Гелетуха Г. Г. Перспективы выращивания и использования энергетических растений / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, А. В. Трибой. – Аналитическая записка БАУ, 2014. – №10 – С. 15–16.

4. Гументик М. Я. Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива / М. Я. Гументик // Цукрові буряки. – 2010. – № 4. – С. 21 – 22.

5. Кулик М. І. Формування врожайності проса лозоподібного третього року вегетації / М. І. Кулик // Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2014. – Вип. № 3. – С. 50–55.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.10.2015)
Переглядів: 407
Всього коментарів: 0
avatar