Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПРАВИЛА

Стасіневич Світлана

к.е.н., с.н.с., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПРАВИЛА

 

Наразі в Україні започатковується новий метод податкового контролю – процес трансферного ціноутворення. Дослідження проблем сутності, організаційно-економічного механізму трансферного ціноутворення в комплексі контрольних інструментів оподаткування доходів суб’єктів підприємницької діяльності шляхом відстеження ціноутворення на їх продукцію є метою даної доповіді.

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28 грудня 2014 р. № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням».

Трансферним ціноутворенням ґрунтується на принципі “витягнутої руки” (Arm’s length principle) – міжнародному стандарті, погодженому державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку та країнами, які не є членами цієї організації (понад 70 країн світу), у якості рекомендованого до використання щодо встановлення трансфертних цін для податкових потреб.

Головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення є Настанови Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб, основні норми якої імплементовано в статтю 39 Податкового кодексу України [1].

Трансферне ціноутворення застосовується стосовно контрольованих операцій. Контрольованими операціями вважаються господарські операції: що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами-нерезидентами; з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів; однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), спеціально затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на оподатковуваний дохід платника податків, зокрема, але не виключно: операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо; операції з надання послуг; операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності; фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо; операції з капіталом, включаючи купівлю чи продаж акцій або інших інвестицій, купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Неконтрольованими вважаються зокрема операції у разі, коли ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством. Ціна вважається такою, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. Разом з тим ціна, що відповідає принципу "витягнутої руки" не може бути меншою за вказані ціни.

При порівнянні операцій повинна забезпечуватись зіставність по ряду умов (характеристик ринків товарів, ризиків сторін, їх комерційних стратегій, фінансових, хімічного складу продукції тощо), визначених в законодавчому порядку, але не виключно.

Для контрольованих експортно-імпортних операцій з державами, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

Для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовується середня ціна таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, транспортних та інших витрат, передбачених у контракті.

Визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за одним із методів: порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); ціни перепродажу; "витрати плюс"; чистого прибутку; розподілення прибутку.

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Відповідний звіт про контрольовані операції платник податку зобов’язаний подати до 1 травня року, наступного за звітним, хоча термін перевірки його може бути збільшеним до 18 місяців або й ще подовженим на рік у певних випадках, а строк давності контролю складати 7 років. За неподання звіту та документації за встановленим переліком передбачені штрафні санкції.

 

Література

1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 р./ [Електронний ресурс] – Режим доступу:www.rada.gov.ua.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 449
Всього коментарів: 0