Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

РЕАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЕЖННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Щьокіна Євгенія

асистент

Одеський національний політехнічний університет

м. Одеса

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЕЖННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

В умовах ринкової економіки, впровадження інновацій на сучасному промисловому підприємстві носить регулярний, спрямований на перспективу, характер, що враховує результативність діяльності та спрямований на забезпечення конкурентних переваг у майбутньому. Промисловим підприємствам необхідно постійно адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовищ, вводити зміни в системі управління організації,  зміни в організації праці трудового колективу підприємства, управлінні персоналом, використовувати нові методи й форми організації всіх видів діяльності підприємства та, системи стратегічного планування, прогнозування, моделювання процесів виробництва та цілеспрямовано проводити організаційні та управлінські зміни. Всі ці аспекти охоплюють саме організаційно-управлінські інновації, які є результатом трансформації ідей у ​​сфері організації та управління підприємством, а також є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності.

Першочергові заходи реалізації  організаційно-управлінських інновацій є застосування сучасних підходів та методів, які полягають у формуванні нового рівня мислення, що поєднують у собі творчий потенціал, підприємництво, готовність до ризику, соціальну та професійну мобільність, руйнування консервативних поглядів, аби вони відповідали вимогам і потребам ринку; сприянні розробленню нових підходів до заохочення учасників інноваційних процесів; сприянні вільному переміщенню молодих учених, дослідників для впровадження своїх інновацій; стимулюванні обміну досвідом щодо шляхів розвитку й пропаганди інновацій на суспільному та урядовому рівнях.

Процес підготовки і реалізації організаційно-управлінських інновації вирішується за допомогою централізації виконання функції поширення нововведень в системі управлінської діяльності на синергетичних засадах. Необхідно визначити єдині для всіх завдання інноваційного розвитку, загальний для всіх структурних підрозділів план змін структури системи управління [1].

Реалізація починається з підготовки всього персоналу, залученого в реалізацію обраної організаційно-управлінської інновації, або ж працівників, трудова діяльність яких зміниться за результатом її впровадження.

Реалізація організаційно-управлінських інновацій може включати наступну послідовність дій керівника компанії:

- Визначити реальні корисні результати, які повинні бути отримані на підприємстві;

- Позначити обмеження - наприклад, інтервал часу для отримання організаційно-управлінського ефекту або об'єм виділених ресурсів;

- Визначити ступінь відповідності отримуваного організаційно-управлінського ефекту бажаним значенням;

- Вибрати організаційно-управлінську інновацію, яка дозволить адекватно забезпечити управлінський ефект з мінімальними витратами ресурсів усіх видів [2].

Далі відбувається повна реалізація організаційно-управлінських інновацій, яка передбачає застосування певних методу та підходу щодо проведення необхідних змін в організаційній структурі, професійно-кваліфікованому складі, посадових інструкціях, в технічних і технологічних особливостях трудової діяльності, впровадження адаптованої до проведених змін системи мотивації та стимулювання праці, а також і інших аспектів, які зачіпає дана інновація. Застосування певних методу та підходу дозволяє підприємству виявити які виробничі чи соціальні завдання будуть дозволені в результаті впровадження організаційно-управлінськіх інновацій, які зусилля потрібні від колективу та керівництва щоб впровадження пройшло успішно, які труднощі і незручності їх очікують на стадії впровадження, які проблеми можуть виникнути в процесі подальшої експлуатації нової техніки або технології, враховуючи зміни факторів, що, в своючергу, впливають на ефективність діяльності підприємства, та в рамках яких організаційно-управлінські інноваційї розглядаються як найважливіший фактор росту конкурентоздатності підприємства.

 

Література

1. Калюжная Н.Г. Особливості процесу прийняття управлінських рішень на вітчизняних підприємствах-суб'єктах ЗЕД в умовах невизначеності / Н.Г. Калюжна // Бизнес-Информ, 2011. - №11.

2. Асаул А.Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А.Н. Асаул, Б.М. Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов. - СПб: АНО «ИПЭВ», 2008.

3. Друкер Питер Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальне решения / П. Ф. Друкер. - М.: Фаир-Пресс, 2004.

4. Яшин, С.Н. Разработка и реализация инновационно-инвестиционной стратегии предприятия / С.Н. Яшин, Е.В. Кошелев, A.B. Купцов. Н. Новгород: НГТУ им. P.E. Алексеева, 2011.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.05.2015)
Переглядів: 377
Всього коментарів: 0