Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Братченко Людмила

старший викладач

 ВНЗ «Криворізький національний університет»

 Криворізький педагогічний інститут

м. Кривий Ріг

 

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

В сучасних скрутних економічних умовах, зростаючої невпевненості економічної ситуації, втрат ринків збуту стійкість підприємства залежить від ефективності управління. Ефективно управляти підприємством – це вміння керувати усіма підрозділами і ланками підприємства для організації і координації їхньої діяльності в процесі постачання, виробництва та реалізації продукції.

Економічна криза в Україні, гостра світова конкуренція вимагає від підприємницького сектора застосування системи контролінгу в управління підприємством, що надасть йому реальної конкурентної переваги.

Великий внесок у розвиток теоретичних та практичних питань контролінгу внесли західні та вітчизняні вчені –економісти, а саме: Й.Вебер, А.Дайле, Д.Джексон, Р.Ентоні, Е.Майер, Т.Райхман, К.Серфлінг, Х.Фольмут, Д.Хан, П.Хорват, О.О.Ананькіна, С.Ф.Голов, Н.Г.Данілочкіна, О.М.Кармінський, С.Н.Петренко, М.С.Пушкар, В.П.Савчук, Л.А.Сухарева, О.О.Терещенко та ін.

Контролінг є одним з найсучасніших і ефективних систем управління підприємством, який являє собою відособлену систему, економічна сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в єдину систему отримання, обробки інформації та прийняття на її основі управлінських рішень, а точніше в систему інтегрованого (комплексного) управління діяльністю, що забезпечує методичну й інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: планування, управління і контролю.

Контролінг в усьому світі набуває міцні позиції в системі управління підприємством. В Україні, нажаль, впровадження контролінгу в систему управління відбувається дуже повільно. Причин для цього багато, основними є такі: керівники підприємств не розуміють сутності, ролі та значення системи контролінгу; вважають ( і це є дійсним) впровадження системи контролінгу таким, яке дуже дорого коштує.

Проте, впровадження системи контролінгу на підприємстві, як свідчить зарубіжний досвід, має позитивний ефект, який полягає в тім, що, завдяки відстроєної системи обліку витрат та бюджетування за центрами відповідальності, управління запасами на складах, технічного обслуговування та ремонту, відбувається короткострокове зниження витрат як по окремим підрозділам, так і по підприємству в цілому. Спостерігається іноді, що в перші два-три роки, після впровадження системи контролінгу на підприємстві, має місце зниження операційних витрат на 3-5% [1].

Професор С.Фалько, вказує на плюси та мінуси щодо впровадження системи контролінгу в управління підприємством.

Плюси цього впровадження на підприємстві такі: з’явиться конкретна особа, з якої можна буде запитати про результати роботи та виконання функцій і задач контролінгу; інформація про рівень досягнення поставлених цілей в області економіки, фінансів, персоналу, клієнтів, бізнес-процесів та інш. буде зосереджена в одному місці, що забезпече оперативність її отримання та інтерпретації; є можливість досягти введення єдиних стандартів та правил планування, контролю,обліку, аналізу та звітності у підрозділах, що забезпечить автоматизацію процесу управління; плани усіх підрозділів будуть скоординовані, інтегровані та перевірені на вірогідність, якщо цими питаннями буде займатись одна служба контролінгу; зменшується тенденція щодо ізоляції функціональних підрозділів, тобто локальні оперативні цілі підрозділів будуть тісно пов’язані зі стратегічними цілями підприємства.

Мінуси впровадження системи контролінгу на підприємстві: прийдеться змінювати організаційну структуру управління та пояснювати власникам (співробітникам), навіщо це потрібно; виникнуть проблеми з планово-економічними та обліково-аналітичними підрозділами підприємства, які будуть позбавлені певних функцій, а натомість будуть вимагати виконання ними додаткових функцій; висока вірогідність виникнення конфлікту між керівниками підприємства та керівниками служби контролінгу відносно реалізації поставлених цілей та оцінці досягнутих результатів діяльності; виникає загроза надмірного посилення впливу служби контролінгу на прийняття рішення керівництвом підприємства, що може викликати невдоволення в колективі; виникають труднощі у пошуку спеціалістів з числа співробітників підприємства, які здатні та готові реалізувати функції і задачі контролінгув їх сучасній інтерпретації [1].

Який же висновок можна зробити, розглянувши плюси та мінуси щодо впровадження системи контролінгу в управління українськими підприємствами? На нашу думку, однозначну відповідь дати неможливо. Але, треба орієнтуватися все ж таки на провідні країни світу, такі як: Німеччина, Франція, Великобританія, в яких вже тривалий час дає свої позитивні результати система контролінгу.

Отже, конкурентні умови вимагають впровадження системи контролінгу в управління сучасними українськими підприємствами. Контролінг необхідний нашому менеджменту й бізнесу , як повітря, як нова філософія, що дозволяє раціоналізувати хаотичні підприємницькі й адміністративні потуги, як метод, що забезпечує прогнозований результат діяльності й ефективний зворотний зв’язок [2].

Українським підприємствам треба сміливіше впроваджувати систему контролінгу, основною метою функціонування якої є своєчасний, систематизований збір інформації, її обробка, аналіз та підготовка для вищого керівництва з відповідним коментарем для прийняття остаточного рішення.

 

Література

1. Фалько С. Польза контроллинга для предприятия. // Управляем предприятием. - 2011. - №11.

2. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.-318с. www.consulting1c.ru.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 1242
Всього коментарів: 0