Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бреус Світлана

к.е.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

м. Київ

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

В сучасних умовах рівень української науки, і зокрема, ВНЗ не тільки не відповідає потребам сучасної якісної вищої освіти, а й створює реальну загрозу як економічній безпеці ВНЗ, так і держави. Адже на сучасному етапі розвитку економіки України важливими чинниками, що формують загрози економічній безпеці як ВНЗ, так і держави є невисока представленість вітчизняних ВНЗ у міжнародних рейтингах, що виступає одним з основних критеріїв оцінки, позиціонування та рейтингування вишів сучасних держав у світі. Адже від позиції ВНЗ у рейтингах залежить не тільки престиж вищого навчального закладу, рівень його конкурентоспроможності, прибутковості, але і рівень як його економічної безпеки, так і держави. Включаючись у боротьбу за високі позиції у як у вітчизняних, так і міжнародних рейтингах, виші сприяють таким чином покращенню якості вищої освіти.

На світовому рівні результати міжнародних рейтингів вишів в основному негативно позначаються на формуванні міжнародного іміджу як ВНЗ, так і держави та позиціонують Україну як країну, котра виступає постачальником дешевої робочої сили в розвинені країни світу (враховуючи високий рівень відтоку кваліфікованих кадрів з України). На національному рівні світові рейтинги університетів справляють опосередкований вплив на перебіг внутрішньо економічних процесів та є одним із механізмів зовнішнього управління ризиками через підвищення або пониження позицій вишів у рейтингу.

За даними найбільш авторитетних серед експертів і засобів масової інформації рейтингів «Топ 200 Україна», «Webometrics», «Scopus» (кожен з них використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів) та сформований за їх даними консолідований рейтинг [1], більшість ВНЗ, котрі за вітчизняними рейтингами посідають провідні позиції, займають доволі низькі місця у впливових світових рейтингах (лідерами їх яких є ВНЗ США та Великої Британії) Academic Ranking of World Universities [2], THE World University Ranking [3], QS World University Rankings [4] та Ranking Web of World Universities [5].

Серед десяти вітчизняних ВНЗ за найвищими позиціями в консолідованому рейтингу України у 2014 році [1] за Academic Ranking of World Universities [2], як і в попередні роки, у 2014 році ні один з вітчизняних ВНЗ не увійшов у ТОР-500. За рейтингом THE World University Ranking 2014/2015 жоден український виш не потрапив до 400 найкращих [3].

Відповідно з оприлюдненим рейтингом QS World University Rankings 2014/15 [4] до ТОР-500 увійшов Київський національний університет імені Тараса Шевченка (місце 421-430), а також Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (місце 481-490). Зокрема, у консолідованому рейтингу [1] Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів 1 місце, а Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна разом з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» (котрий у рейтингу QS World University Rankings 2014/15 зайняв місце 551-600) посів 2-3 місце. Також до рейтингу QS World University Rankings 2014/15 [4] увійшли Сумський державний університет (місце 651-700), Донецький національний університет та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (місце 701+) [6].

За даними рейтингу World Universities Web Ranking 2015 [5] серед 10 українських ВНЗ, котрі займають найвищі рейтингові позиції за консолідованим рейтингом [1], Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів 937 місце, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1265, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 1388, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1410 місце, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського – 1516, Національний університет «Львівська політехніка» – 1934 місце відповідно.

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що, з метою нівелювання загроз у сфері економічної безпеки як ВНЗ, так і держави, доцільним є розробка адекватних сучасним умовам заходів. Зокрема, тих, котрі передбачають інтенсифікацію запровадження інституційних механізмів акумуляції та аналізу рейтингових оцінок вишів з метою адекватного реагування на дані міжнародних рейтингів у контексті захисту національних інтересів та забезпечення належного рівня економічної безпеки ВНЗ та держави, підвищення рейтингових позицій українських вишів у вітчизняних та міжнародних рейтингах та підвищення ефективності вітчизняної вищої освіти.

 

Література

1. Консолідований рейтинг вузів України 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/25712/

2. Academic Ranking of World Universities 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html

3. World University Rankings 2014-2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking

4. QS World University Rankings® 2014/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search

5. Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webometrics.info/en/europe/ukraine

6. Шість українських університетів увійшли до світового рейтингу QS World University Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/news/36777-shist-ukrayinskih-universitetiv-uviyshli-do-svitovogo-reytingu-qs-world-university-rankings

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 214
Всього коментарів: 0