Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ганзюк Світлана

к.е.н., доцент

Токаренко Таміла

студентка

Дніпродзержинський державний технічний університет

м. Дніпродзержинськ

 

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

 

Інвестиції відіграють  важливу роль в економіці будь-якого підприємства і країни в цілому, оскільки вони є основою для систематичного оновлення й розширення виробничого капіталу, прискорення науково-технічного прогресу і поліпшення якості продукції, структурної перебудови суспільного виробництва й збалансованого розвитку всіх галузей економіки. Без інвестицій неможливі підготовка та запуск у виробництво нових видів продукції (робіт, послуг), підвищення якості та дизайну товарів, використання нових видів матеріалів, енергозбереження тощо [1, с. 18].

 Особливості кризового етапу в економіці України пов’язані не тільки з політичною ситуацією, а й зі складністю фінансового стану багатьох підприємств, високим ступенем зношеності основних фондів, що потребують суттєвої активізації інвестиційної активності господарюючих суб’єктів. У складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування. Проаналізуємо динаміку зміни обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Так, станом на 1 липня 2014 року прямі іноземні інвестиції  нерезидентів в Україні становили 59,7 млрд дол. США, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти. Причому, з початку року надходження акціонерного капіталу становили понад 1,2 млрд дол. США, а вибуття – 0,6 млрд дол. Найбільші втрати вартості інвестованого капіталу відбулися через курсову різницю в 7,3 млрд дол. США. І, таким чином, станом на початок другого півріччя 2014 року cума акціонерного капіталу нерезидентів становила трохи більше за 5 млрд дол. США. Також, відбулося скорочення за статтею боргових інструментів порівняно з початком 2014 року з 10,2 млрд дол. США до 9,7 млрд дол. США., або на 4,5 % [2].

Найбільше інвестицій надійшло з країн ЄС – близько 76,6%. До їх переліку, насамперед,  належать Кіпр і Німеччина, а також Нідерланди, Австрія, Франція, Італія та Велика Британія, ряд інших країн – Швейцарія та Росія тощо (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обсяг залучених іноземних інвестицій в економіку України станом на 2014 р., млрд. дол. [2]

 

За даними Держстату, найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій, якщо аналізувати інвестиції за видами економічної діяльності, надходить у промисловість – 32,1% (16 млрд. дол. США) й у фінансову та страхову діяльність (25,3%). Наступну за частками надходжень групу видів діяльності формують оптова та роздрібна торгівля – 12,8%, операції з нерухомим майном – 8,1% та професійна, наукова і технічна діяльність – 6,6%, що разом складає майже 85% від загального об’єму.  Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2014 року становила 10,155 млрд дол. [2]. 

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2014 року становив 6,575 млрд дол., зокрема, до країн ЄС – 6,061 млрд дол., або 92,2% від їх загального обсягу, до країн СНД - 412,5 млн дол., або 6,3%, до інших країни світу - 102,1 млн дол., або 1,5%. Прямі інвестиції з України надходили до 46 країн світу, переважна частка - до Кіпру (88,5%) [3].

Сьогодні від масового відтоку капіталу Україну захищає лише відсутність попиту на активи підприємств з боку іноземного інвестора. Власники бізнесу або не бажають зазнавати втрати за угодами, або ж просто не мають змогу знайти покупця. Інвестори зайняли очікувальну позицію щодо прийняття будь-яких рішень (чи то нові інвестиції, чи вилучення свого капіталу) до покращення політичної ситуації в Україні [3].

 

Література

  1. Пєтухова О. М. Інвестування [текст] навч. посіб. / О. М. Пєтухова. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с.
  2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Офіційний сайт прес-центру PRO CAPITAL GROUP. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-capital.ua/ua/press_center/invest-digest/investor/obemy-investirovaniya-v-ukraine-za-i-polugodie-2014-goda/
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 3551
Всього коментарів: 0