Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_5_Економічні науки

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РУХУ КОШТІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ РАХУНКУ ПДВ

Бабенко Людмила

к.е.н., доцент

Івасюк Анастасія

студент

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпропетровськ

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РУХУ КОШТІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ РАХУНКУ ПДВ

 

Податкове адміністрування виступає важливим інструментом підтримки фінансової безпеки держави, зокрема у сфері управління бюджетом. В цьому аспекті дослідження тенденцій та особливостей розвитку податкового адміністрування представляє значний науковий і практичний інтерес, особливо такий напрямок адміністрування, як впровадження нових технологій та застосування їх на практиці.

З 01.07. 2015 р. на платників ПДВ чекає повноцінне впровадження системи електронного адміністрування ПДВ, що пов’язано з оновленням форм декларації з ПДВ та уточненого розрахунку до неї, обов’язковістю оформлення електронних податкових накладних (ЕПН) і розрахунків коригування, обміну ними та суцільної реєстрації цих документів у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Тестування даної системи вже почалося з 1 лютого 2015 року.

Система електронного адміністрування ПДВ на сьогоднішній день, повторює риси системи, запропонованої ще раніше в Законі України від 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України". З 01.01.15 р. збільшилася до 1 млн грн. межа обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Як і раніше не реєструють платниками ПДВ єдинників, які обрали систему оподаткування, що не передбачає сплату ПДВ.

Сплачувати податкове зобов’язання до бюджету можна тільки із ПДВшного рахунку. Списувати кошти буде Казначейська  на підставі реєстру, наданого ДФС.

З 01.02.15р. до 01.07.15р. ПН в ЄРПН реєструють без обмеження суми ПДВ. Тобто в перехідному періоді поповнювати електронний рахунок у Казначействі доцільно тільки для сплати ПДВшних зобов’язань за підсумками звітного періоду. На сьогодні залишається не з’ясованим порядок застосування відповідного бухгалтерського рахунку для фіксації даних на ПДВ-рахунку та відображення руху на ньому.

 Відповідно пп.1 п.2 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ  являє собою «…рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних…, а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. Кошти з такого рахунку підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок» [1]. Тобто такий рахунок є гривневим, але порядок використання коштів з нього суттєво відрізняється  від банківських рахунків, для фіксації даних на яких застосовують рахунок 31 «Рахунки в банках» та які призначені для обліку використання коштів для поточних операцій. Так як кошти з ПДВ-рахунків використовуються не для власних поточних операцій, вони не такі високоліквідні, та їх використання обмежене – можна говорити про неможливість використання цього рахунку для обліку коштів, призначених для сплати податкових зобов’язань.

Можливим вирішенням може стати відкриття в складі рахунку 33 «Інші кошти», крім визначених Інструкцією № 291 субрахунків, субрахунку 336 «Рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ».

Разом з тим, розпорядження коштами, що будуть акумульовані на цьому субрахунку, буде здійснювати Казначейська служба за розпорядженням фіскальних органів, так як на них облічуються кошти, що йдуть на погашення податкових зобов’язань. Крім цього, в процесі проведення розрахунків неможливим є допущення кредитового сальдо за рахунком. Тому, на наш погляд,  найбільш доцільним є застосування рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами», який використовується для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами розрахунків з бюджетом. Доцільно виділити аналітичний рахунок, наприклад 6419 «Розрахунки за рахунком в системі електронного адміністрування ПДВ» в складі субрахунку 641 «Розрахунки за податками». При відображенні перерахунку коштів з основного поточного рахунку на рахунок в системі електронного декларування ПДВ буде здійснено запис: Д-т 6419    К-т 311. При списанні суми податкових зобов’язань в поточному звітному періоді – Д-т 641/ПДВ   К-т 6419. Суми, що перевищили зобов’язання можуть облічуватися як дебетовий залишок (переплата до бюджету) за аналітичним рахунком 6419, або ж може повертатися на рахунок, з якого вона списувалася за бухгалтерським проведенням : Д-т 311    К-т 6419.

Отже, формування і впровадження якісно нового механізму адміністрування ПДВ, а також обліку і контролю за його надходженням та відшкодуванням з боку контролюючих органів, дозволить підвищити його ефективність і створити умови для легального функціонування реального сектора економіки та сприятливого податкового клімату. Напрями вдосконалення повинні бути визначені на основі аналізу сучасних проблем функціонування податку та забезпечувати  реалізацію інтересів обох сторін: фіскальної служби та платників податку.

 

Література

1. Порядок електронного адміністрування ПДВ, затверджене Постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http :// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 721
Всього коментарів: 0