Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_4_Технічні науки

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Войтович Оксана

к.пед.н.., доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

м. Рівне

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

 

Підвищення рівня забруднення довкілля, в першу чергу, зумовлюється діяльністю промислових підприємств. Саме виробнича галузь є найбільшим чинником техногенного впливу на навколишнє природне середовище. В даному контексті, особливу увагу необхідно приділити розумінню всієї небезпеки, яку може завдати і завдає діяльність промислових підприємств, як дотримуватися норм і правил захисту довкілля внаслідок цієї діяльності та впроваджувати заходи щодо зменшення цього впливу.

Мета будь-якої виробничої діяльності має бути спрямована на відповідність екологічним вимогам суспільства та законодавства [2]. Отже, потрібно впроваджувати на підприємствах такі виробничі процеси, які б сприяли високоякісному отриманню необхідної продукції і, разом з тим, були спрямовані на збереження природного середовища та зменшення негативного впливу на нього. Безперечно, що екологізація виробництва дозволить комплексно підійти до розв’язання екологічних проблем, які спричинили виникнення глобальної екологічної кризи, а саме:

  • сприятиме раціональному використанню природних ресурсів, завдяки розробці нових технологій виробництва, які б забезпечували маловідходне виробництво;
  •  мінімізує утворення відходів та викидів в навколишнє середовище, за рахунок впровадження систем переробки відходів виробництва та в результаті розробки принципово нових процесів отримання традиційних видів продукції;
  • зменшить негативний вплив на довкілля, завдяки використання нетрадиційних джерел енергії.

Екологізація промислових підприємств це складний та довготривалий процес, який потребує підтримки і стимулювання з боку держави.

По-перше, доречно стимулювати в економічному плані ті підприємства, які посилено працюють над скороченням шкідливих викидів в навколишнє середовище, наприклад, шляхом зменшення оподаткування чи наданням пільгових кредитів.

По-друге, варто удосконалити нормативи екологічних зборів, оскільки зараз вони дуже низькі і не здійснюють регулюючої функції.

По-третє, потрібно переглянути розміри лімітів, які встановлюються для підприємств залежно від регіональних граничних меж викидів і не враховують фактично нанесеної шкоди навколишньому природному середовищу, адже саме низький рівень граничних меж створює умови, коли вигідніше сплатити штрафи, ніж здійснювати значні природоохоронні інвестиції.

По-четверте, необхідно посилити моніторинг техногенного впливу підприємств на навколишнє природне середовище, зокрема, шляхом вдосконалення засобів контролю та статистичної звітності підприємств з встановленням адміністративної відповідальності їх керівників за її достовірність [1].

Сучасна технологічна база підприємств не дозволяє в повній мірі забезпечити високий рівень збереження та охорони навколишнього природнього середовища, тому екологізація виробництва, тобто перевага екологічних принципів і вимог над економічними, має бути пріоритетним завданням в розвитку нашої держави.

 

Література

1. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.

2. Пашкевич М.С. Екологізація виробництва підприємств України [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич, Т.О. Паламарчук // Ефективна економіка. – 2012. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1624

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 440
Всього коментарів: 0