Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_2_Біологічні науки

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Швець Тетяна

викладач

Вінницький технічний коледж

м. Вінниця

 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

 

Відомо, що здоров'я людини, як ендогенне екологічне середовище, і здоров'я біосфери, як екзогенне екологічне середовище, тісно взаємозв'язані. Взаємодія, гармонія чинників навколишньої природи і чинників, що становлять здоров'я людини, забезпечують гомеостаз, стабілізацію адаптивних регуляторних систем і збереження здоров'я. Дисфункція будь-якої з цих складових спричиняє дисбаланс в системі "Людина - місце існування".

Збереження здоров'я людської популяції - одна з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства. За даними Міністерства охорони здоров′я України, останнім десятиріччям у нашій країні простежується поступове підвищення рівня поширення захворювань. Збільшується кількість випадків захворювань шкіри, системи кровообігу, органів травлення. Ця ситуація зумовлена цілим комплексом факторів, і, як свідчать дані про рівень популяційного здоров′я, екологічні проблеми посідають серед них чільне місце [1].

Екологічна ситуація на планеті з кожним роком ускладнюється. Це пов'язано із постійно наростаючою потужністю промислових підприємств, відкриттям нових заводів і фабрик, зростанням виробництва, використанням мінеральних добрив і отрутохімікатів, появою нових технологічних процесів, хімічних речовин, а також збільшенням кількості транспортних засобів. Все це призводить до значного забруднення довкілля. Тільки в атмосферне повітря планети щорічно потрапляє до 200 млн. тонн оксиду карбону, 50 млн. тонн оксиду нітрогену, 145 млн. тонн оксиду сірки, 50 млн. тонн вуглеводнів, близько 700 млн. м3 техногенних газів. Результати діяльності людини, що призводять до зміни середовища, можна розглядати на глобальному рівні, рівні країни і рівні регіону.

Довгий час у нас в країні і за кордоном найважливішими екотоксикантами довкілля визнавалися чадний і вуглекислий гази, оксиди сульфуру і нітрогену, синтетичні органічні речовини. У останні десятиліття їх також доповнюють сполуки важких металів.

У межах діапазону толерантності людина пристосовується до умов довкілля завдяки численним захисним і пристосувальним (адаптивним) реакціям організму, головні з яких: підтримання сталості властивостей внутрішнього середовища (гомеостаз), регенераційні процеси, імунітет, регуляція обміну речовин тощо. В межах оптимуму ці реакції забезпечують найефективніше функціонування, високу працездатність, ефективне відновлення. Та в разі переходу якого-небудь фактора в зону песимуму пристосувальна здатність взагалі втрачається. В організмі починаються паталогічні зміни, що свідчить про певне захворювання. Паталогічний стан під впливом несприятливих факторів середовища проявляється найчастіше в отруєннях (токсикозах), алергічних реакціях, злоякісних пухлинах, спадкових хворобах, уроджених аномаліях [2].

Від екологічної ситуації залежить не лише добробут його населення і якість навколишнього середовища, а й здатність міста до нарощування економічного потенціалу.

У рамках непростого завдання підвищення якості життя, необхідно:

− побудова нового екологічного законодавства;

− налагодження контактів і взаємна співпраця громадських організацій з охорони довкілля з органами державної влади і місцевого самоврядування;

− формування нової, такої, що відповідає вимогам часу екологічної свідомості українців (починаючи з введення обов'язкових і спеціальних дисциплін по екології і охороні навколишнього середовища в школах і вищих навчальних закладах, використання соціальної реклами, пропаганда екологічно чистого харчування і одягу).

 

Література

1. Агаджанян Н. Екологія, здоров'я та перспективи виживання // Зелений світ. - 2004. - № 13-14. - С. 10-14 

2. Білявський Г. О. та ін. Основи екологічних знань : Пробний мас. підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2000. – 336 с.

 

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 296
Всього коментарів: 0