Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ НА ОЛІЙНІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

Дрозд Інеса

к.с-г.н., завідувач лабораторії

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м. Дрогобич

 

ВПЛИВ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ НА ОЛІЙНІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

 

Льон олійний є цінною сільськогосподарською культурою та важливим джерелом сировини для виробництва олії технічного і харчового призначення [1]. Необхідність вирощування цієї культури на території України зумовлена зростанням попиту на лляну олію [2]. За останні роки все більшу увагу приділяють вирощуванню льону олійного по всій території нашої країни, зокрема і на Передкарпатті. Продуктивність льону олійного в західному регіоні України визначається особливостями ґрунтово-кліматичних і природних умов, а також його географічним розташуванням. Вміст олії в насінні залежить від різних факторів, в першу чергу від сортових особливостей та умов вирощування [ 2, 3].

Метою роботи було дослідити вплив ґрунтово-кліматичних умов Передкарпаття на олійність насіння льону олійного.

Наші дослідження проводилися на базі навчально-дослідної ділянки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (зона Передкарпаття) протягом 2012–2014 рр. Ґрунти поля, на якому проводилися дослідження – дерново-підзолисті середньосуглинкові. Глибина взяття зразків ґрунту (0–20см), глибина гумусового чорнозему становить 30–45 см, вміст гумусу в орному шарі – 2,75, реакція ґрунтового розчину слабокисла, забезпеченість поживними речовинами – середня.

За даними Дрогобицької метеорологічної станції гідротермічні умови в роки проведення досліджень були контрастними і відображали особливості клімату регіону, що істотно вплинуло на вміст олії у насінні.

Досліди закладали за загальноприйнятою методикою [4] та рекомендаціями для вирощування льону олійного. Матеріалом для проведення дослідження були сорти льону олійного різного еколого-географічного походження отримані з лабораторії селекції льону Інституту олійних культур НААН, а саме: сорти Айсберг (Україна), Золотистий (Україна), Ківіка (Україна), Орфей (Україна), Південна ніч (Україна), Циан (Росія),  Сонячний (Білорусія), Байкал (Франція).

Зразки висівали на двометрових ділянках звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см у 3-кратній повторності із нормою висіву 100 насінин на 1 погонний метр. Глибина загортання насіння 3-4 см. Вміст олії в насінні визначали за знежиреним залишком на апараті ЕЖ-101 в лабораторії Інституту олійних культур (м. Запоріжжя).

В результаті досліджень встановлено, що у 2012 році показник олійності сортів варіював у межах 42,3–48,5 %, найбільший із яких показав сорт Золотистий (48,5 %). У 2013 році показник олійності був нижчим і варіював в межах 41,4–46,7 %. Високим показником олійності в цьому році вирізнялися сорти Айсберг (45,2 %), Золотистий (46,7 %), значно нижчими – сорти Ківіка (42,7 %), Байкал (41,9 %), Сонячний (41,4 %). Наступного 2014 року показник олійності варіював у межах від 40,1 до 45,2 %. Високим показником олійності в цьому році вирізнявся сорт Південна ніч (45,2 %), значно нижчими – Байкал (40,1 %), Ківіка (41,1 %).

За роками досліджень у сортів спостерігалася різниця як між середніми значеннями олійності, так і між її мінімальними та максимальними межами. Вдалося виділити групу зразків, які вирізнялися стабільно високим вмістом олії за роками. Найбільшу олійність за роки досліджень мали сорти: Золотистий (48,5 %) та Південна ніч (47,1 %), причому у цих сортів простежувалась стабільність цього показника і відносне коливання вмісту олії (не перевищувало 5%).

У результаті проведених досліджень встановлено також, що для сортів Золотистий, Айсберг характерна широка норма реакції порівняно з іншими генотипами. Більш вузька норма реакції встановлена для сортів Байкал, Ківіка, Сонячний. За період досліджень коефіцієнти варіації становили: у 2012 році – 6,40±0,98%, у 2013 році – 4,75±0,68% та у 2014 році 3,21±0,58%.

Отже, встановлено, що олійність насіння у досліджуваних сортів льону олійного під впливом погодних умов Передкарпаття суттєво коливалась і варіювала в межах 40,1–48,5%. Найвищу олійність переважно демонстрував жовтонасіннєвий сорт Золотистий. Сприятливі погодні умови значно збільшували олійність насіння. Різниця у прояві даної ознаки між роками досліджень у окремих генотипів сягала 7-9 %. Найбільш стабільними за цією ознакою були сорти Південна ніч та Сонячний.

 

Література

  1. Пешук Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Косенко.  – К. : Центр учбової літератури. –  2011. – 296 с.
  2. Гаврилюк М. М. Олійні культури в Україні: Монографія / М. М. Гаврилюк, В. Н. Салатенко, А. В. Чехов / За ред. А. В. Чехова. – К.: Основа, 2007. – 416с.
  3. Філіп’єв І. Д. Вміст олії в насінні льону олійного залежно від погодних умов та фону живлення на Півдні України / І. Д. Філіп’єв, І. О. Біднина // Зрошуване землеробство. Збірник наукових праць. – Херсон : Атлант. – 2008. – Вип. 50. – С. 105–109.
  4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 365 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 337
Всього коментарів: 0