Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ СОНЯШНИКА

Каленська Світлана

д. с.-г. н., професор

Гарбар Леся

к. с.-г. н., доцент

Горбатюк Едуард

аспірант

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

 ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИРОЩУВАННЯ НА ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ СОНЯШНИКА

 

Соняшник є основною олійною культурою в Україні, яка порівняно з іншими, дає найбільше олії з одиниці площі. Насіння районованих сортів і гібридів містить понад 48–50 % жиру, 16–19 % білку, а вихід олії при заводській переробці становить майже 47 % [1].

З появою у виробництві нових гібридів соняшнику особливого практичного значення набуває встановлення для них оптимальних параметрів основних агротехнічних прийомів вирощування, зокрема строків та способів  сівби. Розробка елементів сортової агротехніки для нових гібридів дозволить повніше реалізувати їх потенційні можливості [2, 3].

Головною метою роботи було вивчення впливу строків та способів сівби  нових гібридів соняшнику на тривалість вегетаційного періоду культури  в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах Степу. 

Наші дослідження проводилися в умовах чорноземів типових малогумусних,  з вмістом в шарі ґрунту 0-20 см лeгкогідpолізованого азоту (за Тюріним) – 26,0 мг/кг, обмінного калію (за Масловою) – 78 мг/кг та pухомого фосфоpу – (за Мачигіним) – 100 мг/кг. Технологія вирощування – є загальноприйнятою для зони Степу України за винятком досліджуваних елементів. Предметом дoслiдження були посіви соняшнику  гібрида PR64F50, PR64A15, PR64A89, Форвард, Ясон.

Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих методик.  Польові досліди закладали за методом розщеплених ділянок. Дослід трифакторний. Фактор А – гібриди: PR64F50, PR64A15, PR64A89, Форвард, Ясон.  Фактор В – способи сівби: ширина міжрядь 35, 45, 70  см.  Фактор С – строки сівби:  1) ранній – при досягненні температури ґрунту на глибині 10 см 6-8 ºС (15-17 квітня); 2) рекомендований  – при 10-12 ºС (5-7 травня); 3) пізній  – при 14-16 ºС (25-27 травня).

 Норма висіву насіння становила 55 тис./га . Посівна площа елементарної ділянки – 56 м², облікова – 42 м², при триразовому повторенні. Попередник у досліді – пшениця озима. Соняшник вирощували згідно з агротехнічними вимогами і рекомендаціями для зони Степу при внесенні мінеральних добрив – N16Р16К16 (нітроамофоска).

 Результати досліджень показали, що агротехнічні прийоми суттєво впливали на розвиток рослин. Так,  при ранньому способі сівби повні сходи гібридів  з’явились через 13 днів, а при пізньому – через 10. Період сходи – утворення кошиків у гібрида PR64F50 становив 31-37 днів, у гібридів PR64A15, PR64A89, Форвард – 36-43 дні, а у гібрида Ясон– 40-55 днів, скорочуючись від першого до третього строку сівби та в залежності від способу сівби. Період утворення кошиків–цвітіння тривав 17-23 дні і не залежав від особливостей гібриду але залежав від ширини міжрядь.  При першому строкові сівби, порівняно з другим та  третім, вегетаційний період був на 5-6 днів довшим. Найбільш тривалим виявився період від цвітіння до повної стиглості. У гібрида PR64F50 він становив 49-54 дні, у гібридів PR64A15 та PR64A89, Форвард – 51-56 днів, у гібрида Ясон – 65-69 днів. Тривалість цього періоду при першому строкові сівби була на 2-3 дні коротшою порівняно з другим строком і на 4-5 днів – порівняно з третім. При зменшенні ширини міжрядь  період цвітіння – повна стиглість скорочувався на 3-4 дні. Тривалість вегетаційного періоду у гібрида PR64F50 при ранньому строкові сівби  і ширині міжрядь 35, 45 см складала 108 днів, у гібридів PR64A15 та PR64A89, Форвард – 117 днів, у гібрида Ясон – 141 день. 

 

Література

  1. Лихочвоp В. В. Pослинництво. Тeхнології виpощування сільськогосподаpських культуp / В. В. Лихочвоp – Львів: НВФ “Укpаїнські тeхнології”, 2002. – 800 с.
  2. Никитчин  Д. И. Сроки и способы сeва гибридного подсолнeчника / Д.И. Никитчин, А. E. Минковский, Ю. С. Камeнeв // Тeхничeскиe культуры.- 1992.- №2. - С. 9-10.
  3. Ткаліч І. Д. Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на фотосинтетичну діяльність гібридів соняшнику / І. Д. Ткаліч, М. З. Дідик,  О. О. Коваленко // Бюлетень інституту зернового господарства. – 2005. - № 26-27. – С. 51-55.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 443
Всього коментарів: 0