Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ВИНОГРАДУ IN VITRO

Зеленянська Наталя

к.с-г.н., завідувач відділу

Теслюк Наталія

к.с-г.н., старший науковий співробітник

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова»

м. Одеса

 

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ВИНОГРАДУ IN VITRO

 

Висока стабільна продуктивність виноградників залежить від якості садивного матеріалу. Програма розвитку виноградарсько-виноробного комплексу України передбачає реконструкцію існуючих і закладку нових виноградників високої європейської якості. Сьогодні для створення вихідного садивного матеріалу нових, високопродуктивних, стійких до хвороб, несприятливих факторів середовища сортів і клонів винограду та його прискореного розмноження в сільськогосподарській науці широко застосовуються методи біотехнології, культури тканин та органів in vitro, зокрема метод клонального мікророзмноження винограду. Клональне мікророзмноження винограду використовується в схемах отримання сертифікованого садивного матеріалу винограду на 2-х напрямках: для прискореного розмноження нових генотипів та для оздоровлення від вірусної інфекції цінних сортів або клонів. Основою методу клонального мікророзмноження in vitro є індукція органогенезу з ініціальної бруньки рослини на штучних поживних середовищах в умовах культуральних приміщень. Застосування цього методу для прискорення процесу розмноження винограду дозволяє повніше реалізувати потенціал рослинного організму до розмноження і служить найефективнішим способом збереження і відтворення рослин бажаних генотипів, уникаючи вірусних та бактеріальних інфекцій.

Не дивлячись на те, що технологія розмноження рослин in vitro розроблена, окремі етапи для розмноження винограду потребують подальшого удосконалення і доробки, особливо коли мова йде про цінні форми, клони, сорти винограду з низькою регенераційною здатністю.

В ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» розроблена, науково обґрунтована та успішно апробована удосконалена технологія клонального мікророзмноження винограду in vitro, яка базується на послідовній зміні поживних середовищ та субстратів в поєднанні  із розробленими оптимальними умовами культивування та подальшої адаптації до умов in vivo [1]. Дана технологія включає наступні етапи:

1.Відбір та стерилізація первинних експлантів; 2. Введення експлантів у культуру in vitro; 3. Проліферація бруньок та індукція розвитку пагонів; 4. Вкорінення та розмноження мікроклонів винограду на поживних середовищах та субстратах; 5. Адаптація рослин із умов in vitro до умов in vivo та дорощування саджанців до стандарту.

Нами розроблена схема стерилізації ініціальних експлантів винограду, модифіковані поживні середовища, вперше запропоновано використання кукурудзяного крохмалю для первинних етапів клонального мікророзмноження [2]. Застосування цих нових біотехнологічних прийомів дозволяє збільшити приживлюваність ініціальних експлантів на етапах введення в культуру in vitro до 88-93%, та прискорити початок проліферації пазухових бруньок в середньому на 2-3 дні. Модифіковані поживні середовища сприяють активізації процесів морфогенезу винограду in vitro та скороченню строків формування мікроклонів.

На сьогоднішній день технологія істотно модифікована за рахунок розробки низки нових прийомів для етапу адаптації до умов in vivo та дорощування саджанців до стандарту на основі кокосової стружки, що збільшує приживлюваність мікроклонів до 97% та таким чином значно підвищує ефективність запропонованої технології в цілому. Удосконалений спосіб адаптації дозволяє у короткі строки підготувати рослини для висаджування в теплицю та забезпечує високу приживлюваність навіть у літній час. На дані розробки одержано: патент № 85875, 2013 р., патент № 85881, 2013р.

Практична значимість представленої роботи полягає в істотному підвищення якості садивного матеріалу винограду за рахунок генетичного поліпшення та санітарної чистоти. Використання удосконалених прийомів та методів клонального мікророзмноження in vitro сприяє підвищенню економічної ефективності виробництва високоякісного садивного матеріалу винограду, заощаджує виробничі витрати та забезпечує високий рівень рентабельності.

 

Література

  1. Зеленянская Н.Н. Технология размножения винограда с использованием методов культуры тканей in vitro / Н.Н. Зеленянская, Л.В. Джабурия, Н.И. Теслюк // ВиноГрад. – 2009. – № 3. – С. 50–53.
  2. Патент 47417 Україна МПК А 01G 31/00, 17/00. Поживне середовище для вирощування мікроклонів винограду / Стицько С.А., Мілкус Б.Н., Теслюк Н.І.; заявник та патентовласник Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова. – № 97062877; заявл. 18.06.97; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 664
Всього коментарів: 0