Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Лозінська Тетяна

к.с.-г.н., доцент

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

У зв’язку із зростанням населення людство змушене нарощувати сільськогосподарське виробництво, основою якого є зернове господарство. Тому, останнім часом у всьому світі приділяється увага до вирощування зернових культур. Основною з яких є пшениця озима. Проте, враховуючи постійні зміни клімату та природні катаклізми важливим є вирощування пшениці ярої. З позиції адаптивного рослинництва є необхідність вивчення сортів в конкретних умовах вирощування.

У теперішній час основним завданням є створення екологічно пластичних сортів, які забезпечили б високу врожайність в сприятливих умовах вирощування і її стабільність в стресових умовах [1, 2].

Нажаль, не дивлячись на достатній строк сортовипробування сортів пшениці м’якої ярої, практично відсутні наукові дані про особливості формування їх продуктивності в даних агроекологічних умовах. Питання екологічної пластичності сортів пшениці ярої в умовах даного регіону вивчені недостатньо. Тому, метою роботи є всебічна оцінка параметрів продуктивності нового сортименту пшениці ярої в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ для можливості залучення їх в процес гібридизації для створення нового вихідного матеріалу в селекції.

Матеріалом для проведення досліджень слугували сорти української та зарубіжної селекції різного генеалогічного походження. Занесені до Державного Реєстру сортів придатних до вирощування в зонах Лісостепу, Степу та Полісся України: Ажурная, Аранка, Героїня, Сперанца, Вітка, Легуан, Краса Полісся. За стандарт використовували сорт Елегія миронівська.

За роки досліджень (2011-2014 рр.) сорти пшениці ярої по-різному реалізували свій генетичний потенціал продуктивності. Головною ознакою продуктивності пшеничної рослини є маса зерна з колоса. У дослідженнях використовувалися показники головного колоса. Встановлено, що посушливі умови 2012 р. значною мірою вплинули на зав’язування зерен в колосі, зерно у верхній частині колоса було щуплим, що і негативно відбилося на масі зерна з колоса.

У середньому за роки досліджень у розрізі сортів маса зерна варіювала від 1,32 г (Аранка) до 1,8 (Вітка). У сорту стандарту даний показник був на рівні 2 г. Найменший розмах мінливості за ознакою «маса зерна з колоса» спостерігався у сортів Героїня і Вітка (0,8 і 0,7 г відповідно) за низьких показників дисперсії (0,19 і 0,25 відповідно). У Елегії миронівської розмах мінливості був на рівні 0,8 г. Коефіцієнт варіації у сортів пшениці ярої вказує на середню мінливість ознаки (V = 10-20%).

Дослідженнями встановлено, що за масою зерна з головного колоса найбільш стабільними до умов довкілля є Вітка і Героїня, хоча й мають не високі показники ознаки (1,2 і 1,33 г відповідно). А сорт Легуан можна пропонувати для залучення у селекційний процес, як донора високої маси зерна з колоса (1,45 г), яка незалежно від погодних умов має високий показник.

 

Література

  1. Волкова Л.В. Пластичность и стабильность сортов селекционных форм  яровой пшеницы по категориям продуктивности и качества зерна / Л.В. Волкова, В.М. Бебякин, И.В. Лыскова // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2010. - №1. – С. 3-5.
  2. Сапега В.А. оценка сортов яровой пшеницы по урожайности и параметрам адаптивности / А.А. Сапега, Г.Ш. Турсумбекова //  Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2013. - №4. – С. 3-6.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 323
Всього коментарів: 0