Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНІСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ

Єремко Людмила

к. с.-г.н., старший науковий співробітник

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна

станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ

м. Полтава

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНІСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ

 

У вирішенні проблеми забезпечення населення продовольством, підвищення продуктивності тваринництва важливу роль відіграють зернобобові культури, серед яких значний інтерес для сільськогосподарського виробництва має горох.

До складу його зерна входить 22 % сирого протеїну, біологічно збалансованого за вмістом незамінних амінокислот, у тому числі і критичних, 1,9 % олії, 5,4 % клітковини, 45 % крохмалю.

Горох має важливе агротехнічне значення. Його рослини здатні вступати у симбіотичні взаємовідносини з бульбочковими бактеріями виду Rhizobium leguminosarum  і шляхом біологічної азотфіксації засвоювати з атмосфери за вегетаційний період від 80 до 150 кг/га молекулярного азоту [1]. Завдяки оптимальному співвідношенню вуглецю та азоту рослинні рештки гороху легко мінерализуются і посилюють загальну мікробіологічну та ферментативну активність грунту [2].

Підвищення продуктивності даної культури можливе за оптимізації умов вирощування шляхом поєднання дії елементів технології, серед яких важливе значення має внесення мінеральних добрив та використання біопрепаратів на основі ефективних штамів мікроорганізмів [3].

Дослідження проводили згідно з державною науково-технічною програмою «Зернові культури» за завданням 10.02.03/201 «Розробити технологію вирощування гороху на основі застосування діагностичних методів управління процесами біологічної фіксації азоту атмосфери та створення умов для формування високої продуктивності і якості зерна нових сортів в умовах недостатнього зволоження лівобережного Лісостепу» на базі Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ.

Схема досліду включала варіанти без удобрення та інокуляції насіння, з внесенням мінеральних добрив дозами діючої речовини N20Р70К82, N10P70K82, P70K82, допосівною інокуляцією насіння Ризогуміном, поєднанням інокуляції насіння та внесення мінеральних добрив.

За результатами досліджень, внесення мінеральних добрив, інокуляція насіння та їх поєднання сприяло підвищенню інтенсивності наростання надземної частини та формування листкового апарату гороху.

Після цвітіння і запліднення в рослинах відбуваються процеси формоутворення та накопичення сухої речовини в зерні, її якісне перетворення при достиганні. Найбільш сприятливі умови для їх протікання створювалися за поєднання інокуляції насіння та внесення мінеральних добрив дозою діючої речовини N20Р70К82, де значення показників кількості зерен з однієї рослини і маси 1000 зерен становили відповідно 17,2 шт. і 234,6 г. В середньоу на рослинах форувалося 4,3 шт бобів (табл. 1).

Таблиця 1

Продуктивність рослин та урожайність зерна гороху залежно від рівня мінерального живлення та інокуляції насіння, 2011-2013 р.

Варіант досліду

Кількість бобів з 1-єї рослини, шт.

Кількість зерен з 1-єї рослини, шт.

Маса 1000 зерен, г

Урожайність зерна за вологості 14 %, т/га

Контроль

3,1

11,7

221,2

2,09

N20Р70К82

3,9

14,5

245,9

2,55

N10Р70К82

3,7

14,0

241,7

2,49

Р70К82

3,5

13,3

236,9

2,40

Ризогумін

3,4

13,7

231,4

2,29

Ризогумін + N20Р70К82

4,3

15,9

256,2

2,78

Ризогумін +N10Р70К82

4,1

14,9

252,7

2,69

Ризогумін +Р70К82

3,7

14,6

248,8

2,55

 

Кількість рослин на одиниці площі та їх індивідуальна продуктивність визначили урожайність зерна гороху.

Зернова продуктивність посівів була найвищою у варіанті з поєднанням допосівної обробки насіння Ризогуміном та внесення мінеральних добрив дозою діючої речовини N20Р70К82.

Прибавка урожайності зерна щодо контролю від застосування мінеральних добрив становила 0,31-0,46 т/га, інокуляції насіння – 0,20 т/га, від поєднання даних агротехнічних прийомів – 0,46-0,69 т/га.

Таким чином, внесення мінеральних добрив, інокуляція насіння Ризогуміном та поєднання даних агроприйомів має позитивний вплив на формування зернової продуктивності гороху.  

 

Література

  1. Хамоков Х.А. Агробиологические аспекты реализации потенциальной активности бобоворизобиальной системы зернобобовых культур в предгорьях Северного Кавказа : дис. … доктора с.-х. наук : 06.01.09 / Хамоков Хажсет Аскерханович – Нальчик, 2009. – 388 с.
  2. Кадермас И. Г. Формирование фотосинтетического и симбиотического аппаратов растений и их вклад в повышение продуктивности агроценозов гороха посевного (Pisum sativum L.) : дис. … доктора с.-х. наук : 03.02.08 / Кадермас Ирина Геннадьевна – Омск, 2014. – 187 с.
  3.  Савранчук В. В. Вплив бактеріальних і біологічно активних препаратів на формування продуктивності рослинами гороху вусатого типу в північному Степу / В. В. Савранчук, В. А. Іщенко // Бюлетень сільського господарства степової зони. – 2012. – № 2. – С. 119-125.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 284
Всього коментарів: 0