Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мітрясова Олена

д.пед.н., професор, завідувач кафедри

Васякіна Єлізавета

магістр

Чорноморський державний університет ім. П.Могили

м. Миколаїв

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ ПОВОДЖЕННЯ З  ВІДХОДАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Комплексне використання виробничих відходів промислових підприємств є одним з головних напрямків еколого-економічної діяльності на шляху до раціонального природокористування та сталого розвитку.

Основним напрямом вирішення проблеми нагромадження промислових відходів є перехід  підприємств усіх сфер економіки з ліквідаційних на  утилізаційні методи поводження з відходами.  З огляду на те, що відходи однієї галузі виробництва можуть бути використані, як сировина для іншої, у даний час є актуальною проблема їхньої переробки, а саме утилізації та повторного використання - рециклінгу. За рахунок переробки відходів та залучення їх у вторинне використання можна розв’язати низку таких важливих задач: економія паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів (у такий спосіб збільшення обсягів виробництва); мінімізація негативного впливу на довкілля; підвищення  ступеню замкненості виробничих циклів (що сприяє переходу підприємств на маловідходні та безвідходні виробництва); повернення в господарський обіг цінних ресурсів [1; 2].

Проблеми у сфері поводження з відходами потребують системного та комплексного підходу до їх вирішення. Одним із можливих напрямків ефективного управління поводженням з відходами є впровадження реверсивної логістики (зеленої логістики чи логістики рециклювання) [3] .

Логістика утилізації відходів є однією з підсистем логістичного управління, сферою діяльності якого є розподіл відходів, створення відповідних матеріальних, фінансових і інформаційних потоків, які перебігають у зворотному напрямку порівняно зі звичайним (від споживачів до виробників). Особливостями реверсивної логістики, які відрізняють її від інших різновидів логістики, є об’єкт дослідження - потоки відходів, що з’являються в результаті, як процесів виробництва (наприклад, виробничі відходи, промислові скиди), так дистрибуції (наприклад, упакування та товари пошкоджені під час транспортування), а також споживання (повернення непотрібних товарів та упакування багаторазового використання). Відзначимо, що відходи, як і кінцева продукція підприємств, з'являються на виході їхніх логістичних систем [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логістика рециклінгу відходів

 

Логістичні підходи також доцільно використовувати для організації системи обліку відходів підприємства. Останнє передбачає аналіз руху відходів від утворення, в будь-яких виробничих процесах,  до перетворення на товарний продукт, або наступну утилізацію, або збирання, безпечного зберігання, видалення відходів з подальшим контролем за місцями видалення, які утворюють цикл рециклінгу відходів у виробництві. Знання основних властивостей і характеристик вихідного продукту допомагають раціонально організувати процес його логістики й після споживання. Застосування логістичного підходу дозволяє будувати оптимальну систему контролю відходів та використання їх, як вторинних матеріальних ресурсів [5].

Отже, для ефективного та раціонального поводження з відходами виробничим підприємствам доцільно використовували логістичні  підходи для організації системи управляння ними. Переваги використання реверсивної логістики: захист навколишнього середовища від забруднення, зменшення обсягу виробничих відходів та територій складування відходів,  мінімізація витрат та економія сировини, матеріалів, палива й енергії, підвищення рейтингу підприємства.

 

Література

  1. Державна програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2015 року. – Постанова КМУ від 28.06.2007 р., № 668.
  2. Виговська Г. П. Концептуально-методологічні засади вирішення проблеми відходів в Україні [Електронний ресурс]: Матеріали виставки та конференції «WasteECo-2012» / Г.П. Виговська, В.С. Міщенко – Режим доступу: http://waste.ua/eco/2012/waste-management/ukraine/
  3. Напрями використання принципів реверсивної логістики на підприємствах України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43961.doc.htm
  4. Бублик М.І.  Реверсивна логістика як елемент механізму регулювання техногенних збитків промислових підприємств [Електронний ресурс]: Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» / М.І. Бублик, Т.О. Коропецька – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16725/1/24-Bublyk-40-42.pdf
  5. Логістика утилізації відходів: польський досвід [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Economics/26680.doc.htm
Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 956
Всього коментарів: 0