Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Фурдичко Орест

д.е.н., професор, академік НААН, директор

Шкуратов Олексій

к.е.н., с.н.с., завідувач відділу

 Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Найважливішим завданням збалансованого природокористування в агросфері є забезпечення сталого розвитку агропромислового виробництва. Важливою складовою сталого розвитку аграрного сектора економіки є екологічний блок, який включає два аспекти розгляду. По-перше, це забезпечення екологічності сільськогосподарського виробництва і по-друге, екологічна проблема розвитку сільських територій щодо їх фізичного, хімічного та біологічного забруднення. Необхідно підкреслити , що подолання цих проблем перебуває на початковій стадії і потребує як наукового супроводження, так і організаційного забезпечення.

Перепоною впровадження у практику принципів сталого розвитку є існуючі в Україні ціннісний, нормативно-правовий, ресурсний та управлінський дисбаланси перехідного періоду у суспільстві та на виробництві. Ці дисбаланси в екологічній політиці полягають у тому, що вона поєднує два субінститути права – екобезпеку суспільства та охорону навколишнього природного середовища. Проте в умовах антропоцентризму парадигми раціонального природокористування досі інтересам людини відводять більше уваги (правового і ресурсного забезпечення), ніж охороні природи [2, с. 13]. Через ці обставини, протиріччя між економічною доцільністю та екологічною безпекою вимагають перегляду концепції розвитку аграрного сектора економіки, що й викликає необхідність розробки природоохоронних стратегій, орієнтованих на узгоджене вирішення економічних і екологічних проблем в аграрних підприємствах.

Вирішення даного питання можливе за рахунок розвитку виробництва, заснованому на екологічному менеджменті. Багато вчених визначають цю діяльність як сукупність факторів, що впливають на екологічні аспекти підприємства. Причому виробники, що дотримуються цих принципів, повинні намагатися змінити свою економічну поведінку і виробити новий погляд на підвищення свого добробуту. Екологічний менеджмент – це управління, орієнтоване на забезпечення сталого розвитку суспільства і території. Такий підхід передбачає гармонію розвитку довкілля і людини [1]. Але стратегія управління не обмежується цим завданням і вимагає повного і цілісного комплексу вирішення всіх проблем, пов'язаних з формуванням нових підходів, концепцій, технологій і елементів суспільної свідомості, побудованих на інтеграції людини і природи.

На нашу думку, екологічний менеджмент в аграрному секторі економіки являє собою системний тип управління, орієнтований на формування та розвиток екологічно збалансованого аграрного виробництва з урахуванням багатофункціонального характеру природокористування в агросфері. Він повинен бути побудований на гармонійних еколого-економічних взаєминах.

Незважаючи на те, що в кожній галузі, безумовно, існують свої особливості, ми впевнені, що ідею адаптованих систем екологічного менеджменту в аграрному секторі економіки цілком можна реалізувати, оскільки аграрна сфера господарської діяльності характеризується природними умовами виробництва. Безумовно, специфіка екологічного менеджменту має ключове значення для забезпечення сталого розвитку, що досягається за допомогою ефективного управління відносинами між суб'єктами та об'єктами агарного сектора економіки.

Екологічний менеджмент як підсистема менеджменту визначає напрями розвитку аграрного сектора економіки (зниження впливу господарської діяльності на навколишнє середовище через економію ресурсів і освоєння сучасних технологій, виробництво екологічно безпечної продукції з належною системою контролю і сертифікації, диверсифікацією виробництва) і служить потужним поштовхом для якісного зростання виробництва, що дозволить отримувати конкурентні переваги і додаткові можливості для сталого розвитку. При цьому саме екологічно орієнтоване виробництво як основний напрямок розвитку аграрного сектора, кероване системою екологічного менеджменту зобов'язане стати, по суті, головним стратегічним вектором вітчизняної аграрної економіки.

 

Література

  1. Савкин В.И. Концептуальные основы экологического менеджмента в аграрном секторе экономики: [монография] / В.И. Савкин. – Орел: ОГАУ, 2011. – 184 с.
  2. Фурдичко О.І. Збалансоване природокористування в агросфері – основа сталого розвитку  агропромислового виробництва / О.І. Фурдичко // Збалансоване природокористування. – 2012. – № 1. – С. 11–16.
Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 587
Всього коментарів: 0