Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБЄКТІВ УКРАЇНИ

Биба Володимир

к.техн.н., доцент

Міняйленко Інна

старший викладач,

Довгаль Юлія

студентка

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

м. Полтава

 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБЄКТІВ УКРАЇНИ

 

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки господарських суб’єктів України необхідно проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних (структуруючих) складових. Функціональні складові економічної безпеки підприємства – це сукупність основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом [2].

Екологічна складова економічної безпеки господарських суб’єктів полягає в прагненні оптимізувати свої фінансові ресурси таким чином, щоб при мінімальних витратах на забезпечення дотримання екологічних норм по технологічним процесам на підприємстві і продукції, яку воно випускає, мінімізувати втрати від адміністративних санкцій за забруднення довкілля і втрати ринків країн з більш жорсткими нормами екологічного законодавства, ніж ті, яким відповідає продукція, що випускається підприємствами регіонів України [1].

Рівень екологічної безпеки господарюючого суб’єкта може бути визначений як середнє рівнів окремих його факторів: пошкодження ландшафту, енергетичне забруднення середовища, утворення смітників з відходів виробництва, забруднення водного і повітряного середовища.

Розрізняють наступні види екологічної безпеки:

- абсолютну екологічну безпеку (yе.б=0);

- нормальну екологічну безпеку (yе.б ≤ 0,25);

- нестабільний екологічний стан ( 0,25 < yе.б ≤ 0,50);

- критичний рівень екологічної безпеки (0,50 < yе.б ≤ 0,75);

- екологічну кризу (yе.б > 0,75).

У процесі дослідження була сформована наступна система показників, що характеризує екологічну безпеку господарських суб’єктів України: коефіцієнти безпечності продукції, «екологічного балансу», раціонального використання відходів, забруднення середовища, рентабельність продукції з відходів, штрафи за порушення природоохоронного законодавства [1]; інтегральний показник екологічної безпеки.

Для оцінки факторів, що впливають на економічну безпеку доцільно використати метод експериментальних оцінок.

Коефіцієнт «екологічного баласту» (Ке.б.) можна визначити за наступною формулою:

Ке.б. = Вутил / Ввал,

де Вутил – вартість утилізації, знешкодження, розміщення відходів виробництва, тис. грн.;

Ввал – валові витрати підприємства, тис. грн.

Коефіцієнт забруднення середовища (Кз):

Кз = Век.зб. / Ввал,

де Век.зб – вартість екологічних зборів, тис. грн.

Рентабельність продукції з відходів:

Rb = Пв / ВПв,

де Пв – прибуток, який отримано від реалізації продукції з відходів, тис. грн.;

ВПв – обсяг продукції виробленої з відходів, тис. грн.

Інтегральний показник екологічної безпеки визначається наступним чином:

І = 0,5*Ке.б. + 0,3* Кз + 0,2* Rb

Визначені показники екологічної безпеки необхідно проаналізувати в динаміці та розробити напрями її підвищення, які дозволять забезпечити ефективність виробництва господарських суб’єктів України.

 

Література

1. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищих навчальних закладів] / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко; – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

2. Н.В. Штамбург Складові економічної безпеки підприємства // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – №1 (4).

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 947
Всього коментарів: 0