Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ

Ковальчук Неля

аспірант

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

м. Вінниця

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ

 

З метою дотримання балансу між агрономічними вимогами та економічною ефективністю сільсьгоспвиробники та вчені рекомендують впроваджувати альтернативні соняшнику культури. У розвитку олійного поля, на думку фахівців, допоможуть такі культури, як соя та ріпак. Соя, на відміну від інших поширених олійних культур – соняшнику і ріпаку, збагачує грунт азотом завдяки фіксації його з повітря і є унікальним попередником, що сприяє продуктивності наступних культур. Завдяки унікальним властивостям сої попит на насіння цієї культури дедалі зростає на світовому ринку, тому країни-виробники невпинно нарощують його виробництво [1, с.92; 2, с.18].

Від  застосування сидеральних добрив, обприскуванні посівів та інокуляції насіння штамом 1К урожайність сої сорту Княжна підвищувалась на 21,3%, а витрати з розрахунку на 1 га зростали лише на 11,8%. Завдяки цьому, значно зменшилась собівартість 1 т насіння – на 30,0 грн. (9,8%). У поєднанні із відповідним до підвищення урожайності зростанням виручки від реалізації продукції з розрахунку на 1 га зазначені чинники забезпечили збільшення прибутку – на 12,3%. За цього рівень рентабельності виробництва зріс із 262,1 до 272,6%, тобто на 10,4 відсоткового пункту. У цілому отримано 3,3 грн. додаткового прибутку на кожну гривню додаткових витрат, пов’язаних із сидерацією, інокуляцією та обприскуванням, що свідчить про високу окупність даних заходів.

Високу ефективність вирощуванні сої сорту Хвиля отримано від застосування зелених добрив, інокуляції насіння штамом 1К та обприскування посівів. Основні показники ефективності даних агрозаходів – зростання урожайності на 22,5%, та незначне збільшення витрати на вирощування культури з розрахунку на 1га до 11,6%. Завдяки цьому значно зменшилася собівартість 1 т насіння – на 66 грн. (9,5%), у поєднанні із відповідним підвищенням урожайності зростала виручка від реалізації продукції з розрахунку на 1 га. Зазначені чинники забезпечили збільшення прибутку на 12,5%. За цього рівень рентабельності виробництва підвищився з 239,6 до 257,3%, тобто на 10,7 відсоткового пункту. У цілому отримано 3,6 грн. додаткового прибутку на кожну гривню додаткових витрат, пов’язаних з сидерацією, обприскуванням посівів та бактеризацією насіння, що свідчить про високу окупність даних агрозаходів.

Високу ефективність застосування сидерації, інокуляції насіння штамом 2К та обприскування посівів Кладосимом отримано на сорті Хуторяночка. За цього підвищилась урожайність насіння сої сорту Хуторяночка на 21,8%, з незначним зростанням витрат із розрахунку на 1 га до 11,9%. Завдяки цьому значно зменшилася собівартість 1 т насіння – на 23,0 грн. (9,8%), у поєднанні із відповідним підвищенням урожайності зростала виручка від реалізації продукції з розрахунку на 1 га, зазначені чинники забезпечили збільшення прибутку на 12,2%. Це забезпечило зростання рівеня рентабельності виробництва від 251,1 до 257,4%, тобто на 10,3 відсоткового пункту. У цілому отримано 2,9 грн. додаткового прибутку на кожну гривню додаткових витрат, пов’язаних з сидерацією, інокуляцією насіння та обприскуванням посівів, що свідчить про високу окупність даних агрозаходів.

Також за вирощування сої сорту Сіверка використовували сидеральні добрива, інокуляцію насіння штамом 2К та обприскування посівів Кладостимом, що сприяло зростанню урожайністі культури на 22,0%, за незначного збільшення витрат з розрахунку на 1 га до 11,7%. Завдяки цьому, значно зменшилася собівартість 1 т насіння – на 53,0 грн. (9,3%). У поєднанні із відповідним до підвищення урожайності зростанням виручки від реалізації продукції з розрахунку на 1 га, зазначені чинники забезпечили збільшення прибутку на 12,4%. За цього зріс рівень рентабельності виробництва з 251,1 до 266,2%, тобто на 10,6 відсоткового пункту. Як ефект використання досліджуваних чинників отримано 3,5 грн. додаткового прибутку на кожну гривню додаткових витрат, що свідчить про високу окупність даних заходів.

Таким чином, проведена економічна оцінка досліджуваних агрозаходів у технології вирощування сої показує, що їх використання економічно ефективне в галузі рослинництва. Ці заходи сприяють підвищенню урожайності, зниженню собівартості продукції, зростанню прибутковості і рентабельності виробництва та скороченню терміну окупності виробничих витрат, що вкрай так необхідно за сучасного стану сільськогосподарського виробництва.

 

Література

1. Деревянский В.П. Масличные в условиях органического земледелия / В.П.Деревянский // Зерно. - 2013. - №12. - С.92-95.

2. Камінський І.В. Формування та розвиток ринку зернобобових культур/І.В.Камінський // Автореф. дис. канд. екон. наук. – Київ. – 2013. – 20с.

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 397
Всього коментарів: 0