Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_3_Економіка_і природокористування

ЦІНА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНА

Лишенко Маргарита

к.е.н., доцент

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

ЦІНА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНА

 

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю народного господарства. Адже ринок зерна – це основа стабільності продовольчого ринку, джерело не тільки виробництва хлібобулочних виробів, але й кормова база для виробництва тваринницької продукції, а також сировини для переробної промисловості. Важливим показником ефективного зерновиробництва є забезпечення продовольчої безпеки. Слід зазначити, що у 2013 р. отримано рекордний за роки незалежності врожай зернових і зернобобових культур переважно за рахунок підвищення їхньої врожайності до середньосвітового рівня. Такий урожай зернових культур зумовлено, в першу чергу, значним зростанням виробництва зернової кукурудзи, питома вага якої досягла 40 % у загальному валовому зборі зерна. Зерна продовольчих культур зібрано 42 % загального обсягу,  що на 34 % більше, ніж у 2010 р. Як наслідок, рівень самозабезпеченості України зерном у 2013 році збільшився.

На сучасному етапі для Сумської області поряд із питанням стабільного виробництва зерна, одержання високої урожайності, актуальною проблемою є питання ефективного розподілу та реалізації продукції. Ціноутворення в сільському господарстві є складною проблемою, що зумовлене особливостями галузі щодо періоду виробництва, середовища відтворення благ і ресурсів, задіяних у даному процесі. Наявність обґрунтованої системи ціноутворення є умовою продовольчої безпеки, адже ціновий механізм є головним у регулюванні відносин між виробниками, заготівельниками, переробними підприємствами, торгівлею і державою, а також служить стабілізуючим чинником розвитку сільськогосподарського виробництва . Через диспаритет цін та міжгалузеві диспропорції аграрний сектор України функціонує у несприятливих цінових умовах. На сучасному етапі аграрного розвитку необхідно вирішувати широкий спектр проблем шляхом побудови ефективної системи ціноутворення. Однією з проблем нестабільності доходів виробників є цінова кон'юнктура на ринку сільськогосподарської продукції, яка в свою чергу характеризується різнонаправленою зміною ціни реалізації. Об’єктивна ціна має відшкодувати виробнику еквівалент затрат авансового у виробництво  капіталу, тобто вартість суспільно-необхідної праці для продукування визначеного блага. Оцінка динаміки цін на продукцію основних видів зернових та зернобобових культур, вироблених в Україні так і в світі, дає підстави стверджувати, що має місце факт постійної нестабільності цін. Окрім цього існують значні сезонні цінові коливання. Вони обумовлені незбалансованістю попиту та пропозиції на ринку зерна: 90% зерна реалізується в липні – грудні і тільки 10% в січні-червні. При відносно рівномірному розподілі попиту в часі концентрація пропозиції в другому півріччі призводить до значного падіння цін в цей період. Отже, фінансові результати сільськогосподарських підприємств, напряму залежать від ціни реалізації. Ціни і фінансові результати функціонально пов’язані,  адже ціна фактично визначає економічний інтерес виробляти зерно, а також платоспроможність і кредитоспроможність підприємства в короткостроковому періоді. Дослідження впливу ціни на фінансові результати від реалізації зерна є важливим аспектом оцінки змін доходності і прибутковості виробництва залежно від ринкової кон’юнктури.

Щодо 2013 року, то ситуація змінилася: за рахунок нарощування пропозиції зерна на ринку до 3588,1 тис. тонн і збільшення його порівняно з минулим роком на 44,1%, спостерігається зменшення ціни реалізації зернових на 20,4% або на 299,2 грн/т. Тоді як в 2014 році спостерігається зовсім інша ситуація. В середньому ціна  реалізації в Сумській області за 2014 року має тенденцію до збільшення. В січні -    1034,1 грн /т, тоді як в серпні – 1645 грн / т, що пояснюється економічною та політичною кризою в державі. Тому в період, коли відбувається ріст ціни  найвигідніше реалізовувати зерно, але проблема заключається в його зберіганні до цього періоду. Існує дві проблеми  з цього питання: 1-ша – це те, що в Україні не вистачає потужностей зі зберігання збіжжя. За останніми даними, в Україні на сьогодні працює понад 650 сертифікованих зерносховищ місткістю близько 31-32 млн. тонн. 2-га проблема - це вартість зберігання на елеваторах. Вона досить висока для товаровиробника.  Звичайно, вигідніше зберігати зерно до найкращих часів, але для цього необхідно мати власні зерносховища, де вартість зберігання буде майже в 2 рази дешевше ніж на елеваторах. В 2014 році цінова ситуація на зерновому ринку України . повністю відрізняється від тенденцій і показників минулих років і має тенденцію до стійкого збільшення з лютого по серпень місяць, навіть при умові, що  обсяги реалізації за липень-серпень найвищі за 2014 рік . Таким чином, в Україні спостерігається нарощення обсягів реалізації, що на пряму впливає на ціну реалізації зернових. З одного боку нарощування обсягу ринку є позитивним , але з іншого - нарощення виробництва зерна може призвести до серйозних проблем для учасників ринку.

Адже уже сьогодні учасники зернового ринку зіштовхуються з низкою проблем: в Україні не вистачає потужностей зі зберігання збіжжя. Тобто навіть при врожаї зерна у 58 млн. тонн та олійних культур на рівні 13 млн. тонн (разом більше 71 млн. тонн) відчувається суттєвий дефіцит складських ємностей; українські порти можуть в місяць перевалювати на експорт до 2,8-3,0 млн. тонн зерна (окрім зимового періоду). Тому зі збільшенням виробництва необхідно нарощувати логістичні потужності. Проблемним питанням залишається транспортна система, адже на сьогодні в Україні налічується близько 10,8 тис. вагонів зерновозів, з яких 1,5-1,7 тис. знаходяться в оренді в країнах СНД та близько 1,5-1,6 тис. – на планових ремонтах. Як правило зростання врожаю зерна призводить до зниження цін, і поточний сезон не став виключенням. В останні 10 років, коли врожай в Україні знижувався, спостерігалося збільшення рентабельності. Винятком були лише періоди, коли світовий баланс зерна ускладнювався, світові перехідні запаси зерна зменшувалися, і спостерігався високий попит на українське зерно. В поточному році майже усі великі країни-експортери зерна очікують високі врожаї, тому вітчизняним компаніям доведеться витримувати жорстку конкуренцію за ринки збуту.

Категорія: Секція_3_Економіка_і природокористування | Додав: Admin (19.03.2015)
Переглядів: 757
Всього коментарів: 0