Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ОГІРКІВ

Леонтюк Ірина

к. с.-г. н, доцент

Уманський національний університет садівництва

Пономаренко Сергій

старший викладач

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ОГІРКІВ

 

Актуальною проблемою сучасного сільськогосподарського виробництва є розробка технологій, які сприяють підвищенню врожайності культур і в той же час є екологічно безпечними для навколишнього середовища і здоров’я людини.

Важливим резервом підвищення врожайності і покращення якості продукції є використання регуляторів росту рослин. Регулятори росту – це синтетичні чи природні низькомолекулярні речовини, які при малих концентраціях викликають зміни в життєдіяльності рослин [2].

Застосування регуляторів росту дає результати, які не можуть бути досягнуті іншими агрозаходами. Вони спроможні не лише підвищувати врожайність, покращувати якість вирощеної продукції, а й збільшувати стійкість рослин до захворювань та стресових факторів, зменшувати норми використання пестицидів. Застосування регуляторів росту та інших хімічних і фізичних факторів при передпосівній підготовці насіння огірків, призводить до збільшення врожаю до 300 ц/га і більше. Поліпшуються якісні показники плодів при зборі, а також під час переробки і консервування [2].

Останнім часом одержанню екологічно чистої продукції надається велике значення, особливо в тих регіонах, які за своїми екологічними умовами не повністю відповідають вимогам для проживання і вирощування сільськогосподарської продукції [3].

Метою досліджень передбачалось вивчення впливу регуляторів росту Емістим С, Біолан та Івін на біохімічні показники та урожайність огірків гібридів Роднічок F1 та Вокал F1. Завданням досліджень було встановити кращі регулятори росту для огірків, визначити величину врожаю і дати оцінку якості одержаної продукції.

В результаті проведених досліджень нами встановлено, що обробка насіння регуляторами росту сприяє підвищенню енергії проростання та польової схожості насіння, що в свою чергу, прискорює цвітіння, збільшує кількість квіток та зав’язей, прискорює  терміни дозрівання плодів, збільшує врожайність та покращує їх якість.

Одержані результати показали, що досліджувані регулятори росту мали не однаковий вплив на врожайність огірків гібриду Родничок F1. Так, збільшення величини врожаю одержано у варіантах, де насіння оброблялось розчином Біолану та Івіну. В даних варіантах кількість плодів значно перевищувала врожайність контрольного варіанту на 6,1 та 5,5 т/га відповідно. Збільшення врожаю встановлено і в варіанті з обробкою насіння Емістимом, в данному варіанті одержано 26,5 т/га, що перевищує контроль на 2,6 т/га.

Збільшення врожаю спостерігалося і в огірків гібриду Вокал F1. Прибавка врожаю у варіантах з обробкою регуляторами росту рослин Емістим С, Біолан  та Івін становила 2,7; 6,2 та 5,4 т/га в порівнянні з контрольним варіантом.

Досліджувані регулятори росту сприяли покращенню біохімічних показників огірків. За нашими даними свіжі плоди огірків містять 3,57 – 4,03% сухих розчинних речовин. Найменша кількість сухих розчинних речовин була у гібриду Роднічок F1 – 3,57% в контролі, при обробці насіння огірків регулятором росту Емістим С – 3,82%, найбільша кількість сухих речовин в гібриду Роднічок F1 спостерігалося при обробці насіння регуляторами росту Біолан та Івін, що становило відповідно 4,03 та 3,98%.  У гібриду Вокал F1 кількість сухих речовин в контролі складала 3,62%, при обробці Емістимом С – 3,69%, Біоланом – 3,94%, а при обробці Івіном – 3,90%.

Загальна кількість цукрів у огірків гібриду Роднічок F1 у контролі в середньому за роки досліджень становила 2,31%, при обробці насіння регуляторами росту кількість цукрів дещо збільшилася, зокрема від обробки насіння Емістимом С кількість цукрів зросла на 0,08%, від Біолану – 0,19%, а від дії Івіну – 0,16%. Дещо більше цукрів спостерігалося в гібриду Вокал F1, зокрема в контролі їх вміст становив 2,62%, а в варіантах із обробкою Емістимом С – 2,63%, Біоланом – 2,68%,  а з Івіном – 2,66%.

Вміст аскорбінової кислоти в плодах огірків у досліджуваних варіантах коливався від 11,54 до 14,83 мг%. У гібриду Роднічок F1 в  контрольному варіанті цей показник становив 11,54 мг%, а при вирощуванні гібриду Вокал F1 вміст аскорбінової кислоти збільшився на 0,32 мг%. Рослини гібриду Вокал F1 за обробки насіння Емістимом С містили 12,92 мг% вітаміну С, а гібриду Родничок F1 – 12,33. Обробка насіння гібриду Роднічок F1 регуляторами росту Біолан та Івін дало можливість підвищити вміст вітаміну С до 13,52 та 13,25 мг/100 г проти контрольного варіанту. В гібриду Вокал F1 кількість вітаміну С в  контролі складала 11,87%, при обробці Емістимом С зростала до 12,92 мг/100 г, найбільша кількість аскорбінової кислоти відмічалося в варіантах із обробкою насіння Біоланом та Івіном, що в середньому становило 14,83 та 14,10 мг/100 г.

Таким чином, обробка насіння регуляторами росту рослин сприяє підвищенню врожайності гібридів огірків у порівнянні з намочуванням у воді. Біохімічний аналіз товарної продукції показав високу поживну ціність досліджуванних гібридів, зростала кількість сухих речовин та редукуючих цукрів, збільшувалась кількість вітаміну С.

 

Література

1. Пономаренко С.П. Створення та впровадження нових регуляторів росту рослин в агропромисловому комплексі України  / С.П.Пономаренко // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. Том 1. Київ. 2001. – С. 375-378.

2. Пономаренко С.П. Регулятори росту рослин у землеробстві / С.П.Пономаренко. –  К.: ВП Ярмарок, 2003. – 143 с.

3. Вдовенко С.А. Величина врожаю огірків залежно від передпосівної обробки насіння рістактивуючими сполуками / С.А.Вдовенко // Збірник наукових праць УДАУ. – 2003. – №56. – С.81-86.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 715
Всього коментарів: 0