Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ, В УМОВАХ КОМІТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬ

Попова Лариса

к.б.н., виконуючий обов’язки завідувача кафедри

Одеський державний аграрний університет

м. Одеса

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ, В УМОВАХ КОМІТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЙ ОБЛАСТІ

 

Озима пшениця займає майже п’яту частину орної землі України, однак її врожайність в середньому в 1,5-2 рази нижче, ніж врожайність у більшості наукових установ та державних сортодільниць, а тому пошук нових агрозаходів підвищення врожайності є досить актуальним. Застосування регуляторів росту дає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найбільш повно реалізувати потенційні можливості сорту, закладенні в геномі природою та селекцією [1]. Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища – високих і низьких температур, нестачі вологи, ураження хворобами і шкідниками. Нові регулятори росту здатні підвищувати врожай основних польових культур на 10-30%, приблизно такі самі прирости врожаїв забезпечує внесення оптимальних доз мінеральних добрив [2]. Згідно з розрахунками, витрати на застосування кращих сучасних регуляторів росту на посівах зернових і зернобобових культур окуповуються вартістю приростів урожаю в 30–50 разів. Ці дані свідчать, що застосування регуляторів росту сьогодні є одним із найбільш високорентабельних засобів підвищення врожайності [3].

Об’єктами дослідження були регулятори росту і розвитку рослин препарати: Вимпел, Біолан та Радостим в рекомендованих дозах.

Польові досліди проводили згідно з методикою польових дослідів Б.А. Доспехова (1985) [4]. Cтатистичну обробку досліджуваних даних проводили за критерієм достовірності Ст’юдента [5]. На контрольних ділянках регулятори росту замінювали аналогічними об’ємами води. Регулятори росту: Вимпел (500 мл), Радостим (33 мл), Біолан (40 мл) застосовували для обробки гектарної порції  (160 кг) зерна пшениці перед посівом. Вимпел (1,5 л/га) та Радостим (60 мг/га) застосовували для двократної обробки по вегетації в фазу кущіння та фазу виходу в трубку.  Біоланом (15 мл/га) - двократну обробку по вегетації в фазу бутонізації і фазу початку цвітіння. Дози регуляторів росту рослин розраховували за діючою речовиною препарату. Облікова площа ділянок була  по 50 м2. Повторність досліду — чотири-разова.

Встановлено, що урожайність озимої пшениці сорту Альбатрос в контролі (без застосування регуляторів росту) в умовах Комінтернівського району Одеської області в 2014 році становила 20,5 ц/га. Встановлено, що двократне застосування регулятору росту Вимпелу в дозі 1,5 л/га в фазу кущіння та фазу виходу в трубку призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 1,8 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями. Двократне застосування РР Біолану в дозі 15 мг/га в фазу бутонізації та початку цвітіння призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 1,7 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями. Нами встановлено, що двократне застосування регулятору росту Радостиму в дозі 60 мг/га в фазу кінця кущіння та виходу в трубку призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 1,8 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями.

Сумісне застосування обробки зерна Вимпелом в дозі 500 мл на гектарну порцію зерна та двократної обробки по вегетації в дозі 1,5 л/га в фазу кущіння та фазу виходу в трубку статистично достовірно призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 3,6 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями. Сумісне застосування обробки зерна Біоланом в дозі 40 мл на гектарну порцію зерна та двократної обробки ним по вегетації в дозі 15 мл/га в фазу бутонізації та початку цвітіння призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 3,2 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями. Нами виявлено, що сумісне застосування обробки зерна Радостимом в дозі 33 мл на гектарну порцію зерна та двократної обробки по вегетації в дозі 60 мг/га в фазу кінця кущіння та виходу в трубку призводить до збільшення урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 2,9 ц/га, у порівнянні з контрольними значеннями.

Отже, виявлено, що двократне застосування по вегетації регуляторів росту: Вимпелу, Біолану та Радостиму в рекомендованих дозах сприяє збільшенню урожайності озимої пшениці сорту Альбатрос на 1,7-1,8 ц/га. Поєднання передпосівної обробки Вимпелом, Біоланом та Радостимом з двократною обробкою ними по вегетації є найефективнішим заходом і призводить до збільшення урожайності озимої пшениці на 3.6, 3.2, 2.9 ц/га, відповідно, у порівнянні з контрольними значеннями.

 

Література

  1. Лихочвор В. Застосування регуляторів росту рослин на посівах зернових культур// Пропозиція – 2003. - №4. – С. 56 – 57.
  2. Пономаренко С.П. Регулятори росту. Екологічні аспекти застосування // Захист рослин. – 1999. - № 12. - С.15
  3. Анішин Л., Анішин С. Вплив біостимуляторів на врожай і якість озимої пшениці // Новини захисту рослин.  – 1999. – №7. – 8. – С. 29-30.
  4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
  5. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Морион, 2001. – 408 с.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 483
Всього коментарів: 0