Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ СУШІННІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

Стюрко Марина

науковий співробітник

Бондарь Леонід

науковий співробітник

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

м. Дніпропетровськ

 

ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ СУШІННІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

 

Останнім часом в Україні значно збільшуються об’єми виробництва зерна кукурудзи, особливо у зонах Лісостепу та Полісся. Кукурудза належить до пізньостиглих культур, тому її збирають з підвищеною вологістю зерна. У зв’язку з чим зібране зерно якнайшвидше доводять до сухого безпечного стану за допомогою різних способів сушіння залежно від призначення продукції.

У сучасних кризових умовах, формування конкурентоспроможної насінницької продукції на вітчизняному аграрному ринку є економічно необхідною умовою у виборі стратегій і основних напрямів ведення наукових досліджень [1]. Наукова новизна та доцільність будь-якої розробки має бути підтверджена її практичною значимістю та обов’язково доцільною економічною ефективністю. Така умова була обов’язковою в процесі розроблення нового способу сушіння насіння кукурудзи.

Сушіння кукурудзи, порівняно з іншими зерновими культурами, потребує і більших енерговитрат. Основний спосіб сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках є доволі енерговитратним у зв’язку з особливими умовами виконання [2–6]. При сушінні мають витримуватись особливі умови: м’які температурні режими, повільне вологовипаровування, що також підвищує витрату енергоматеріалів.

З метою інтенсифікації процессу і енергозбереження розроблено новий спосіб сушіння, який включає зміну напрямку продувки качанів залежно від температурного режиму теплоносія. Він полягає в тому, що напрямок змінюють не довільно, а в момент досягнення температури теплоносія на виході із насипу качанів на 4 ˚C нижче від температури теплоносія на вході в насип. При такому режимі крайні шари насипу качанів будуть знаходитись в умовах максимально дозволеної температури нагріву насіння, найбільшої інтенсифікації процессу і економічного витрачання енергоресурсів.

Виробниче випробовування нового способу сушіння проводили в 2012–2013 рр. в камерній кукурудзосушарці СКПМ-18, у дослідному господарстві ДП «Дніпро» Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської області, в якій теплоносій отримували шляхом спалювання газоподібного палива із питомим теплоутворенням 36 Мдж/м³. Сушінню підлягали качани гібридів кукурудзи насіннєвої з вологістю зерна 25–33%. Товщина шару качанів в камері – до 3,5м. За рахунок нового способу сушіння швидкість сушіння підвищилась на 19,2%, продуктивність камери – на 17,3%, енерговитрати (паливо, електроенергія) знижувались на 4,7–20,2%, економічний ефект становив 219,2 грн. на кожній тонні насіння. Також після сушіння отримано насіння із високою схожістю і силою росту, відповідно 96 і 92%. Спосіб не потребує переоснащення сушарки чи будь-яких додаткових витрат на його впровадження.

При застосуванні нового способу сушіння насіння кукурудзи господарство виробляє високоякісний насіннєвий матеріал, підвищується продуктивність сушарки та економія енергоресурсів.

 

Література

  1. Воронянська О. В. Економічна ефективність виробництва зерна і шляхи її підвищення в господарствах півдня України (на матеріалах Запорізької області): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.07.02 / О.В. Воронянська. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – 2000. – 17 с.
  2. Жидко В. И. Зерносушение и зерносушилки / В. И. Жидко, В. А. Резчиков, В. С. Уколов. – М.: Колос, 1982. – 239 с.
  3. Кирпа Н. Я. Методология энергосбережения при сушке высоковлажных зернопродуктов / Н. Я. Кирпа // Труды Международной научн.– прак. конферен. / МГАУ им. В.П.Горячкина. – Москва, 2002. – Том 4. – С. 83–87.
  4. Баум А. Е. Сушка зерна / А. Е. Баум, В. А. Резчиков, – М.: Колос, 1983. – 223 с.
  5. Станкевич Г. М. Сушіння зерна / Г. М. Станкевич, Т. В. Страхова, В. І. Атаназевич, – К.: Либідь, 1997.– 352 с.
  6. Алейников В. И. Комплексное совершенствование процесса сушки в шахтных и камерных зерносушилках / В. И. Алейников // Наукові праці ОДАХТ. – Одеса, 2002. – Вип. 24. – С.28–31.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 595
Всього коментарів: 0