Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Попик Олег

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних

 досліджень НАН України

м. Одеса

 

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Зростання ролі та значущості процесу інформатизації у повсякденному житті, супроводжується цілою низкою позитивних зрушень, що істотно спрощують існування людства, однак, «зворотною стороною медалі» є виникнення та прояви певних інформаційних загроз, що можуть негативно впливати на довкілля та соціум. Це пов’язано з природою інформації, що має універсальний характер та всепроникаючу здібність [1], що вже само по собі ускладнює процес її виміру та нормування впливу.

За походженням інформація може бути природна та антропогенна, тобто походити від вже існуючих природних об’єктів (наприклад інформативність ландшафту, чи морського узбережжя), це та інформація, що надходить до людської свідомості у процесі сприйняття оточуючого природного світу. Або надходити від створених людиною об’єктів та явищ (наприклад витвори мистецтва, інженерні споруди, тощо). Дуже важливим є те, що реакція організму людини та довкілля на потрапляння тієї чи іншої інформації не однакова, тому дуже важливим є її якість, змістовна наповненість, походження, та кінцева ціль. Отже, за наслідками дії інформація може бути конструктивна (потрапляння якої має певні позитивні зрушення), чи негативна (наслідками якої є погіршення стану довкілля чи здоров'я індивіда). В контексті аналізу впливу інформації на людину, дуже важливими є сам процес сприйняття, адже, бувають випадки, коли шкідливою є не сама інформація, а реакція на неї, яка є настільки передбачуваною – наскільки адекватно та повно зрозуміє повідомлення кінцевий адресат [2].

Про актуальність введення поняття інформаційно-екологічної безпеки свідчать прискорені обсяги створення людством інформаційних продуктів різного походження та властивостей, а також розглядання інформації, як фактору впливу, та одного з найголовніших ресурсів сучасності. За таких умов нормування впливу інформації на довкілля та здоров'є населення є викликом часу. Інформаційно-екологічна безпека – це такий сукупний стан системи «суспільство-природа», що характеризується відсутністю небезпеки, пов’язаною з негативним проявом впливу інформаційної компоненти на життєдіяльність людей та довкілля, та зведення до мінімум вірогідності прояву ризиків інформаційного забруднення. Це означає та підкреслює необхідність в розробці та подальшому застосуванні методичного підходу до оцінки інформації як фактору впливу, аналогічному таким фізичнім забрудненням як, наприклад, шум, або вплив електромагнітного випромінювання та інше. В деяких вже проведених дослідженнях, навіть, проводиться певна аналогія з дозуванням кисню та інформації на організм людини [3], та підкреслюються аналогічні негативні прояви як при надлишковому, та і пре недостатньому споживанні таких здавалось б різних компонентів навколишнього середовища.

Отож перспективним та актуальним є подальший розвиток та наукове обґрунтування розробки нормативів, спроможних забезпечити стан інформаційно-екологічної безпеки.

 

Література

1. Попик О.В., Глушкова Н.М, Интегральное увеличение информационных потоков как социокультурный и экологический факторы // Матеріали Всеукраїнської науково-теоритичної Інтернет конференції.- 2014,- с. 169-174

2. В.В. Кириченко Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства // Наука і освіта. – 2014 р.. - № 5.- с. 146-150

3. Еремин А.Л. Природа и физиология информационной экологии человека // Экология человека. – 2000. - №2. - С.55-60.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 277
Всього коментарів: 0