Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

Мітіна Анастасія

студентка

Красільнікова Тетяна

к.т.н., доцент

Настека Тетяна

к.б.н., доцент

Інститут природничо-географічної освіти та екології

НПУ імені М.П.Драгоманова

м. Київ

 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ

 

Нині все більшої актуальності в Україні набуває проблема зниження родючості і деградації ґрунтів, викликана екологічними ризиками застосування пестицидів, засобів захисту рослин, синтетичних і мінеральних добрив.  Зниження родючості земель сільськогосподарського призначення призводить до зниження врожайності та погіршення якості сільськогосподарської продукції,суттєво погіршує стан навколишнього природного середовища і може становити загрозу екологічній безпеці держави.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є виготовлення сільськогосподарської продукції відповідно до вимог і стандартів органічного виробництва. Важливо, що процес становлення органічного виробництва і створення ринку екологічно чистих продуктів харчування відповідає стратегічним цілям і завданням європейської інтеграції української економіки.

За визначенням Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження. Таким чином, метод органічного виробництва відіграє подвійну соціальну роль: з одного боку, забезпечує специфічний ринок, який відповідає потребам споживача у органічній продукції, а з іншого – забезпечує загальний добробут, сприяючи захисту довкілля, належному утриманню тварин, а також розвитку сільської місцевості.

Законодавча база органічного виробництва в Україні представлена проектом Національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва та Законом України від 03.09.2013 №425-VII«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який визначив основні правові і економічні підходи до виробництва і обігу органічної продукції і сировини [1].

Головною метою органічного виробництва (землеробства)є збереження природної родючості ґрунтів і забезпечення населення країни екологічно чистою продукцією шляхом забезпечення умов для збереження довкілля, виробництва органічних продуктів харчування, які можуть бути вироблені безпосередньо на полі внаслідок первинної обробки сировини чи її переробки на підприємствах харчової промисловості згідно з вимогами до переробки органічної продукції.

На сьогоднішній день розробляються методики та програми по впровадженню органічного землеробства в сільськогосподарську промисловість, в майбутньому планується повністю замінити ним традиційне.

Частка органічного сільського господарства в структурі агропромислового комплексу України динамічно зростає в останні роки. Так, якщо в 2011 р. внутрішній ринок  органічної продукції становив понад 5 млн. євро, то в 2012 р. – 8 і тенденція до зростання зберігається. Найбільші території сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічне виробництво розташовані в Вінницькій і Полтавській областях. В Київській області найбільш підготовленими для впровадження органічного виробництва сільськогосподарської продукції є господарства, яким надано статус спеціальної сировинної зони.

Нажаль в нашій державі існує низка проблем, що значно гальмують розвиток цієї галузі, однак незважаючи на існуючі проблеми становлення вітчизняного ринку органічної продукції, він є перспективним для України з огляду на наявні природні ресурси, агрокліматичні умови та зростаючу зацікавленість споживачів.

Для ефективного розвитку органічного виробництва в Україні рекомендується:

- збільшити площі для виробництва органічної продукції за рахунок використання незабруднених агрохімікатами угідь;

- створити умови для належного стимулювання сільськогосподарських виробників;

- налагодити систему державної сертифікації органічної продукції, забезпечити суворий державний контроль якості;

- створити інфраструктуру для переробки органічної сировини;

- сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції на світовому ринку.

Підводячи підсумки, варто зазначити що аграрний сектор України забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17% ВВП та близько 60% фонду споживання населення. В Україні при наявності родючих земель і сприятливих кліматичних умов є значний потенціал для подальшого розширення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розвиток даної галузі, на законодавчому та нормативно-правовому рівнях, дозволить досягти високих стандартів якості та безпеки сільськогосподарської продукції, що в свою чергу сприятиме покращенню економічного, екологічного та соціального стану України, розвитку сільської місцевості та поліпшенню здоров'я громадян.

 

Література

  1. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18
  2. Зайчук Т.О. Вітчизняний ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку /Т.О.Зайчук// Економіка і прогнозування. – 2009. –№4. –С.114–125.
  3. Купинец Л.Е. Евроинтеграционные ориентиры развития органического производства в Украине/ Л.Е. Купинец // Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: збірник матеріалів форуму. – Херсон: ХТПП, 2013. –С.483–489.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 506
Всього коментарів: 0