Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН СИЛЬФІЮ ПРОНИЗАНОЛИСТОГО (SILPHIUM PERFOLIATUM)

Пую Василь

к.с.-г.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН СИЛЬФІЮ ПРОНИЗАНОЛИСТОГО (SILPHIUM PERFOLIATUM)

 

Наразі, ні в кого не викликає сумніву, що ХХІ ст. розпочало свою історичну ходу в умовах глобальних екологічних змін, що породжують нові пріоритети у різних сферах науки та практичної діяльності.

В аграрній сфері – це, перш за все, зміна ботанічної структури агроценозів, за якої сільськогосподарське виробництво збагачується не тільки сортовим, але й видовим (таксономічним) складом.

Підтвердженням є інтродукція у виробничу практику сильфію пронизанолистого, як силосно-кормової та пасовищної культури, яка вже понад 10-ти років слугує об’єктом (предметом) досліджень в ПДАТУ.

Кормові достатки культури викладені в матеріалах Першої міжнародної Інтернет-конференції, що відбулася 4-5 грудня 2014 р. в м. Тернополі [1].

До порядку денного Другої науково-практичної конференції аналогічного рівня пропонується доповідь, стосовно насіннєвої продуктивності Silphium perfoliatum.

Дослідження проводились на дослідному полі ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський; 2012-2014 рр.).

Урожайність кондиційного насіння (кг/га) визначали за структурними складовими, як чисельність стеблостою на 1 м2, кошиків на рослині, насінин в кошику, їх маса тощо.

Збирання насіння співпадало з достиганням 70-75 % кошиків третього порядку і виконувалося вручну, а тому кондиційна якість його найвища.

Результати статистичного порівняння основних параметрів насіннєвої продуктивності (маса насіння одного кошику, чисельність кошиків на рослині) за критерієм Стьюдента при 5-ти відсотковій значущості засвідчили, що нульова гіпотеза (H0 : d = 0) збереглася. Отже, міжсортові різниці в більшості розглянутих порівнянь відсутні (табл. 1).

Таблиця 1

Складові середньої за 2012-2014 рр. насіннєвої продуктивності рослин сильфію пронизанолистого сортів Канадчанина (1) та Південного (2)

Складові продуктивності рослин

Сорти

Х

Міжсортові різниці

1

2

абс.

% до Х

На 1 м2: рослин

4,3

4,6

4,4

0,3

6,8

На рослині: кошиків

19,8

22,0

20,9

2,2

10,5

Коефіцієнт варіації (V), %

32,4

34,0

33,2

1,6

4,8

В кошику насінин, шт.

26,0

26,6

26,3

0,6

2,3

Маса насіння в кошику, мг

677

718

698

41

5,9

Коефіцієнт варіації (V), %

24,3

26,7

25,5

2,4

9,4

Маса 1000 насінин, г

26,0

27,0

26,5

1,0

3,8

В розрахунку на 1 м2:

кошиків, од.

85,1

101,2

93,2

16,1

17,3

насіння, г

57,6

72,7

65,2

15,1

23,2

Насіннєва продуктивність рослини, г

13,4

15,8

14,6

2,4

16,4

Урожайність насіння (факт.), кг/га

537

587

562

50

8,9

 

 

За даними табл. 1 доцільна густота рослин сильфію пронизанолистого в насінництві – 44 тис./га (70 × 30-35 см). За цих умов у південно-західній частині Лісостепу України середньостатистична рослина сильфію пронизанолистого формує в середньому 20,9 насіннєвих кошиків при V = 33,2 %; в середньостатистичному кошику нараховується 26,3 насінин, масою 698 мг (V = 25,5 %); маса 1000 насінин достатньо висока – 26,5 г; в розрахунку на 1 м2 посіву сильфію пронизанолистого утворюється 93,2 кошиків з масою насіння у 65 г; насіннєва продуктивність середньостатистичної рослини сильфію – 14,6 г; урожай з 1 га – 562 кг.

Економічна оцінка вирощування насіння сильфію пронизанолистого визначалася за загальноприйнятними показниками [2]; виробничі затрати – за технологічною картою (табл. 2).

Таблиця 2

Економічна ефективність вирощування на насіння сильфію пронизанолистого

Економічні показники

Роки

Х

2012

2013

2014

Урожай насіння: кг/га

657

554

474

562

тис. грн./га

158

133

114

135

Виробничі затрати: загальні, тис. грн./га

33,2

31,0

28,8

31,0

збирання насіння, тис. грн./га

27,6

26,4

24,0

26,0

Собівартість 1 кг насіння, грн.

50

56

61

55

Умовно-чистий прибуток, тис. грн./га

125

102

85

104

Рівень рентабельності виробництва, %

377

329

295

335

Виробничі затрати в люд.-год./га

2600

2472

2224

2432

Вартість: 1 кг насіння, грн.

240

1 люд.-год., грн.

12,6

 

 

В середньому за три роки загальні виробничі затрати становили 31,0 тис. грн./га, з них 84 % (26,0 тис. грн./га) пов’язані із збором і технологічною доробкою насіння.

Вартість урожаю насіння становила 135 тис. грн. при собівартості 1 кг – 55 грн. (закупівельна ціна 240 грн./кг). Як наслідок, умовно-чистий прибуток склав 104 тис. грн./га, рівень рентабельності – 335 %, що зазначає: кожна вкладена у вирощування насіння сильфію гривня повертається до виробника в якості прибутку сумою у 3 грн. 35 коп.

Рентабельність подібного рівня стовідсотково підтверджує виробничу доцільність насінництва культури.

 

Література

1. Пую В. Господарсько-економічна доцільність використання сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum), як силосної культури // Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 4-5 грудн. 2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 62-64.

2. Економічний довідник аграрника / [В.І. Дробот, Г.І. Зуб, М.П. Кононенко та ін.]; за ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003. – 800 с.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 484
Всього коментарів: 0