Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ФІТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ІЗОЛЯТІВ ГРИБА FUSARIUM OXYSPORUM SCHLECHT НА РОСЛИНАХ СОРТІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

Безноско Ірина

к.б.н., старший науковий співробітник

Благініна Анастасія

к.б.н., старший науковий співробітник

Стерлікова Оксана

к.б.н., старший науковий співробітник

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

ФІТОТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ ІЗОЛЯТІВ ГРИБА FUSARIUM OXYSPORUM SCHLECHT НА РОСЛИНАХ СОРТІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

 

В раціоні харчування людини особливого значення набуває перець солодкий. Ця овочева культура характеризується високими смаковими якостями та містить вітаміни, органічні кислоти, цукри, мінеральні солі, які позитивно впливають на здоров’я, покращують обмін речовин та запобігають виникненню небезпечних хвороб [1]. Але в Україні рослини цієї культури в значній мірі уражуються фітопатогенними мікроміцетами, серед яких провідне місце займає токсиноутворюючий вид F. oxysporum. Він паразитує на насінні, листках і плодах перцю солодкого протягом онтогенезу рослин.

Відомо, що фітотоксини гриба F. oxysporum впливають на проростання насіння, ріст і розвиток рослин [2, 4]. Тому вивчення фітотоксичної активності даного ізоляту, що паразитує на рослинах перспективних сортів перцю солодкого розкриває рівень безпеки їх вирощування в агроценозах України.

Для досліджень були обрані три перспективних сорти перцю солодкого вітчизняної селекції: Валюша, Надія і Обрій, які різняться за морфо-фізіологічними показниками та складом біологічно-активних речовин. Токсичність ізоляту гриба F.oxysporum визначали методом біопроби на 12-ти денних проростках за відомою методикою [ 4].

Результати проведених досліджень показали, високу фітотоксичну активність ізоляту щодо насіння сортів Валюша і Обрій. Так, якщо в контролі схожість насіння становила в середньому 81%, то на фоні культуральної рідини вона знаходилась в межах 47–42%. В той же час фітотоксична активність тестованого ізоляту на рослинах сорту Надія, була істотно нижчою, що призводило до незначного пригнічення схожості насіння.

Отримані результати досліджень засвідчують, що фітотоксична активність гриба F.oxysporum може істотно посилюватись або послаблюватись під дією сортових особливостей рослин перцю солодкого і може бути екологічним показником безпеки сорту за його вирощування в агроценозах України.

 

Література

  1. Болотських О.С. Овочівництво України. – Харків: Орбіта, 2001.–1088 с.
  2. Боровков А.В. Фитотоксические метаболиты грибов рода Fusarium Fr. / А.В.Боровков, О.А. Берестецкий // Миколог. и фитопатолог. – 1983. – Т.17. – Вып. 4. – С. 349–358.
  3. Методы эксперементальной микологии : справочник / Под ред. В. И. Билай. – К.: Наук. думка, 1982. – 550 с.
  4. Парфенова Т.А. Токсичное влияние фильтрата культур. жидк. грибов рода Fusarium на семена пшеницы / Т.А. Парфѐнова, Т.П.  Алексеева // Микология и фит опатология. – 1992. – Т. 29. – Вып. 1. – С. 28–32.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 239
Всього коментарів: 0