Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕКОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КАРТОПЛІ

Арендаренко Володимир

к.т.н, доктор філософії, професор

Самойленко Тетяна

здобувач

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ЕКОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КАРТОПЛІ

 

Відомо, що перше місце по пошкодженню листової і стеблової маси насаджень картоплі займає колорадський жук, який з’явився на полях України у 50-х роках ХХ століття, а з 1965..1970 рр. заполонив усі картопляні насадження. Він здатен знизити урожайність бульб картоплі на 70…80%, а якщо з ним не вести боротьбу то і на всі 100%  [1].

В дорослому віці це досить великий жук завдовжки 8-12 мм і шириною 6-7мм. Від народження до зрілого жука, личинки проходять чотири вікових груп, котрі розрізняються линьками. Личинки першої вікової групи (L1), як правило пошкоджують нижню м’яку частину листків. Личинки другої вікової групи (L2), розселяються по всьому кущу картоплі і знищують усю м’якоть, залишаючи тільки товсті середні жили листка. Личинки третьої (L3) і четвертої (L4) вікових груп розлазяться по всьому кущу та інших кущах картоплі і починають дуже інтенсивно живитись. В залежності від кліматичних умов (як правило температури) колорадський жук в умовах України протягом сезону може дати від 1 до 3 поколінь.

На  даний час існує декілька технологій знищення цього злісного шкідника. Профілактична технологія – передбачає цілий ряд агротехнічних прийомі. По-перше  це використання сівозміни, вибір ділянки та системи обробітку ґрунту, внесення добрив, строків та способів садіння бульб, використання сучасних с-г машин. Ця технологія не потребує спеціальних грошових витрат, оскільки базується на звичайних агротехнічних прийомах. Як приклад, глибока осіння оранка ділянок під посадку картоплі, приводить до того, що частина жуків виноситься на поверхню ґрунту і від зимових морозів гине. Такий прийом може за 2-3 роки зменшити популяцію жука на 50-90% [2].

Хімічна технологія – обробки рослин та бульб. Хімічний обробіток, згідно технологічних карт, може бути одноразовим або декілька разовим. Перевага хімічного методу полягає в тому, що його можна використовувати на всіх етапах розвитку шкідника, зокрема і тих, при яких шкідники знаходяться у важко доступних місцях.

Застосування хімічних методів боротьби, незважаючи на їх ефективність та високу рентабельність, шкідливо впливає на навколишнє середовище. Хімічні препарати пригнічують життєдіяльність корисних комах, призводять до забруднення ґрунту, водних джерел, харчових продуктів, а як наслідок, до погіршення здоров’я людини та зростання смертностей і тривалості життя.

Ощадна  технологія. При цій технології колорадський жук збирається і знищується механічним способом. Існуючі пристрої можна поділити на п’ять класів. До першого класу входять пристрої у яких робочі органи струшують шкідника в механізми його знищення. До другої групи відносяться пристрої у яких шкідники знімаються з рослин за допомогою пневматики. До третьої групи відносяться пристрої в яких робочим органом являється водний розчин,  який подається  під великим тиском на поверхню куща картоплі. Четверта група – робочим органом цієї групи є ультразвук певної частоти та періоду дії. П’ята група – комбіновані робочі органи.

Нами була розроблена установка робочим органом якої є пасивні еластичні стержні, що знаходяться всередині робочої камери трапецеїдальної форми [3]. Особливістю установки є те, що рухаючись по рядкам картопляного поля робочі камери, оснащені дільником, поділяють кущ на частини. Ділильники мають хвилясту поверхню та еластичні стержні, які струшують шкідників у спеціальні лотки де вони знищуються. Поєднання пристрою з культиватором для міжрядкового обробітку ґрунту дозволить підвищити рівень механізації та зменшити затрати на догляд за насадженнями картоплі.

Запропонована технологія виключає із традиційної технології таку операцію, як хімічна обробка насаджень картоплі.

 

Література

  1. Арендаренко В.М. Використання технічних засобів при збиранні та знищенні колорадського жука. Монографія / В.М. Арендаренко. – Кременчук: ПП Щербатих О.В. – 2012 – 132 с.
  2. Гусеєв Г.В. Энтомофаги колорадского жука / Г.В. Гусеєв. – М.:Агропромиздат. – 1991. – 174 с.
  3. Патент на корисну модель України 32770А01М5/00: Пристрій для збирання і знищення жука / В.М. Арендаренко, В.О. Дубровін, Є.Я.Прасолов, О.П. Слинько, Р.М. Харак (Україна) - №200801397; заяв.4.02.2008; опубл.ж26.05.2008; Бюл.№10.2008 – 6 с.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 309
Всього коментарів: 0