Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_2_Технології_і_природа

ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОВРУЦЬКОГО ТА БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ

Пустовіт Ірина

провідний інженер

 з охорони навколишнього середовища

Лахтіонова Світлана

молодший науковий співробітник

Український інститут експертизи сортів рослин

м. Київ

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОВРУЦЬКОГО ТА  БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Для соціоекологічної оцінки територій сільських населених пунктів було відібрано 4 населені пункти Житомирської області: с. Гладковичі (крупнопоселенське за чисельністю жителів, зона гарантованого добровільного відселення) та с. Заріччя (крупнопоселенське за чисельністю жителів, зона посиленого радіоекологічного контролю) Овруцького району, с. Осівці (середньочисельне за кількістю жителів, компактне монорозміщення переселенців і с. Хомутець (крупнопоселенське за чисельністю жителів, із змішаним типом переселення, а саме – варіант переселення мешканців із сіл різних адміністративних районів у село одного адміністративного району в межах області), Брусилівського району.

Сучасне становище сіл на радіоактивно-забруднених територіях чітко пов'язане з аварією на ЧАЕС – спостерігається відтік працездатного населення, зменшення обсягів фінансування капітального будівництва, закриття багатьох підприємств, підвищення санітарно–гігієнічних та екологічних вимог до продукції.   Що чітко просліджується в СТОВ «Гладковицьке» (c. Гладковичі), яке у 2010 році збанкрутувало і площі, на яких вирощувалась сільськогосподарська продукція, не обробляються. СФГ «Зоря» (с. Заріччя), незважаючи на зменшення кількості працівників з 136 осіб в 2000 році до 60 осіб в 2010 році, продовжує функціонувати.

ПП «Комсомолець» (с. Осівці) на весні 2006 року перестало існувати – все майно було передано у власність банку, в рахунок погашення заборгованості. А з 2009 року землі ПП «Комсомолець» орендувало ТОВ «Вега–Агро». ПП «Мрія» (с. Хомутець) до 2010 року припинило свою діяльність.

Упродовж останнього десятиріччя зафіксовано спад виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах досліджуваного регіону та певні структурні зміни в схемах землекористування і обсягах виробленої продукції. За різними оцінками, потреба в території для забезпечення однієї людини, складає, в середньому 1,75–2,0 га, в тому  числі – 1,2 га пасовищ і сінокосів, 0,46 га сільськогосподарських угідь (для вирощування продуктів харчування), 0,07 га лісових насаджень (для поглинання вуглекислого газу і отримання кисню). Людина потребує жилих та виробничих приміщень (0,01 га), стільки ж потрібно на інфраструктуру (дороги, лінії електропередач і т.п.) [1].  За розрахунками на одного мешканця в с. Гладковичі припадає 1,0 га ріллі, в с. Заріччя – 0,8 га, в с. Осівці – 2,9 га та в с. Хомутець – 1,2 га.

В господарствах погіршився стан не тільки в галузі рослинництва, але й тваринництва. Одним з проявів такого погіршення ситуації є різке зменшення поголів'я худоби. Якщо в середині 90–х років господарства налічували сотні голів худоби (ВРХ, свині, коні) різного призначення та віку, то до 2010 року спостерігається різке падіння поголів'я та зменшення видів тварин, а деякі господарства повністю втратили всю худобу. Даний факт викликаний тим, що тваринництво виявилося низько рентабельним через зменшення закупівельних цін.

Антропогенний вплив на довкілля при веденні сільського господарства проявляється через застосування засобів захисту рослин, добрив, зберігання відходів тваринництва. В досліджуваних населених пунктах для боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами в господарствах застосовують такі пестициди як  альєт, байлетон, гранстар, лінкос (альто), тарга та ін. Асортимент отрутохімікатів, що використовуються, відповідає Державному асортименту відповідно до “Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності” [3]. В 2010 році на території досліджуваних СНП Овруцького та Брусилівського районів не залишилося складів непридатних для використання пестицидів (в 2006 році такий склад був у с. Заріччя, де зберігалося 40 кг забороненого препарату Симазину і 2000 кг непридатного Пропінату).

З мінеральних добрив широке застосування мають аміачна селітра, карбамід, нітроамофоска. Для господарств характерна тенденція зменшення  внесення органічних та мінеральних добрив.

Упродовж останніх 15 років повний занепад сільськогосподарських підприємств спостерігається у сс. Гладковичі (радіоактивно-забруднена територія) та Хомутець (умовно-чиста територія), що пов’язане в першому випадкові з негативними наслідками аварії на ЧАЕС, а в другому випадкові – невиправданими надіями по зростанню сіл, в які проводилося переселення постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

 

Література

  1. Шкільов О. В.  Аграрні соціально–трудові відносини : Підручник. / Шкільов О. В. –  К. : Агро інком, 1997. – 297 с.
  2. Осауленко О. Г. Статистичний щорічник України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – К. : Август Трейд, 2011. – 560 с. – Режим доступу :  library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk%20Ukrainy%202010.pdf
  3. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності : Д.С.П. 8.8.1.2.002–98.  [Чинний від 1998–08–28] [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4164
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 305
Всього коментарів: 0