Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЗБАГАЧЕННЯ ДЕНДРОФЛОРИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ШЛЯХОМ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДИНИ CUPRESSACEAE F. NEGER

Цицюра Неля

к.б.н., доцент

Іванюк Антоніна

асистент

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна

академія ім. Тараса Шевченка

м. Кременець

 

ЗБАГАЧЕННЯ ДЕНДРОФЛОРИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ШЛЯХОМ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДИНИ CUPRESSACEAE F. NEGER

 

Серед різноманіття екологічних факторів, які виявляють прямий вплив на навколишнє середовище, чільне місце займають антропогенні чинники. Вони можуть бути негативними (урбогенні і техногенні) та позитивними (інтродукція, фітомеліорація, біологічні методи боротьби із шкідниками тощо).

Науково обґрунтована інтродукція дає можливість збагатити сучасну флору високодекоративними видами і формами рослин та більш стійкими в умовах антропогенної трансформації довкілля. Навмисне впровадження нових видів мотивувається тим, що вони мають бути корисними людині на новому місці та підвищувати її добробут. На територію Волино-Поділля інтродуковано ряд представників родини Cupressaceaе, які є цінними інтродуцентами, так як характеризуються довговічністю, фітонцидністю, стійкістю проти диму, газу та кіптяви, виконують важливі середовоутворюючі та середовозахисні функції, а також можуть використовуватися в кулінарній, фармацевтичній, будівничій промисловостях та побуті.

Широкий спектр корисних властивостей шпилькових родини Cupressaceaе дає можливість поповнювати насадження у багатьох напрямках, таких як декоративне садівництво, лісове господарство, фітомеліорація, господарські цілі, охорона рідкісних видів [4, 5].

Декоративне садівництво. Цей напрямок диктується наступними властивостями видів родини Cupressaceae: вони досить довговічні, стійкі до антропогенного забруднення атмосфери, що дозволяє рекомендувати їх для більш широкого використання не тільки в міському озелененні, а й на території промислових підприємств, у пилезахисних посадках; представники даної родини фітонцидно активні; декоративно-естетичні якості, різноманітність форм та розмірів крони, забарвлення хвої, мальовничість силуетів видів родів Chamaecyparis, Juniperus, Microbiota, Platycladus, Thuja, Thujopsis складають досить широкий спектр можливостей при створенні садово-паркових композицій хорошого художнього тону та виразності.

Лісове господарство. Із представників досліджуваної родини Thuja plicata та Thuja occidentalis за шкалою успішності інтродукції деревних порід відносяться до другої категорії, тобто такі, що розмножуються насінням, але не дичавіють і не виходять за межі культивованої ділянки [3]. Отож їх можна рекомендувати для ширшого використання в лісовому господарстві, так як рослини пройшли необхідний період адаптації та можуть успішно виступити в ролі маточників для одержання великої кількості сіянців. Крім цього, вони відповідають вимогам лісового господарства відносно інтродуцентів, а саме: відзначаються господарсько цінними показниками, якістю деревини, стійкі до хвороб та шкідників.

Фітомеліорація. Як цінні ґрунтозахисні породи можна використовувати Juniperus chinensis, Juniperus horizontalis, Juniperus pseudosabina, Juniperus sabina, Juniperus sibirica, які особливо перспективні на схилах, що осипаються, перешкоджають розвитку бур’янів, досить швидко щільно вкривають ґрунт [2].

Господарські цілі. Рекомендовано використовувати Juniperus communis, усі частини якого унікальні за спектром кулінарного, лікувального та побутового використання. Багато корисних біологічних властивостей має також Juniperus sabina. Але токсичність цього виду ялівцю обмежує його терапевтичне застосування. Його бажано використовують як зовнішній засіб у формі мазі, настойки, порошку. Господарське значення має Thuja occidentalis. Ароматична хвоя робить цю породу цінною в санітарно-гігієнічному відношенні, оскільки виділяє фітонциди. Її пагони, хвоя та насіння містять ефірне масло, до складу якого входить біологічно активна речовина туйон, яка має здатність впливати на роботу внутрішніх органів людини. Крім цього, деревина туї західної володіє високою стійкістю до гниття, а тому дуже ціниться при будівництві споруд, які мають контакт з водою та в суднобудуванні. Таким чином, Thuja occidentalis можна рекомендувати для використання в медичній та будівничій промисловостях [4].

Охорона рідкісних видів. Juniperus excelsa та Juniperus foetidissima занесені до Червоної книги України як реліктові види та віднесені до ІІ категорії (вразливі – види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії ,,зникаючих”, якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан) [1]. Juniperus sabina, який вважається цінною реліктовою та рідкісною рослиною, запропоновано до другого видання Червоної книги України.

 

Література

  1. Екофлора України / [упоряд. Дідух Я. П., Плюта П. Г., Протопопова В. В. та ін.; ред. Я. П. Дідух]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.      
  2. Козак Л. А. Биологические особенности видов рода можжевельник (Juniperus L.) в связи с использованием в декоративных насаждениях в Лесостепи Украины : дис. на соискание ученой. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.05 ,,Ботаника” / Л. А. Козак; НАН Украины. Центр. ботан. сад им. М. М. Гришка. – К., 1993. – 173 с.         
  3. Термена Б. К. Біоекологічні аспекти прогнозування інтродукції деревних рослин / Б. К. Термена, В. В. Буджак. – Чернівці : Рута, 1998. – 169 с.
  4. Цицюра Н. І. Біологічні особливості видів родини Cupressaceae F. Neger у зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділлі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 ,,Ботаніка” / Н. І. Цицюра; МОУ Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 2010. – 270 с.    
  5. Черняк В. М. Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення / Черняк В. М. – Тернопіль : В-цтво ТНПУ, 2004. – 264 с.    
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 594
Всього коментарів: 0