Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ М. РІВНЕ ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Стернік Віта

здобувач

Рівненський державний гуманітарний університет

м. Рівне

 

ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ М. РІВНЕ ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

 

Основними джерелами забруднення повітряного простору м. Рівне є промислові, транспортні і побутові викиди. Різний метеорологічний режим в розрізі місяців формує різний рівень забруднення атмосферного повітря, особливо щільність викидів забруднюючих речовин на один квадратний кілометр.

Основними забруднювачами атмосферного повітря і надалі залишаються пересувні джерела викидів, які зростають з року у рік. Вивчення забруднення повітря, пов’язаного з рухом автотранспорту на вулицях, площах і автомагістралях показало перевищення ГДК в м. Рівне, в основному за рахунок оксиду вуглецю та пилу.

За даними моніторингових спостережень лабораторії гідрометеоцентру впродовж 2013р. рівень забруднення атмосферного повітря, згідно індексу забруднення атмосферного повітря, значно зменшився в порівнянні з минулим роком і у 2013 р. дорівнював 8,62 (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. Рівне

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Роки досліджень

2010

2011

2012

2013

Обсяги викидів, т

4542,3

5889,5

4692,5

4040,4

Щільність викидів, кг/км2

78316, 2

101543,0

80904,3

69661,9

Викиди на душу населення, кг

18,2

23,6

18,8

16,2

Рівень забруднення атмосферного повітря (за значенням ІЗА)

11,8

14,2

10,9

8,62

 

За останні 5 років в місті спостерігається тенденція до збільшення в атмосферному повітрі середньорічних концентрацій оксиду вуглецю, хлористого водню, бенз(а)пірену та до зменшення середньорічних концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку та важких металів. Загальний рівень забруднення атмосферного повітря  м. Рівне оцінюється як високий [1, 2].

Ґрунтовий покрив міста Рівне формувався тривалий час, ґрунти успадкували як певні характеристики природних ґрунтів, так і відображають характер та інтенсивність промислового розвитку міста. Ґрунти виконують роль природного геохімічного бар'єру, тому в них накопичуються забруднюючі речовини, які надходять з атмосферного повітря, талих і дощових вод. На санітарно-гігієнічні показники ґрунтів впливають також такі чинники, як наявність звалищ побутових і промислових відходів, прориви каналізаційної мережі міста та відсутність централізованого відводу каналізаційних стоків від приватної забудови.

Так, як в викидах  в атмосферне повітря наявна значна кількість важких металів, то для м. Рівне характерне забруднення ґрунтів важкими металами, які порівняно швидко накопичуються у поверхневому горизонті ґрунту і вкрай повільно з нього виводяться.  

Нами були досліджені та проаналізовані аналітичні дані зразків ґрунту навколо найбільших підприємств міста, вздовж транспортних магістралей, де досліджувані об’єкти зазнають максимального антропогенного впливу, місць громадського відпочинку, території шкіл та дитячих садочків міста.

Вміст важких металів в відібраних нами зразках ґрунту був визначений атомно-абсорбційним методом на приладі С – 115М-1 в атестованому відділі аналітичного контролю  Державної екологічної інспекції в Рівненській області.

Проаналізовано двадцять два зразки ґрунту, відібраних на території міста,

в яких визначений вміст важких металів по дев’яти показниках. Встановлені максимальні та мінімальні значення показників як забруднених територій так і фонового вмісту кожної забруднюючої речовини (табл. 2).

Таблиця 2

Вміст важких металів в ґрунтах м. Рівне, мг/кг ( дані 2014р.)

Значення

Fe

Cu

Co

Mn

Cd

Pb

Ni

Cr

Zn

Вміст важких металів в зразках ґрунту на території міста

Макс.

114,45

0,84

1,41

99,56

0,80

2,17

1,63

1.19

8,61

Мін.

4,16

0,22

0,05

16,46

0,02

0,33

0,03

0,17

1,32

Вміст важких металів в зразках ґрунту фонових ділянок

Макс.

14,2

0,38

1,43

90,89

0,27

2,50

1,47

6,74

2,705

Мін.

6,95

0,046

0,62

26,64

0,09

0,62

1,12

0,64

2,006

 

Кількісний аналіз забруднення ґрунту проводився за наступними показниками: Fe, Cu, Co, Mn, Cd, Pb, Ni, Cr, Zn, всього проведено 198 визначень. Результати  характеризують рухомі форми металів.

Для визначення фонового вмісту важких металів в ґрунтах території м. Рівне, були дослідженні зразки ґрунту міського парку ім. Т. Г. Шевченка та урочища Бармаки.

Слід зазначити, значні концентрації мангану та цинку зафіксовані в ґрунтах міста, де максимальні їх концентрації становлять 99,56 та 8,61 мг/кг  ґрунту відповідно, що є характерним для  більшої частини території України.

Ґрунти, забруднені важкими металами утворюють локальні плями на тери­торії з іншими ступенями забруднення, через які про­лягають магістральні автошляхи регульованого руху районного і державного значення.

Фонові ділянки визначені незначним забрудненням важкими металами з  значними концентраціями мангану та цинку.

Як висновок, вміст важких металів у ґрунті, в основному, не перевищує максимально допустимі рівні.

 

Література

1. http://cgm.rv.ua/zabrudnennya-atmosfernogo-povitrya-v-mrivne.

2. Довкілля Рівненщини. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2012 році / за редакцією Колодича П.Д.  – Рівне, 2013 – 192 с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 2758
Всього коментарів: 0