Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ВОЛОГІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Уваренко Катерина

аспірант

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства

та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

м. Харків

 

ВОЛОГІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ ЯК ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

 

Одним з найважливіших заходів підвищення врожайності й ефективного використання запасів ґрунтової вологи є застосування добрив на науковій основі, тобто врахування конкретних умов, у яких вони матимуть найвищу ефективність. Тому важливо мати уявлення про ті властивості грунту, які в першу чергу впливають на використання добрив рослинами. На думку багатьох провідних вчених [1-4], ефективність добрив в значній мірі залежить не тільки від агрохімічних, але й від агрофізичних властивостей ґрунтів, в першу чергу, від вологості та щільності ґрунту. Регулювання агрофізичних параметрів ґрунтів є ефективним прийомом підвищення ефективності дії мінеральних добрив.

Водний режим, що залежить від фізичних властивостей ґрунту і кількості опадів, в значній мірі обумовлює дію добрив. На думку А.С. Алова [3], Ефективність добрив помітно зростає з підвищенням зволоження до 90 % польової вологоємності на ґрунтах меншої щільності складання (з об'ємною масою 1,1—1,3 г/см3) і до 80% польової вологості щільних ґрунтів (з об'ємною масою — 1,4— 1,6 г/см3). За результатами вегетаційних дослідів, надлишкова вологість ґрунту в період кущення озимої пшениці призводить до зниження її продуктивності на неудобреному фоні на 24 %, на варіантах з внесенням N60P60K60 на 17 %, внесення добрив N120P120K120 призводило до збільшення продуктивності на 11 % [2].

Переущільнення ґрунтів – здавна відома в Україні проблема, що супроводжується несприятливими екологічними наслідками і значними економічними збитками. Це негативно впливає на фізичних стан та агрохімічні ґрунтів, умови мінерального живлення рослин, викликаючи порушення механізмів поглинання поживних речовин коренями, їх трансформації у надземних органах [5-7]. Встановлено, що параметри щільності, що перевищують величину 1,30 г/см3, значно погіршують азотне живлення ячменю та пшениці озимої. Також, при щільності вище 1,30 г/см3 переважає аміачний азот (87-95 % від загального мінерального азоту), тобто, нітратний азот засвоюється краще і швидше [7].

Внаслідок переущільнення зменшується кількість пор, що містять повітря і воду, знижується просочування води через ґрунт, що сприяє її непродуктивним витратам через випаровування, збільшення поверхневого стоку та ерозії.

На сьогодні практично немає досліджень про сумісний вплив вологості та щільності ґрунту на ефективність мінеральних добрив, тому це питання є досить актуальним і наші дослідження направлені на те, щоб доповнити недостатню інформацію на цю тему.

 

Література

  1. Барвінський А.В. Агрофізичні властивості сірих лісових ґрунтів у зв’язку з систематичним застосуванням добрив та меліорантів / А.В. Барвінський// вісник Харк. Нац. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. – 2003. - №1. – С. 91-95.
  2. Бикін А.В. Вплив застосування добрив на агрофізичний стан лучно-чорноземного карбонатного ґрунту та врожайність пшениці озимої / А.В. Бикін, М.Ф. Бережняк, Н.П. Бордюжа, М.В. Макаренко// «Наукові доповіді НУБіП». – 2009. - №3 (15). Електронне видання. Режим доступу:
  3.  
  4. Алов А.С. Факторы эффективности удобрений. Часть ІІ Агрофизико-химические факторы.-М: 1967. – 142 с.
  5. Носко Б.С. Роль добрив у підвищенні ефективності землеробства в посушливих умовах /Б.С. Носко, В.В. Медведєв, О.П. Непочатов, В.І. Скороход // Вісник аграрної науки. – 2000. - №5. – С. 11-15.
  6. Грицай А. Д. Вплив щільності орного шару ґрунту на його водно-фізичні і біологічні властивості та продуктивність проса / А. Д. Грицай // Землеробство. – 1973. – Вип. 34. – С. 66 – 71.
  7. Липець Е. Вплив щільності ґрунту на засвоєння сільськогосподарськими культурами поживних елементів / Е. Липець, В. В. Медведєв, Т.Є. Линдіна // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 5. – С. 11 – 15.
  8. Медведев В. В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты) / В.В. Медведев, Т.Е. Лындина, Т.Н. Лактионова. – Х. : [Б. и.], 2004. – 244 с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 807
Всього коментарів: 0