Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ВОДНА ЕРОЗІЯ, ЯК НАЙЗГУБНІШИЙ ЧИННИК ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Хоменко Володимир

студент

Київський фінансово-економічний коледж

Національного університету ДПС України

м.Ірпінь

 

ВОДНА ЕРОЗІЯ, ЯК НАЙЗГУБНІШИЙ ЧИННИК ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Земельний фонд Миколаївської області характеризується наявністю досить високого біопродуктивного потенціалу. Ґрунти Миколаївщини представлені чорноземами звичайними в центральній частині та на північному заході і південними чорноземами та темно-каштановими ґрунтами на півдні області.

Земельний фонд Миколаївської області складає 2458,5 га, більшість з яких займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель.

На формування та походження деградаційних процесів у землекористуванні, разом з чинниками природного характеру, значний вплив мають техногенні галузі сільського, лісового та інших господарств.

Взагалі в Україні, як і в Європі, руйнування та деградація ґрунтів мають чотири основні причини:

- ерозія, підкислення та засолення ґрунтів внаслідок механічного руйнування водою і вітром, неправильного впровадження меліоративних заходів;

- спустелення, аридизація через висушування та переущільнення;

- забруднення речовинами антропогенного походження, в тому числі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

-  прямі втрати через відведення під міські будівлі, дороги, аеродроми тощо.

У складі деградаційних процесів, у Миколаївській області, першість належить процесам водної ерозії ґрунтів. В Україні відбувається щорічне зростання еродованих земель. Насамперед це залежить від того, як використовуються землі. Майже половина орних земель області знаходяться на ерозійно небезпечних площах. Найбільш еродовані орні землі в Доманівському (72,5%), Братському (71,4%), Вознесенському (66,3%), а найменше - в Жовтневому (14,1%), Снігурівському (16,6%) і Очаківському (22,7%) районах. Середньорічний фактичний змив ґрунту в області становить 13,3-13,5 т/га. Загальні прямі щорічні збитки від ерозії і дефляції ґрунтового покриву Миколаївщини становлять близько 13,5 млн. т ґрунту та 0,5 млн. т гумусу. Прискорення ерозійних процесів великою мірою обумовлено тим, що в останні 8-10 років держава різко скоротила асигнування на охорону і раціональне використання земельних ресурсів.

Ерозія ґрунтів є основним і найбільш небезпечним та дестабілізуючим фактором екологічної ситуації на ландшафтах, що призводить до забруднення та замулення (струмків, річок, ставків, тощо).

З метою ефективного вирішення питань, пов'язаних з проблемами ліквідації негативних процесів на еродованих та деградованих землях розроблено "Регіональну програму захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель Миколаївської області", "Обласну програму охорони і підвищення родючості ґрунтів Миколаївської області на 2006-2015 роки", якими передбачено виведення з обробітку малопродуктивних та деградованих земель, консервацію зазначених земель на площі 38,4 тис. га і переведення еродованих земель в поліпшені пасовища на площі 236,4 тис. га, що зменшить розораність ґрунтів області. Крім того, на площі 16,4 тис. га ріллі передбачається створити стокорегулюючі і полезахисні смуги, на площі 2,7 тис. га – прибережні захисні смуги, на площі 0,2 тис. га – провести суцільне заліснення. За рахунок пасовищ до 2015 року передбачено створити 18,2 тис. га прибережних захисних смуг, провести заліснення на площі 50,8 тис. га, заповідні території на площі 8,8 тис. га. Пропонується вилучити з орних угідь, в першу чергу, ділянки із сильно змитими ґрунтами на схилах крутизною від 50° і більше, а в другу чергу, – ділянки із середньо змитими ґрунтами на схилах 30°-50°.

Нераціональне використання земель призвело до інтенсивних деструкційних та деградаційних процесів, що поставило під загрозу збереження ґрунтів. Тому, потрібно докорінно змінити характер, структуру землекористування в регіоні, змінити напрям й структуру землеробства з урахуванням еколого-економічних критеріїв.

 

Література

1. Основи екології: Підручник/Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. - 2-ге вид. - К.:Либідь, 2005. - 408 с.

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua

3. Деградація ґрунтів та земельних ресурсів  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cd.greenpack.in.ua/

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 836
Всього коментарів: 0