Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

РОЛЬ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ В ОПТИМІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бабань Вікторія

аспірант

Білоцерківський національний аграрний університет

м. Біла Церква

 

РОЛЬ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ В ОПТИМІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Поверхневі водні ресурси басейну Південного Бугу використовуються для питного та технічного водопостачання, гідроенергетики, риборозведення, зрошення, рекреації та ін. Стан водних ресурсів залежить від комплексу водоохоронних заходів, які проводяться як поблизу річок, водосховищ, ставків так і на їх водозбірних площах.

Характерним є надмірне розорювання водозбірних площ, недостатність прибережно захисних смуг (ПЗС) та очисних споруд, наявність промислового і побутового забруднення. Повільно вирішуються питання з облаштуванням прибережних захисних смуг, особливо навколо середніх і малих водосховищ, ставків, що прискорює їх замулення та заростання.

Великий вплив на санітарно-епідеміологічний стан земель водного фонду мають виноси забруднюючих речовин з населених пунктів і сільгоспугідь, розташованих у водоохоронних зонах річок, а також винос забруднюючих речовин зі зворотними водами промислових та комунальних підприємств. Більшість очисних споруд побудовані в 60–70 роки минулого століття і потребують ремонту та реконструкції. Незважаючи на те, що об’єм споживання поверхневих вод за останні роки значно скоротився, кількість скинутої забрудненої води практично не змінилася. Всі ці чинники негативно впливають на екологічний та санітарно-епідемічний стан річок, водосховищ і ставків, погіршують якість поверхневих вод.

Тому, метою нашої роботи було вивчити роль ПЗС в оптимізації штучних водойм басейну Південного Бугу Вінницької області.

Об'єктом для дослідження були водосховища і ставки басейну Південного Бугу Вінницької області.

Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і втрати водних ресурсів, вздовж берегової лінії річок, водосховищ і ставків встановлюються водоохоронні зони і прибережні захисні смуги.

Загальна площа прибережних захисних смуг вздовж річок та навколо штучних водойм Вінницької області складає 2981 га. В тому числі в басейні Південного Бугу 2895 га (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Площі прибережних захисних смуг річок та штучних водойм Вінницької області (складено автором за даними [1])

1 – р. Десна; 2 – р. Рів; 3 – р. Згар; 4 – р. Воронка; 5 – р. Південний Буг; 6 – р.Соб; 7 – р. Бугер, р. Шмигавка; 8 – р. Устя.

 

Зважаючи на стан водних об’єктів басейну, слід зазначити, що більшість річок, ставків та водосховищ відчувають надмірне антропогенне навантаження, яке перевищує здатність їх до самоочищення та самовідновлення.

Догляд за прибережними захисними смугами, наданими в оренду, покладено на орендарів, які проводять санітарну очистку, а за потреби, залуження та заліснення їх територій. Протягом 2013 року було залужено 1,4 га та заліснено 1,7 га прибережних захисних смуг на орендованих водних об’єктах.

За останні 10–15 років в області залужено майже 2,6 тис.га та висаджено лісонасаджень на площі 3,3 тис.га. В задовільному стані знаходиться понад половини площ ПЗС, хоча більшість з них не винесено в натуру і не закріплено на місцевості. Це є однією з причин численних порушень обмеженої господарської діяльності в межах ПЗС, які відмічаються при обстеженнях.

Отже, для покращення екологічного стану, раціонального використання й охорони водних ресурсів річок, ставків, водосховищ басейну Південного Бугу Вінницької області потрібно винести в натуру та закріпити прибережно захисні смуги прилеглими до них підприємствами, установами, організаціями.

 

Література

1. Річний звіт про діяльність басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг з питань управління і контролю за раціональним використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів за 2012 рік. – Вінниця: БУВР річки Південний Буг, 2013. – 222 с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (17.03.2015)
Переглядів: 906
Всього коментарів: 0