Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ

Погребенник Володимир

д.т.н., професор

Подольчак Ірина

магістр

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів

 

ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ,  ПРИЛЕГЛИХ ДО ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ

 

Тривала експлуатація Львівського сміттєзвалища не відповідає «Санітарним правилам облаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів». Крім того, у районі сміттєзвалища розміщено декілька накопичувачів кислих гудронів, загальний об’єм яких, становить близько 200 тис. тон, що призвело до забруднення поверхневих і підземних вод.

Праці [1; 2] присвячено комплексному вирішенню проблеми Львівського сміттєзвалища та оцінюванню впливу Львівського полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на екологічний стан гідросфери. Вперше здійснено аудиторську перевірку ЛКП «Збиранка» [3], яка експлуатує цей полігон.

На сьогодні Львівський полігон твердих побутових відходів втричі перевищив передбачені санітарні норми та терміни його функціонування.

Метою роботи є розроблення рекомендацій щодо покращення екологічного стану прилеглих територій до Львівського полігону ТПВ.

Авторами розроблено такі рекомендації для покращення екологічного стану прилеглих територій до Львівського полігону ТПВ, зокрема:

– забезпечити експлуатацію полігону у повній відповідності з вимогами «Санітарних правил облаштування і утримання полігонів для ТПВ»;

– розробити та реалізувати проект комплексної рекультивації та дегазації полігону, а також розташовані біля нього збірники кислих гудронів. Першочерговим завданням при цьому є перекриття поверхні звалища слабофільтрувальними ґрунтами, що істотно зменшить об’єми фільтрату;

– з метою локалізації існуючих витоків гудронів слід влаштувати перехоплювальні траншеї і забезпечити систематичне їх вивезення на звалище;

– не допускати вирощування сільськогосподарських культур у межах санітарно-захисної зони;

– ліквідувати локальні смітники поблизу сіл В. Грибовичі та Збиранка;

– забезпечити виконання моніторингових спостережень за динамікою змін екологічного та санітарно-гігієнічного стану компонентів довкілля у сфері впливу полігону;

– невідкладно вирішувати проблеми  та продовжити експлуатацію існуючого звалища до часу облаштування нового;

  • вести пошук інвесторів для створення сучасного об’єкту приймання та перероблення ТПВ, що забезпечить перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь.

Промислове використання ТПВ має здійснюватися при обов’язковому виконанні двох найважливіших умов: безвідходність технологічного процесу очищення полігону від ТПВ, бо якщо вторинні відходи (метал, шлак, зола, бите скло, будівельне сміття, стічні або обмивальні води тощо) будуть знову вивозитися на смітник або на золошлаковідвали, то джерела забруднення довкілля збережуться; нешкідливість і придатність для використання при технологічному процесі утилізації відходів кінцевої продукції.

Запропоновано план заходів щодо припинення несанкціонованого експлуатування Львівського полігону ТПВ, зокрема:

– дезактивувати відходи і вивести з експлуатації очисні споруди і сховища;

– покрити полігон консервувальним шаром;

– підтримати існуючу системи моніторингу стану ґрунтових вод протягом усього пост-експлуатаційного періоду;

– продовжити відведення поверхневого стоку з полігону;

– відновити та продовжити збір, відведення й перероблення газу, що виділяється, що дасть змогу суттєво економити існуючі енергоресурси;

– підтримати цілісність шару покриття;

– закріпити в документах факт використання земель як полігону для розміщення відходів з метою подальшого обмеження землекористування.

План заходів на період після закриття полігону має бути розраховано на термін не менше тридцяти років. Законсервований належним чином полігон можна використовувати для загальних потреб, наприклад для організації автостоянки або парку. У цьому випадку особливі вимоги повинні ставитися до якості шару покриття й моніторингу виділень шкідливих речовин з поверхні.

Висновки. Для вирішення проблеми покращення екологічного стану територій, прилеглих до Львівського полігону ТПВ, запропоновано низку рекомендацій, а також план заходів щодо припинення несанкціонованого його експлуатування, що містять багато організаційних, експлуатаційних і проектно-будівельних завдань, які вимагають вкладення достатньо великих інвестицій.

 

Література

1. Гайдін А.М. Комплексне вирішення проблеми Львівського сміттєзвалища / А.М. Гайдін, В.О. Дяків, І.І. Зозуля // Сотрудничество для решения проблемы отходов: сб. 4-ой Международной конференции, 31 января – 1 февраля 2007 г., Харьков, Украина. – Харкои, 2007. – С. 224–227.

2. Волошин П.К. Оцінка впливу Львівського полігону ТПВ на екологічний стан гідросфери / П.К. Волошин // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання). – Львів, 2005. – С. 30–33.

3. Шибанова А.М. Екологічний аудит ЛКП «Збиранка» / А.М. Шибанова, А.С. Войціховська, І.І. Подольчак // 3-ій Міжнародний Конгрес "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.  Збалансоване природокористування. Збірник матеріалів", 17–19 вересня 2014 р., Львів. – С. 56.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 902
Всього коментарів: 0