Головна » Статті » Конференція_2015_03_19-20 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПИЛКУ CORYLUS AVELLANA L. ЯК ОБ’ЄКТУ БІОІНДИКАЦІЇ

Ніколаєва Наталія

аспірант

Гаркава Катерина

д.б.н., професор, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПИЛКУ CORYLUS AVELLANA L. ЯК ОБ’ЄКТУ БІОІНДИКАЦІЇ

 

Пилок дерев — важливий компонент повітряного аерозолю, що може викликати алергічні реакції [1]. Точні причини зростання кількості алергічних захворювань невідомі, але, як показали епідеміологічні дослідження, найрозповсюдженими факторами є урбанізація, підвищення рівня життя громадян і поширення “західного стилю життя” [2; 3]. Зміни пилкової морфології призводять до змін алергенних властивостей [4]. Пилок ліщини звичайної (Сorylus avellana L.) є одним із найпоширеніших алергенів Європи і може слугувати для об’єкт біоіндикації техногенного впливу.

Тому, метою роботи було дослідження морфологічних особливостей пилкових зерен С. avellana, а саме – полярна вісь, екваторіальна вісь, діаметр апертур за допомогою електронного мікроскопа (ZEISS LS 15).

Пилок С. avellana має такі значення: полярна вісь від 24,92 до 27,93 мкм, екваторіальна вісь – від 26,72 до 28,42 мкм, значення апертур пилкових від 2,46 до 2,57 мкм. Коефіцієнти варіації морфологічних параметрів пилку – найбільш високі характерні для апертур (13.97-19,82%), а найменші – для полярної осі (3,91-6,11%), екваторіальна ось має стабільні значення (5,20-8,07%). Коефіцієнт кореляції пилкових зерен між полярної і екваторіальною осями має сильну позитивну кореляція (0,824), коефіцієнт кореляції між полярною віссю та значенням апертури вказує на помірну позитивну кореляцію (0,500), як, і коефіцієнт кореляції між екваторіальною віссю та значенням апертури (0,577). Коефіцієнт кореляції між екваторіальною віссю та значенням апертури вказує на негативну кореляцію (-0,248).

Статична обробка даних підтверджує варіабельність морфологічних ознак пилкових зерен C. avellana, яка залежить від фізико-географічних умов зростання генотипу та антропогенного впливу.

 

Література

  1. Родінкова В.В. Особливості палінації дерев, що мають алергенний пилок, у  містах Лісостепової та Степової зон України / В.В. Родінкова // Одеський медичний журнал, 2013. – № 4, 138. – С. 57-62.
  2. Родінкова В.В.  Особливості розповсюдження алергенного пилку Аrtemisia в атмосфері міст Степової та Лісостепової зон України / В.В. Родінкова // Біологічні Студії. Studia Biologica, 2014. – Том 8, №1. – С. 125–136.
  3. Linneberg A. The increase in allergy and extended challenges / А. Linneberg // Allergy, 2011. – Vol. 66, №95. – P. 1–3.
  4. Reitsma T. Size modification of recent pollen grains under different treatments / Т. Reitsma // Paleobotany and Palynology, Morphology, 1969. – №9. – P. 175-202.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (18.03.2015)
Переглядів: 251
Всього коментарів: 0